TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Uudised

Uudiste arhiivFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Koolitus ISO 22000 standardi uuendused

19. juunil 2018. a avaldati rahvusvaheliselt ISO 22000 uus versioon. Sellest ajast käivitati ka üleminekuperiood. ISO 22000:2018 standardis on mitmeid olulisi muudatusi, võrreldes eelmise versiooniga. Sellega seonduvalt korraldame 21. septembril koolituse, mis keskendub uue standardi nõuete muudatustele.

Täpmsem info koolituse kohta: ISO 22000:2018 standardi uuendused

Kas oled üleminekuks valmis?

ISO 9001:2015 standardist anti 2015. aastal välja uus versioon, mis tühistab eelmise (2008. a versiooni). Vana versiooni alusel väljastatud sertifikaadid kaotavad kehtivuse hiljemalt 15. septembril 2018!

Kui olete juhtimissüsteemi uuendamisega seotud tegevusi seni edasi lükanud, on nüüd viimane aeg tegutseda! Saame Teid abistada uuenduste ja muudatuste sisseviimisel ning sertifitseerimiseks valmistumisel.


Loe veel

Tootmisjuhi arenguprogrammist. Sõna programmi juhtivale koolitajale ja osalejatele

8. mail 2018 lõppes kevadine Tootmisjuhi arenguprogramm. Tootmisjuhid lihvisid praktikas oma juhtimisoskuseid ning said uusi ideid tootmise efektiivsuse suurendamiseks, töötajate motiveerimiseks, seadmete efektiivsuse tagamiseks ning tootmise planeerimiseks. Praktiliste grupitööde ja arutelude käigus panid osalejad proovile oma kogemusi ja teadmisi. Osalenud hindasid kursuse igati kordaläinuks, sest tagasisideküsitluste baasil oli osalejate hinnang 9,2 kümnepallisel skaalal. Anname siinkohal sõna nii programmi juhtivale koolitajale kui ka osalejatele. Otsustage ise, kas Tootmisjuhi arenguprogrammis osalemine võiks ka Teie ettevõttele kasulik olla.

Juhtivkoolitaja Urmas Ruubel: „Õnnitlen arenguprogrammi lõpetajaid ja tänan aktiivse osalemise, küsimuste ning arutelude eest. Sügisel algab järgmine koolituste tsükkel. Kutsun kõiki tootmisjuhte osalema! Arenguprogramm annab tootmisjuhtidele igapäevatööks vajalikud baasteadmised inimeste, protsesside ja tehnoloogia juhtimisest. See sobib hästi neile, kes ei ole juhtimist koolipingis õppinud ning on tootmisejuhiks arenenud näiteks meistri või operaatori ametikohalt.“

Kaido Anier, Balti Spoon OÜ tehnikajuht
Positiivne üldmulje, avatud suhtumine ja elav suhtlemine. Sain uut infot tootmisprotsesside kaardistamisest ja efektiivsest juhtimisest. Teadvustasin endale erinevaid raiskamisi tootmises ja usun, et oskan neid paremini märgata ning ka vähendada. Tehnikajuhina pean kasulikuks ka ettevõtte külastust, sest sain tutvuda tootmisseadmete hooldussüsteemi toimimisega praktikas


Loe veel

Altkäemaksuvastase juhtimissüsteemi standard ISO 37001

altkäemaksuvastane juhtimissüsteemNüüd võimalik ka tutvuda altkäemaksuvastase juhtimissüsteemi standardi (ISO 37001) nõuetega ka eesti keeles. Altkäemaks on kahjuks ka Eestis laialt levinud nähtus. Altkäemaksu vältimiseks on loodud küll konventsioone ja hulgaliselt erinevaid õigusakte, kuid need moodustavad vaid üldise raami. Oluline on organisatsioonisisese töökorralduse läbimõtlemine ja inimeste teadlikkuse tõstmine.

ISO 37001 on standard, mis sätestab nõuded altkäemaksuvastase juhtimissüsteemi sisseseadmiseks, elluviimiseks ja toimivana hoidmiseks. Standardi eesmärk on aidata organisatsioonil altkäemaksu ennetada, tuvastada ja juhtumitele reageerida ning olla vastavuses altkäemaksuvastaste seaduste ja vabatahtlike kohustuste võtmisega nende tegevuste suhtes.

Standardit võib rakendada iga organisatsioon, olenemata selle tüübist, suurusest, omandivormist või olemusest. Küsimus on rohkem selles, kas organisatsioon peab teemat oluliseks ja soovib seda süsteemselt käsitleda. Selle alusel on võimalik soovi korral ka taotleda süsteemi sertifitseerimist. Eestis võib sertifitseerimisega veel aega minna, sest akrediteerimisprotsess võtab veel natuke aega.

