TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

   Tootmise efektiivsuse analüüsimine
   Tootmise efektiivsuse tõstmine
   Kvaliteedijuhtimissüsteemid ISO 9001
   Juhtimissüsteemi arendamisega seonduv hooldusteenus
   CE-märgi kasutamisõiguse saavutamine

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

Tellin tasuta lühikoolituseFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Tootearendusprojektide ettevalmistamine

Taust

Ettevõtte edukus ja jätkusuutlikkus sõltub muuhulgas ka tema tootevalikust ning sellega oma konkurentidest eristumisest. Sellepärast on ka oluline pidevalt arendada oma tooteid ja tehnoloogiat.
Loomulikult on tootearenduse juures oluline strateegiliselt läbi mõelda ka ettevõtte muud tegevused. Uute toodetega turuletulek võib kogu ettevõttele väga kurvalt lõppeda, kui ei ole kõiki tegevusi põhjalikult läbi mõeldud ja asjakohast plaani koostanud.
Ühtlasi tasub ka hinnata, milliseks kujuneb toodete arendamise ja sellega seonduvate investeeringute mõju meie arengule? Kuivõrd EAS-i programmide toel on ettevõtetel võimalik tootearenduseks tehtud investeeringutest osa kuludest tagasi saada, siis aitab see veelgi võimendada investeeringute positiivset mõju ettevõtte arengule.

Konsultatsiooniprojekti eesmärgiks on:

  • kavandada tootearendusprojekti õnnestumiseks vajalikud tegevused ja eelarve;
  • luua üldises plaanis tasakaalustatud nägemus ettevõtte kui terviku arengust lähiaastatel;
  • valmistada projektis osalevad ettevõtte võtmeisikud ette tootearendusprojekti elluviimiseks.

Ühtlasi on eesmärgiks koostada tootearenduse toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid (tootearenduse projektiplaan, äriplaan) koos tegevuskava, eelarve ja finantsanalüüsiga.
 

Konsultatsiooniprojekti sisu

Tootearendusprojekti ettevalmistus toimub arutelude vormis projektis osalevate ettevõtte võtmeisikutega TJO Konsultatsioonid konsultantide juhendamisel. Arutelud on seotud ka praktiliste ülesannete ja töödega projektis osalevatele võtmeisikutele.

Tootearenduse projektiplaani ja äriplaani koostamise käigus hinnatakse muuhulgas ettevõtte sise- ja väliskeskkonda, analüüsitakse turgude arenguid ning firma strateegilist positsiooni konkurentide ja konkureerivate toodete suhtes, formuleeritakse arenguvisioon ning kavandatakse strateegia, meetmed ja tegevusplaan viimase realiseerimiseks.

Tootearendusprojekti ettevalmistuse käigus:

  • koostatakse tootearendusidee argumenteeritud kirjeldus ja püstitatakse projekti eesmärgid;
  • analüüsitakse tehnoloogilist kitsaskohta, mida uus toode aitab lahendada;
  • tuuakse välja uu(t)e too(de)te konkurentsieelised;
  • hinnatakse tootearendusprojekti edufaktoreid ja riske ning kavandatakse meetmed riskide maandamiseks ja edufaktorite realiseerimiseks;
  • koostatakse tootearendusprojekti tegevuskava ja eelarve;
  • koostatakse tootearenduse projektiplaan ja ettevõtte äriplaan.

Tootearenduse projektiplaani ja ettevõtte äriplaani koostamisel võetakse arvesse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt väljapakutud projekti- ja äriplaani koostamise juhendeid, kuid arvestatakse ka OÜ TJO Konsultatsioonid kogemusi ja metoodikaid strateegiliste plaanide koostamisel.
 

Konsultatsiooniprojekti ajagraafik

Projekti kestvus sõltub arendusvaldkonnast ning idee(de) keerukusest, aga jääb tavapäraselt ajavahemikku 2-3 kuud.
 

Lisainfo

Kui soovite antud teema kohta rohkem teada või meie abi projekti ettevalmistamisel ja elluviimisel, palun andke meile sellest teada. TJO Konsultatsioonid konsultandid on nõustanud paljusid ettevõtteid erinevate toetuste taotlemisel. Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt.