TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

   Tootmise efektiivsuse analüüsimine
   Tootmise efektiivsuse tõstmine
   Kvaliteedijuhtimissüsteemid ISO 9001
   Juhtimissüsteemi arendamisega seonduv hooldusteenus
   CE-märgi kasutamisõiguse saavutamine

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

Tellin tasuta lühikoolituseFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Lean põhimõtete ja tehnikate juurutamine

Lean mõtteviisi ja tehnikate taust

Turg ootab igalt ettevõttelt kõrget kvaliteeti, kiiret tarnet ja ka soodsat hinda. Kuidas kõike seda saavutada ja tagades ühtlasi ka ettevõtte tegevuse jätkuv kasumlikkus? Nende väljakutsete seljatamiseks kasutavad paljud ettevõtted lean tootmise põhimõtteid ja tehnikaid. Lean tootmise sünonüümina kasutatakse ka mõisteid nagu kulusäästlik tootmine, TPS (Toyota Production System), ladus tootmine ja timmitud tootmine. Eks igaüks leiab endale sobivaima.

Valdavalt räägitakse küll lean tootmisest, kuid samu põhimõtteid ja tehnikaid saab edukalt rakendada ka teeninduses. Samuti on lean põhimõtted rakendatavad avalikus sektoris.

Lean põhimõtete rakendamine tähendab keskendumist väärtuse loomisele ja kadude vähendamisele või otse öeldes raiskamiste kõrvaldamisele. See eeldab protsesside pidevat optimeerimist ning kulude ja läbivusaja jätkuvat vähendamist. Oluline on see, et lean põhimõtete juurutamine eeldab pidevat arengut. Ükskõik kui hea taseme me saavutame, alati on võimalik jõuda veelgi paremate tulemusteni.

Praktika näitab, et lean tootmise põhimõtete juurutamiseks on tarvis nii teadmisi kui ka kogemusi, mis loovad hea baasi programmide elluviimiseks. Lean põhimõtete juurutamisel on esimeses järjekorras oluline meeskonna mõtteviisi paikasaamine. Oluline on ka veendumuse loomine, et kõike seda on võimalik tulemuslikult ka meie organisatsioonis rakendada. Loomulikult tuleb igale organisatsioonile valida kohased lean tööriistad ja lähenemine. Tööriistasid on palju – selles osas on valik suur. Samas näitavad meie kogemused, et põhimõtete ja tööriistade juurutamiseks on vaja õiget lähenemist ja sageli ka kogemustega professionaali toetust.

TJO Konsultatsioonid on aastaid tegelenud lean tootmise põhimõtete ja tööriistade rakendamisega erinevates organisatsioonides. Oleme läbi viinud efektiivsuse tõstmise analüüse, lean koolitusi ja lean põhimõtete alaseid nõustamisprojekte. Oma olemuselt ei ole vahet, kuidas efektiivsuse tõstmise projekte nimetada, oluline on see, et need aitaksid suurendada mõjusust (nt tarnekindlust, läbilaskevõimet) ja/või alandada kulusid (nt aja-, materjali- vm kulusid). Oleme saanud kinnitust, et lean põhimõtete rakendamine on jõukohane igale organisatsioonile. Olgu see siis suur või väike, tootmis- või teenindusfirma või hoopis avalikke teenuseid pakkuv asutus.
 

Lean põhimõtete juurutamise projekti eesmärgid

Lean projekti eesmärgiks on organisatsiooni tegevuse oluliste võtmenäitajate parandamine, sh mõjususe suurendamine ja kulude alandamine. Sagedasteks eesmärkideks on näiteks tarnekindluse suurendamine, kulude alandamine, läbivusaja lühendamine, kvaliteediprobleemide vähendamine vms.

Projektide üheks oluliseks eesmärgiks on võtmeisikute (ja soovitavalt kogu töötajaskonna) mõtteviisi arendamine lean-põhimõtete osas ja erinevate lean tööriistade kasutuselevõtmine.
 

Lean projekti sisu

Konsultatsiooniprojekt on reeglina jaotatud neljaks etapiks:

 • organisatsiooni hetkeolukorra hindamine ja vajaduste analüüsimine
 • töötajatele lean põhimõtete ja tehnikate tutvustamine
 • vastavalt selgunud vajadustele parendusprojektide käivitamine ja lean põhimõtete juurutamine
 • saavutatud tulemuste hindamine

Lean tootmise ja lean põhimõtete rakendamise projektid on mahult küllaltki erinevad. Mõned organisatsioonid soovivad meid kaasata lean tootmise koolituste läbiviimiseks, mis aitavad meeskonna mõtteviisi avardada ja tutvustada erinevaid metoodikaid. Teised kliendid tellivad meilt analüüsi läbiviimise koos asjakohase tegevuskava väljapakkumisega. Sageli tellitakse aga lean tootmise või lean põhimõtete rakendamist parendusprojektide käivitamise võtmes. Sellisel juhul on konsultandid toeks parendusprojektide käivitamisel ja elluviimisel. Keskendutakse soovitud tulemuse saavutamisele.

Konsultant on kogu programmi vältel moderaatoriks, arendajaks, suunajaks ning tugiisikuks erinevatel juhtimistasanditel. Töötajatele ollakse toeks, kuid püütakse töö käigus arenemise ja õppimise abil anda väärtuslik praktiline kogemus ja veendumus, et nad saaksid hiljem ilma konsultandi abita ka ise hakkama. Programmi elluviimise käigus tehakse regulaarseid vahekokkuvõtteid.

Projekti sisu sõltub teie soovidest ja olukorrast organisatsioonis. Andke meile oma soovidest teada ja me aitame teil olla veelgi konkurentsivõimelisemad.

Levinumad lean tehnikad

Heade tulemuste saavutamiseks on oluline meeskonnasiseselt aru saada ja omaks võtta lean põhimõtted, kuid oluline on tunda ja õiges kohas kasutada ka erinevaid lean tehnikaid-tööriistasid. Järgnevalt on esitatud loetelu tuntumatest tehnikatest:

 • 5S (mõnikord ka 6S või 7S)
 • Visuaalne juhtimine
 • Kanban süsteem
 • VSM (Value Stream Mapping) - väärtusloome ahela analüüs
 • Kadude ehk raiskamiste vähendamine
 • Protsessi koormuse tasakaalustamine
 • OEE ehk seadmete üldise efektiivsus
 • SMED (Single Minute Exchange of Dies) ehk kiired üleminekud
 • Poka-Yoke - veakindluse suurendamine, 0-defekti
 • Kaizen ehk pidev parendamine
 • TPM (Total Productive Maintenance) ehk seadmete süsteemne hooldus

Lean projekti ajagraafik

Projekti ajagraafik sõltub koostöös kliendiga püstitatud eesmärkidest ning nende saavutamiseks valitud vahenditest. Lean projektid võivad alata mõnetunnisest või mõnepäevasest koolitusest või analüüsist. Samas on tavapärased projektid, mis kestavad kolm kuni kuus kuud, mõned projektid (koos jätkutellimustega) aastaid. Pikaajaliste projektide puhul viiakse paralleelselt ellu erinevaid parendusprojekte.
 

Seonduvad avalikud lean koolitused

Telli organisatsioonisisene tasuta lühikoolitus  või pikem koolitusprogramm.

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt. Oleme valmis andma hinnangu teie organisatsiooni mõjususe-tõhususe suurendamisvõimaluste kohta. Palun andke meile oma soovidest teada!
 

Kasulikku lugemist

Lean põhimõtetest ja tehnikatest on juttu erinevates kirjutistes. Loe lähemalt