Oma olemuselt on tegemist tüüpilise juhtimissüsteemi standardiga, kuid rõhuasetus on loomulikult altkäemaksu vältimisel. Lisainfo ISO 37001 standardi kohta on leitav aadressilt http://www.tjo.ee/iso-37001.

Kui soovite abi standardi nõuete tõlgendamisel või juurutamisel, siis andke palun teada.

TJO Konsultatsioonid

ISO 45001 on nüüd eesti keeles

ISO 45001:2018 standard on nüüd ka eesti keeles kõikidele kättesaadav (standardit saab osta siit). Nüüd on ka töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi alusnõuded viidud vastavusse juhtimissüsteemi standardite uuenenud ülesehitusega. Seega lihtsustub oluliselt TTO-juhtimissüsteemi lõimimine keskkonna- ja/või kvaliteedijuhtimissüsteemiga.

Kuigi ISO 45001 on ülesehituselt sarnane ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015ga, on standardis siiski piisavalt eripärasid ja ka erinõudeid, nt Töötajatega arupidamine ja nende osalemine; TTO riskide ning muude TTO juhtimissüsteemi riskide ja võimaluste tuvastamine ning hindamine, asjakohaste tegevuste planeerimine ja elluviimine, vahejuhtumite käsitlemine jms. Lisainfo ISO 45001 standardi kohta on leitav aadressilt http://www.tjo.ee/iso-45001.


Üleminekuperiood ja sertifikaatide kehtivus

ISO 45001 standard kehtib rahvusvaheliselt alates 12. märtsist 2018. Sellest hetkest algas ka 3-aastane üleminekuperiood. OHSAS 18001 ja EVS 18001 sertifikaadid kaotavad kehtivuse 11. märtsil 2021.
Kuna akrediteerimine võtab mõned kuud aega, siis saab selle standardi alusel Eesti akrediteeringuga sertifikaati taotleda küll alles sügisest, kuid vajalikud ettevalmistused saab vahepeal kenasti ära teha. Rahvusvahelise akrediteeringu korral on võimalik sertifikaati juba taotleda.

Kui soovite abi standardi nõuete tõlgendamisel või juurutamisel, siis andke palun teada.

TJO Konsultatsioonid

Maikuu Meistri juhtimimisoskuste treeningu grupp on täis

 9-10. mai toimub Meistri juhtimisoskuste treening. Maikuu koolituse grupp on juba täis ja sinna saab registreerida vaid ootejärjekorda. Aga hea uudis on see, et sama koolitus toimub ka septembris. Kui soovid osaleda koolitusel, anna kohe märku, siis broneerime sulle osalemiskoha.

Meistri juhtimisoskuste treeningul  aitame osalejatele teadvustada enda kui juhi rolle, treenida juhtimisoskusi ning seeläbi olla tulemuslikum oma ülesannete täitmisel.

Registreeri meistri juhtimisoskuste treeningule, mis toimub 26.-27.09.2018

 

 

25.04.2018 koolitusel saab ülevaate uuest TTO-standardist ISO 45001

 

 

 

 

 

 

 

2018. aasta kevadel avaldatakse uus standard ISO 45001:2018, mis käsitleb töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemidele esitatavaid nõudeid.

Sellega seoses korraldame 25. aprillil 2018 kell 10.00-13.00 TJO Koolituskeskuses koolituse ISO 45001 – millised on uuendused?.


Standardi ISO 45001 tõlkis eesti keelde Eesti Standardikeskuse tellimusel TJO Konsultatsioonid juhatuse esimees Jussi Onoper. Jussi tutvustab koolituse käigus standardi sisu ja nõudeid ning toob välja, millised muudatused võrreldes standarditega OHSAS 18001 ja EVS 18001. 

Loe lähemalt ja registreeru

Koolitusprogrammi "Efektiivse tootmise edulood" kokkuvõte ja esimese lennu osalejate muljed

 

Koolitusprogrammi "Efektiivse tootmise edulood" 2017/2018 lõpetajad.
 

Sõbrapäeval, 14. veebruaril, tõmbas otsad kokku läbi 2017 aasta hilissügise ja talve kestnud praktiline koolitusprogramm „Efektiivse tootmise edulood“.

