TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Koolitus

TJO koolituskalender

Efektiivse tootmise edulood 2018 II

Lean Six Sigma Green Belt Koolitusprogramm 2018 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 II

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 II

ISO 45001 - millised on uuendused?

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 I

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 I

Lean Six Sigma Green Belt koolitusprgramm 2018 I

Efektiivse tootmise edulood 2018 eelhuvi registreerimine

LEAN-tehnikate koolitusprogramm 2017 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2017 II

LEANi rakendamise praktilised õppetunnid tootmisettevõttes

5S süsteem tootmisettevõttes

Lean Six Sigma Yellow Belt koolitusprogramm

ISO 22000:2018le vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001le vastav TTO-juhtimissüsteem

Protsesside parendamine 6 sigma abil

Lean põhimõtete rakendamine teeninduses

Lean mõtteviis ja tehnikad kontoris

Lean põhimõtete rakendamine tootmises, lean mäng

Võtame raiskamised kontrolli alla

ISO 22000 standardi uuendused

Mis muutub ISO 9001:2015 standardis

Mis muutub ISO 14001:2015 standardis

Riskijuhtimise sisu ja levinumad meetodid

Lean 6 sigma ei ole raketiteadus

Kuidas suurendada tootmise efektiivsust

Lean'i sisu lihtsalt ja praktiliselt

Koolituse tellimine kingitusena

Soovin tellida sisekoolitusiFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Kvaliteedijuhtimissüsteem väikeettevõttele

Milleks programm "Kvaliteedijuhtimissüsteem väikeettevõttele"?
Väikeettevõtetele mõeldud kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamise koolitusprogramm on kavandatud efektiivseks ja praktiliseks abimeheks väikettevõtetele, kes soovivad oma organisatsiooni töökorraldust (juhtimissüsteemi) edasi arendada. Programm koosneb erinevatest koolitustest, mille käigus on osalejatel võimalik saada kiire ja praktiline ülevaade ISO 9001:2008 standardi nõuetest erinevate teemade kaupa. Ettekanded vahelduvad praktiliste tööde ja aruteludega. Koolitustel osalemine ja koduste tööde elluviimine annavad piisava ettevalmistuse oma organisatsioonis rahvusvahelistele nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi välja arendamiseks.

Programmi eesmärgid:
1. aidata väikese suurusega ettevõtetel välja arendada rahvusvahelistele nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem;
2. valmistada koolitusel osalevad isikud ette juhtkonna esindaja rolli täitmiseks kvaliteedisüsteemi loomiseks, tööshoidmiseks ning edasiarendamiseks.
 
Programmi sihtgrupp
1. Väikeettevõtete juhid, kes soovivad oma ettevõttes välja arendada rahvusvahelistele nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi;
2. töötajad, kes vastutavad ettevõtte ja juhtimissüsteemi arendamise eest.

Programmi ülesehitus
Programm koosneb kuuest avalikust koolitusest ja kolmest individuaalsest nõustamispäevast ettevõttes kohapeal (sealhulgas auditi läbiviimine). Koolitused on ühepäevased. Koolituste läbiviijateks on TJO Konsultatsioonid pikaajaliste kogemustega konsultandid.

Programmi kava avalike koolituste kaupa 

NB! Ettevõtetel on pärast programmi läbimist võimalik osaleda ka siseaudiitorite koolitusel.

Lisaks nimetatud avalikele seminaridele toimub 3 individuaalset ettevõttesisest nõustamis- või koolituspäeva (sealhulgas audit). Esimene neist toimub peale 4. koolitust ja ülejäänud peale 6. koolitust :

 1. Senitehtu ülevaatamine; TJO vaheaudit; nõustamine parendusprogrammi kavandamiseks igas ettevõttes kohapel
 2. Senitehtu ülevaatamine; juurutuskoolitused
 3. Järelauditi läbiviimine; juhtkonnapoolne ülevaatuse läbiviimine.

ISO NÕUETE TUTVUSTAMINE JA OLUKORRA KAARDISTAMINE 

Koolituse teemad:

 • kvaliteedijuhtimissüsteemidele esitatavad nõuded (ISO 9001:2008) 
 • kvaliteedijuhtimissüsteemi ülesehitus ja dokumenteerimine 
 • juhtkonna roll kvaliteedijuhtimissüsteemis 
 • ressursside juhtimine
 • protsessikäsitlus ja toote teostamine
 • mõõtmine, analüüs ja parendamine
 • koduste tööde kättejagamine


JUHTIMISSÜSTEEMI DOKUMENTEERIMINE

Koolituse teemad:

 • kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamisprogrammi tutvustamine 
 • koduste tööde ülevaatamine  
 • juhtimissüsteemi dokumenteerimine (käsiraamat, protsessidevahelised seosed - s.o. protsesside üldskeemi täiendamine abi- ja tugiprotsessidega)
 • dokumendiohje 
 • tõendusdokumentide ohje
 • koduste tööde kättejagamine


PÕHIPROTSESS JA VIGADE KÄSITLEMINE

Koolituse teemad:

 • protsesside kaardistamine ja koolitus 
 • põhiprotsessi kirjeldamine ja korrastamine (kliendiga seotud tegevused, kliendi tagasisside käsitlemine; tootmine/teenindamine)
 • mittevastavuse ja reklamatsioonide käsitlemine 
 • koduste tööde kättejagamine 


PÕHIPROTSESS, SEADMED JA TÖÖKESKKOND

Koolituse teemad:

 • põhiprotsessi kirjeldamine ja korrastamine (jätkub): (arendamine; ostmine) 
 • töökeskkonna tagamine 
 • töövahendite ja mõõte-/ kontrollvahendite korrashoid 
 • koduste tööde kättejagamine


ETTEVÕTTE POLIITIKA JA VÄÄRTUSED, JUHTKONNA ROLLID

Koolituse teemad:

 • koduste tööde ülevaatamine  
 • poliitika ja väätused 
 • juhtkonna kohustused 
 • juhtkonnapoolsed ülevaatused
 • vastutused-volitused-vastastikused suhted ning töötajate kompetentsus, koolitus
 • koduste tööde kättejagamine


EESMÄRGID, MÕÕTMINE, ANALÜÜS JA PARENDUSTEGEVUSED

Koolituse teemad:

 • koduste tööde ülevaatamine 
 • mõõtmine ja eesmärkide püstitamine 
 • analüüs ning parendustegevused 
 • käsiraamatu ülesehitus ja ülesannete jagamine 
 • koduste tööde kättejagamine


Programmi metoodika ja koolituspõhimõtted

OÜ TJO Konsultatsioonid koolitajad annavad koolituste raames ülevaate kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuetest ja olemusest. Praktiliste töövõtete ja juhtimistööriistade tutvustamisele suunatud koolitustel kinnistatakse rühmatööde, praktiliste harjutuste ja näidete kaudu omandatud teadmisi.
Programmi lahutamatuks osaks on erinevates organisatsioonides kasutust leidnud praktiliste kogemuste ja lähenemisviiside edastamine ning osalejate pidev kogemuste vahetamine.

Programmi tellimine

Kui tunnete lähemat huvi ülaltoodud koolitusprogrammi vastu, siis andke sellest palun meile teada! Programmi saab tellida sisekoolitusena siin. Avalike koolituste kuupäevasid saate kontrollida ja koolitustele registreerida koolituskalendrist.