Viiest 1-päevasest seminarist koosnenud programmis osales kokku 14 juhti ja spetsialisti Eesti erinevatest tootmisettevõtetest. Lisaks klassiruumis toimunud õppele külastati erinevaid edukaid ja efektiivseid tootmisettevõtteid, kus tutvuti LEAN-tehnikate praktilise rakendamisega juba põhjalikumalt. Programmi lahutamatuks osaks olid ka osalejate kodutööd ning ühised arutelud kogemuste jagamiseks. Esmakordselt toimunud koolitusprogrammi võib pidada igati õnnestunuks. Osalejate poolsed hinnangud olid rõõmustavalt kõrged: 10-palli skaalal oli üldhinnang koolitusprogrammile 9,4 ning hinnang koolitajale Urmas Ruubelile 9,5.

 
Kommenteerib programmi juhtivkoolitaja Urmas Ruubel: "Õnnitlen kõiki koolitusel osalenuid ja tänan aktiivse ning sisulise kaasatöötamise eest. Koolitajana oli mul tõeliselt meeldiv jälgida, kuidas grupis kujunes välja üksteist täiendav ja toetav õpikeskkond. Kõik osalejad olid valmis arvamust avaldama ja oma kogemustest rääkima. Tänu aruteludele ja ettevõtete külastustele tekkis grupis selline mõnus ühtsustunne, mida lühemate koolituste puhul tavaliselt ei kohta. Müts maha Jõesuu akende ja uste, Karl Storz´i, Hyrlese ja Krimelte inimeste ees, kes meile oma uksed avasid ja oma saavutusi tutvustasid. Praktiliste kogemuste tutvustamine oli programmi juhtpõhimõtteks. Oleme juba kavandamas 2018. aastaks analoogset koolitusprogrammi. Kindlasti viime sisse esimeselt lennult saadud tagasiside põhjal mõningaid muudatusi, kuid põhirõhk jääb ikka praktiliste ja Eesti kontekstis toimivate lean-lahenduste tutvustamisele, ettevõtete külastustele ja aktiivsetele aruteludele. Ootan rõõmuga kõiki tootmisinimesi osalema!"

Loe veel

Jussi Onoper: 20 aastat konsultatsiooniturul, kuid action´it jagub ikka pidevalt!

Avaldasime ka koduleheküljel eelmise aasta oktoobris 20-nda juubeli puhul tehtud intervjuu TJO Konsultatsioonide juhatuse esimehe Jussi Onoperiga. Jussi vaatab tagasi 20-le aastale konsultatsiooniturul. Intervjuu annab muu hulgas vastused ka järgmistele küsimustele:

- Kuidas ilma elektrita ruumis koolitust läbi viia? 

- Mitu kilomeetrit keskmiselt läbib konsultant aasta jooksul autoga?

- Kus asub TJO Konsultatsioonide kõige kaugem klient?

- ;Milliseid seiku ja äpradusi on konsultantidel oma töös ette tulnud?

Mõnusat lugemist, täismahus intervjuu leiad siit 

 

 
 

ISO 50001-l põhinev energiajuhtimissüsteem aitab reaalselt säästa

Rahandusministeerium on ette valmistanud seadusemuudatuse eelnõu, mis kehtestab suure elektrienergia tarbimisega ettevõtetele ehk elektrointensiivsetele ettevõtetele märkimisväärse elektriaktsiisi soodusmäära. Elektrienergia moodustab Eesti töötleva tööstuse sektori kuludest märkimisväärse osa võrreldes nt naaberriikidega. Seadusemuudatusega tahab riik aidata kaasa ettevõtete konkurentsivõime suurenemisele. Eelnõus toodud kriteeriumitele vastavad ja selleks taotluse esitavad ettevõtted saavad hakata elektrienergiat ostma aktsiisimääraga 0,5 € megavatt-tunni kohta. Tavapärane aktsiisimäär 4,47 € megavatt tunni kohta, mis tähendab, et seadusemuudatus võimaldab elektriintensiivsetel ettevõtetel reaalselt säästa 3,97 € megavatt-tunni kohta. Seadus jõustub alates 1. jaanuarist 2019, kuid kehtib tagasiulatuvalt ka 2018 aasta kuludele, alates hetkest, mil ettevõtja täidab käik toetuse saamiseks vajalikud kriteeriumid, s.h. loob ja sertifitseerib oma energiajuhtimissüsteemi. 

 

Loe veel

Meil toimuvad koolitused ka vene keeles

Pakume koolitusi ka vene keeles. Kui teie ettevõttes on ka venekeelne personal, siis kutsume osalema meie koolitustes. Vene keeles toimuvad

 

ISO 9001:2015 koolitus 6 märts 2018

Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus 22 - 23 märts 2018

Meistri (esmatasandi juhi) juhtimisoskuste treening 26 - 27 märts 2018

Lean tootmise sissejuhatav koolitus 5 aprill 2018

 

Venekeelsete koolituste kalender ja kirjeldused

 

 

 

Tootmisjuhi arenguprogrammi huvilised saavad nüüd registreerida ka üksikkoolitustele

Hea võimalus!

Tulles vastu klientide soovidele avasime registreerimise Tootmisjuhi arenguprogrammi üksikkoolitustele. Nüüd saavad huvilised osaleda järgmistel seminaridel:

 1. Professionaalse tootmisjuhi juhtimisoskuste treening 14. ja 15. märts 2018
 2. Kuidas panna inimesed tootmises tööle ja hoida motiveerituna 10. aprill 2018
 3. Tootmise planeerimine 11. aprill 2018
 4. TPM, seadmete süsteemse hoolduse tagamine 8. mai 2018

Kahepäevase koolituse hind on 580 eur. Ühepäevase koolituse hind on 290 eur. Hinnale lisandub käibemaks.

Koolitajad on Urmas Ruubel ja Jaanus Luberg. Urmas Ruubel on pikaajalise tootmisjuhi kogemusega TJO Konsultatsioonide konsultant-koolitaja. Osales paljude kaizen-sündmuste läbiviimisel ja lean-põhimõtete ning tehnikate juurutamisel Eesti ja rahvusvahelistes firmades. Jaanus Luberg on MS Balti Trafo tegevjuht, kes omab pikaajalist kogemust tootmisettevõtete MS Balti Trafo, Efore, Wendre, Tootsi Turvas juhtimisel.

Registreerimine koolitusele

 

 

 

Konsultant Urmas Ruubel: LEAN ei ole luksus, vaid ellujäämise küsimus

Urmas Ruubel on meie LEAN-valdkonna konsultant. Enne konsultandiametisse asumist töötas Urmas ligi 30 aastat erinevates tootmisettevõtetes tootmisjuhi ja tegevjuhina. Pika ja eduka karjääri jooksul on ta kokku puutunud väga paljude tootmisvaldkondadega. Eestist on ilmselt raske leida Urmasele sarnase tootmise juhtimise praktilise kogemusega inimest. Urmas alustas nõukogude ajal meistrina Estoplasti tehases. Ta on tegutsenud ka metalli- ja mööblitööstuses ning paberitööstuses. Läbi ja lõhki praktikuna suudab ta mõista tootmisettevõtetes toimuvat nii juhi kui ka töötajate seisukohalt.
LEAN-valdkonnaga puutus Urmas kokku kümmekond aastat tagasi Esselte kontserni kuuluva suure ettevõtte tootmisdirektorina. Ta on enda juhitud ettevõtetes LEAN-tehnikaid edukalt rakendanud ja konsultatsioonide ning koolituste käigus jagab ta kogemusi ja teadmisi, mida on omal nahal järele proovinud. 
Uurime aastalõpuintervjuus Urmaselt, mida LEAN tähendab, millise eelise see tootmisettevõttele annab ning kuidas aru saada, kas tegemist on LEAN-ettevõttega või mitte.
 

Loe veel

2018 jaanuari sooduspakkumine: Efektiivsem töökoht 5S-süsteemiga!

Paljud juhid soovivad, et nende ettevõtetes valitseks parem kord. Aasta alguses viiakse tihti läbi n.ö. „suurpuhastuse projekte“, mille käigus inventeeritakse aastate jooksul kogunenud „kultuurikihti“, loobutakse mittevajalikust ja puhastatakse töökohad. Iga-aastaste aktsioonide tulemused ei jää tavaliselt kauaks püsima. Töötajate harjumused ei muutu ja puudub süsteem saavutatud olukorra säilitamiseks. Siin tuleb appi 5S-metoodika.


Loe veel

Koolitus „ISO 50001-le vastav energiajuhtimissüsteem“ elektriaktsiisi soodustusest huvitatud ettevõtjaile

Rahandusministeerium on ette valmistanud seadusemuudatuse eelnõu, millega plaanitakse kehtestada alates 2019. aastast suure elektrienergia tarbimisega töötleva tööstuse või infoalase tegevuse sektori ettevõtetele elektrienergia soodusaktsiisimäär.

Kuna üheks aktsiisisoodustuse saamise eeltingimuseks on ISO 50001 nõuetele vastava energiajuhtimissüsteemi olemasolu ettevõttes, on sagenenud klientide küsimused seoses energiajuhtimissüsteemide arendamise ja juurutamisega. 

Oleme valmis abistama oma kliente energiajuhtimissüsteemiga seotud küsimuste osas. Anname huvitatuile ülevaate standardi ISO 50001 nõuetest ja nende rakendamise võimalustest 8. veebruaril 2018 toimuval avalikul koolitusel „ISO 50001-le vastav energiajuhtimissüsteem“
 
Tutvu koolitusega lähemalt siin ja registreeru kohe. Kohtade arv piiratud!
 

Avasime registreerumise 2018 I poolaasta koolitustele ja programmidesse

Ilmselt toimub juba Sinugi organisatsioonis 2018 aasta plaanide ja eelarvete koostamine. Nüd on just õige hetk järele vaadata, millised avalikke koolitusi TJO Konsultatsioonidel 2018 I poolaastal Sulle ja Sinu kolleegidele pakkuda on. Tutvu meie koolituskalendriga lähemalt www.tjo.ee/tjo-koolituskalender

2018 aasta I poolaastal alustame kolme mahukama koolitusprogrammiga:

23. jaanuaril alustab uus Kvaliteedijuhi arenguprogramm. Paljude kvaliteedijuhtide jaoks seisab 2018. aastal ees juhtimissüsteemi uuendamine vastavalt ISO 9001:2015 nõuetele. Kvaliteedijuhi arenguprogramm annab osalejatele uusi vaatenurki ja suuniseid juhtimissüsteemi arendamiseks ja tõhustamiseks. Tutvu 2018 I poolaasta Kvaliteedijuhi arenguprogrammiga.

6. veebruaril alustavas Tootmisjuhi arenguprogrammis anname ülevaate olulisematest tootmise juhtimisega seotud valdkondadest. Senised osalejad on hinnanud programmi eelkõige seetõttu, et koolitajateks on pikaajalise praktilise tootmisjuhi kogemusega koolitajad. Koolituste käigus võtame tootmisjuhi rolli osadeks lahti ja paneme üheskoos kokku tagasi. Tutvu 2018 I poolaasta Tootmisjuhi arenguprogrammiga.


9. veebruaril alustab Lean 6 Sigma Green Belt koolitusprogramm. Viiest moodulist koosnev koolitus on mõeldud juhtidele ja spetsialistidele, kes puutuvad oma töös kokku komplekssete probleemidega, mille juurpõhjused ei ole pealtnäha selged.  Koolitusel osalejad saavad Lean 6 Sigma metoodika näol efektiivse tööriista keerukate probleemide lahendamiseks ning hajusate tulemuste kontrolli alla võtmiseks. Tutvu 2018 I poolaasta Lean 6 Sigma koolitusprogrammiga.

Sünnipäevakuul tutvustame uut praktikumidel põhinevat koolitusprogrammi

Oktoober on TJO Konsultatsioonide sünnipäevakuu ja meil täitub juba 20. tegevusaasta. 

Sünnipäeva puhul rõõmustame millegi väga erilisega ka oma häid kliente, kel huvi tootmise efektiivsuse praktilise poole vastu. Juba 15. novembril alustab uus tootmis- ja tegevjuhtidele suunatud praktiline koolitusprogramm „Efektiivse tootmise edulood“.

Eesti koolitusmaastikul on tegemist uuendusliku lähenemisviisiga, sest koolituste raames külastame ka edukaid tootmisettevõtteid ning tutvume nende edulugude ja kogemustega kohapeal. Praktikumide käigus toimuvad  järgmiste ettevõtete külastused:

15. november 2017, Krimelte OÜ: Võitlus seitsme raiskamisega tootmises
5. detsember 2017, Säästke OÜ: 5S süsteemi rakendamise võlud ja valud
9. jaanuar 2018, Karl Storz Video Endoscopy OÜ, Tarneahela juhtimine ja Kanban süsteemi rakendamise kogemused
31. jaanuar 2018, Hyrles OÜ: Tark tootmine ja automatiseerimine tootmisettevõtte konkurentsieelisena

 

Kuna kohtade arv koolitusgrupis on piiratud, julgustame kõiki efektiivsuse ja LEAN-i huvilisi kiirelt registreeruma!

LEAN-infohommik Kuressaares 26.10.2017

26. oktoobril toimub Kuressaares infohommiku-lühikoolituse „LEAN-i rakendamise praktilised õppetunnid“.

Tegemist on tootmisettevõtete juhtidele ja tootmisjuhtidele mõeldud lühikoolitusega, mis annab osalejatele kiire ülevaate LEAN-mõtteviisist ja olulisematest tehnikatest ning nende rakendamise võimalustest ja kogemustest.

Investeeri 3 tundi oma aega, et teada saada, kas ja kuidas võiks LEAN aidata Sinu ettevõttel efektiivsemaks muutuda.

LEAN-mõtteviis ja -tehnikad võimaldavad ettevõtetel kulusid vähendada, läbivusaega lühendada ja kvaliteeti tagada. Toome infohommikul hulgaliselt näiteid efektiivsuse suurendamise tööriistade rakendamisest nii Eestis kui ka laias maailmas.

Infohommik toimub Kuressaares – 26.10.2017 kell 10.00-13.00, Arensburgi hotelli konverentsisaalis, Lossi 15, Kuressaare. 

Informatsioon ja registreerumine: http://www.tjo.ee/leani-rakendamise-praktilised-oppetunnid-tootmisettevottes

Tasuta LEAN lühikoolitused-infohommikud septembris ja oktoobris!

 Tasuta LEAN lühikoolitus-infohommik Harjumaa ja Tallinna tootmisettevõtete juhtidele registreerimine on lõppenud! 

Harjumaa ja Tallinna tootmisettevõtete juhtidele Tallinnas toimuvale infohommikule 15.09.2017 kell 10.00 (TJO Konsultatsioonid, Väike-Paala 1, V korrus, Tallinn) on  GRUPP TÄITUNUD!  REGISTREERIMINE OOTEJÄRJEKORDA!

NB! Veel on vabu kohti infohommikutele teistes maakondades. 

Registreeru kohe, sest kohtade arv koolitusgruppides on piiratud!

 

Peatsete kohtumisteni koolitustel!


TJO Konsultatsioonid

Tasuta LEAN lühikoolitused-infohommikud septembris ja oktoobris!

Korraldame septembrikuus neli tasuta maakondlikku infohommikut-lühikoolitust „LEAN-i rakendamise praktilised õppetunnid“.

Tegemist on tootmisettevõtete juhtidele ja tootmisjuhtidele mõeldud koolitustega.

Investeeri 3 tundi oma aega, et teada saada, kas ja kuidas võiks LEAN aidata Sinu ettevõttel efektiivsemaks muutuda.

LEAN-mõtteviis ja -tehnikad võimaldavad ettevõtetel kulusid vähendada, läbivusaega lühendada ja kvaliteeti tagada. Toome infohommikul hulgaliselt näiteid efektiivsuse suurendamise tööriistade rakendamisest nii Eestis kui ka laias maailmas.

Tasuta lean infohommikute kava:

 • Lõuna-Eesti tootmisettevõtete juhtidele Tartus 12.09.2017 kell 10.00 (Tartu Teaduspargi Inkubatsioonikeskus, II korrus, Riia 181A, Tartu)
 • Ida-Viru tootmisettevõtete juhtidele Jõhvis 13.09.2017 kell 10.00 (Kersti Võlu Koolituskeskus, Kooli 7, Jõhvi)
 • Pärnumaa tootmisettevõtete juhtidele Pärnus 14.09.2017 kell 10.00 (Pärnu Keskraamatukogu rippsaal, II korrus, Akadeemia 3, Pärnu)
 • Harjumaa ja Tallinna tootmisettevõtete juhtidele Tallinnas 15.09.2017 kell 10.00 (TJO Konsultatsioonid, Väike-Paala 1, V korrus, Tallinn) – GRUPP TÄITUNUD, REGISTREERIMINE OOTEJÄRJEKORDA!
 • Saaremaa tootmisettevõtete juhtidele Kuressaares – 5.10.2017 kell 10.00 (koht täpsustamisel).

Informatsioon ja registreerumine: http://www.tjo.ee/leani-rakendamise-praktilised-oppetunnid-tootmisettevottes

Ilmus eestikeelne käsiraamat „ISO 9001:2015 väikeettevõtetele. Mida teha?“

 Meil on hea meel teatada, et nüüd on võimalik tellida kauaoodatud käsiraamatut „ISO 9001:2015 väikeettevõtetele. Mida teha?“.

Käsiraamat annab juhiseid standardil ISO 9001:2015 põhineva kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamiseks ja rakendamiseks. See on standardi ISO 9001:2015 rakendamist toetav dokument ega esita uusi ega muuda olemasolevaid standardi nõudeid. Kuigi käsiraamat on mõeldud eelkõige väikeettevõtetele, pakub see asjakohaseid nõuandeid ka suuremate organisatsioonide kvaliteedijuhtimissüsteemide ülesehitamiseks ja juurutamiseks.

Käsiraamatut on võimalik tellida ainult elektroonilisel kujul: http://www.tjo.ee/iso-9001-kasiraamat

Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite juunikuine koolitus on komplekteeritud, järgmine septembris.

 

Seoses üleminekuperioodiga on paljude sertifitseeritud organisatsioonide jaoks päevakorral kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavusseviimine uuenenud standardi nõuetega. Käesoleval koolitushooajal on suurenenud nõudlus uute kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitamiseks ning olemasolevate siseaudiitorite teadmiste täiendamiseks.
Sellega seoses anname teada, et juunikuu "Kvaliteedijuhtmissüsteemi siseaudiitorite koolitus" on selleks korraks komplekteeritud ning seekord toimuvale koolitusele saab registreeruda vaid ootejärjekorda.
Siseaudiitorite koolituste huvilistel pole aga põhjust muretsemiseks, sest korraldame neid koolitusi ka sügishooajal, esimese juba septembrikuus.


Registreeru kohe, sest kohtade arv koolitusgruppides on piiratud!

Kohtumiseni koolitustel!

Korraldame juunis koos maakondlike arenduskeskustega tasuta LEAN-infohommikud tootmisettevõtete juhtidele!

Koostöös Jõgevamaa Arendus- ning Ettevõtluskeskusega ning Lääne-Viru Arenduskeskusega viime läbi LEAN-infohommikud tootmisettevõtete juhtidele Jõgeval ja Rakveres!

 
Infohommik Jõgevamaa tootmisettevõtete juhtidele Jõgeval  toimub 13.06.2017 kell 10.00-13.00 Jõgeva Maavalitsuses (Suur 3, Jõgeva, 4. korruse saalis).
Infohommik Lääne-Virumaa tootmisettevõtete juhtidele Rakveres toimub 16.06.2017 kell 10.00-13.00 hotellis Wesenbergh (Tallinna 25, Rakvere).
 
Tutvustame LEAN-mõtteviisi ja erinevaid tööriistu ning tehnikaid, mis võimaldavad ettevõtetel efektiivsust suurendada, kulusid vähendada, läbivusaega lühendada ja kvaliteeti tagada. Toome näiteid efektiivsuse suurendamise tööriistade rakendamisest nii Eestist kui laiast maailmast. Lisaks edulugudele käsitleme ka negatiivseid näiteid ja räägime õppetundidest, kus LEANi rakendamine ei ole plaanipäraselt õnnestunud.
 

Kutsume Sindki tutvuma LEAN-i rakendamise võimalustega. Investeeri 3 tundi, et teada saada, kas ja kuidas võiks LEAN aidata Sinu ettevõttel efektiivsemaks muutuda. Ootame kõiki maakonna tootmisettevõtete juhte!

 
Täpsem info ja registreerumine SIIN.
 
 
Lisainfo:
Margus Tapupere
mob: 5104433
e-post: margus@tjo.ee

2017 sügishooaja koolituskalender!

 

Meil on rõõm teatada, et äsja sai paika 2017 sügishooaja koolituskalender. Vali välja enda professionaalse arengu või organisatsiooni personalivajadustega haakuvad kursused ja programmid ja registreeru!
 
Sügisest käivitame Kvaliteedijuhi arenguprogrammi, Tootmisjuhi arenguprogrammi ning LEAN-tehnikate koolitusprogrammi, millesse registreerumine soodustingimustel kestab kuni 31. maini.

Kui varasematel aastatel on meie arenguprogrammide seminaridel osalemise eelduseks olnud arenguprogrammis tervikuna osalemine, siis uuel hooajal see enam nii ei ole. Oleme oma õppeprogramme täiendanud nii, et iga seminar moodustaks eraldiseisva koolituse. Seetõttu on nüüd võimalik igal arenguprogrammi üksikseminaril osaleda ka eraldiseisvalt. Samuti on võimalik kokku panna enda eelistustest lähtuv seminaride programm.
 
2017 II poolaasta koolituskalendriga saad tutvuda siin
 
Meeldivate kohtumisteni koolitustel!
 
TJO Konsultatsioonid

ISO 9001:2015 ja siseaudiitorite lisakoolitused toimuvad aprillis!

Tähelepanu! ISO 9001:2015 standardile üleminekuprtosess on jätkuvat käimas. Seetõttu on kvaliteedijuhtimissüsteemide uuendamine ja siseauditite läbiviimine päevakorral paljudes organisatsioonides.

Seoses klientide jätkuva huviga teema vastu korraldame aprilli alguses kaks kvaliteedijuhtimise alast lisakoolitust:

4. aprillil 2017: ISO 9001:2015 nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem

6.-7. aprillil 2017: Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

 

Loe lähemalt ISO 9001:2015 uuenenud nõuetest ja tule koolitusele, sest uuele standardile üleminekuperiood lõpeb juba järgmisel aastal.

Oled oodatud osalema!

14. veebruari ISO 9001:2015 koolituse viib läbi standardi tõlkija Jussi Onoper

 
14. veebruaril 2017 toimuva koolituse "ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem" viib läbi OÜ TJO Konsultatsioonid juhatuse esimees, 19-aastase praktilise kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant Jussi Onoper.

Kuna Jussi on ka standardi ISO 9001:2015 eestikeelse tõlke autor, on 1-päevasel sisutihedal koolitusel osaledes hea võimalus saada ammendavad vastused kõigile ISO 9001:2015 standardi ning kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamisega seotud küsimustele.

Koolitusele saad registreeruda siin.

Ambitsioonikatel ettevõtetel on jätkuvalt võimalik saada tuge

Eesti ettevõtetel on jätkuvalt võimalik saada tuge oma ambitsioonikate arenguplaanide elluviimiseks. Äsja selgus, et Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi plaani kohaselt hakatakse tööstusettevõtetele andma omafinantseeringuta laenu, et parandada tööstuse automatiseeritust.

Eesmärk on soodustada ettevõtete investeeringuid seadmetesse ja nende juhtimissüsteemidesse, et kasvatada lisandväärtust. "Laenu saamise eelduseks peab ettevõttel olema arenguplaan, mis tagab selle, et tegemist on targa investeeringuga ja seadet ei osteta lihtsalt sellepärast, et laen on soodne. Ost peab olema mõistlik, seade efektiivselt kasutatud ja võimalikult vähe inimressursse nõudev, et tõsta ettevõtte lisandväärtust, jättes töötajate arv samaks," rääkis majandusarengu osakonna peaspetsialist Rami Morel.

 
Samuti on jätkuvalt avatud EASi Ettevõtte arenguprogrammi toetus, mille raames toetatakse ambitsioonikate ja nutikate ekspordi arendamisele suunatud ettevõtete läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja tootearendust. Iga programmis osalev ettevõte toob arenguprogrammi läbimise käigus turule uusi tooteid või teenuseid, mis on senistest suurema kasumlikkusega. Kompkeksmeetme üheks olulisimaks osaks on arenguplaani koostamine. Parimad ja ambitsioonikaimad saavad ka reaalset toetust 25-45% ulatuses, et oma arenguplaan ellu viia. 
 
Võtke meiega ühendust ning arutame läbi erinevad võimalused Teie ettevõtte arengu toetamiseks. 

ISO 14004:2016 eesti keeles

ISO standardite osas on olnud tavaks koostada standardeid komplektina, kus nõuete standardi kõrval on olemas ka juhendstandard, mis lisab juhiseid, kuidas nõudeid täita. Nii on ka ISO 14001-ga.

Meil on heameel teada anda, et käesoleva aasta jaanuarist on võimalik huvilistel tutvuda ISO 14001:2015 standardi rakendamisjuhistega ka eesti keeles. TJO Konsultatsioonid tõlkis Standardikeskuse tellimusel ka ISO 14004:2016 standardi, mis esitab üldised juhised ISO 14001:2015 rakendamiseks.

ISO 14004:2016 aitab mõista standardi nõuete sisu ja toob praktilise abi kastides välja kasulikke näiteid. Kõik see aitab standardi mõtet paremini mõista. Samas peab arvestama, et kuigi standardi nõuded on kooskõlas ISO 14001 nõuetega, ei ole need otseselt mõeldud ISO 14001 nõuete tõlgendamiseks.

Keskkonnajuhtimissüsteemide arendamine ja sertifitseerimine on kvaliteedijuhtimissüsteemide järel populaarsuselt teisel kohal. Eestis oli eelmise aasta lõpu seisuga välja antud ligi 560 ISO 14001 sertifikaati. Neist üle 80 oli oma juhtimissüsteemi juba uue standardi (ISO 14001:2015) nõuetega vastavusse viinud, ülejäänutel seisab see alles ees. Need, kes sooviksid saada standardi nõuete rakendamise kohta suuniseid, saavad suuniseid uuest standardist.

Kui soovite ISO 14004:2016 standardit osta, siis saate seda teha siin.

Kui soovite saada täiendavat infot ISO 14001:2015 kohta, siis saate seda teha siin.

TJO Konsultatsioonid

Esmatasandi juhi juhtimistreening nüüd ka vene keeles!

Külastan sageli tootmisettevõtteid ja olen märganud, et sealsed esmatasandi juhid on kohati raskustes juhi rolli täitmisega. See mõjub negatiivselt nii inimestele kui ka ettevõtte tulemustele.

Peale selle on Eestis palju ettevõtteid, kus esmatasandi juhtidena töötavad inimesed, kelle emakeeleks on vene keel. Kui eesti keeles on võimalik juhtimiskoolitusi leida nii avalike kui ka ettevõttesiseste koolitustena, siis venekeelsete juhtimiskoolituste osas näib Eestis valitsevat tõsine lünk. Mäletan ka oma tootmisjuhina töötamise aegadest, et venekeelsetele meistritele ei õnnestunudki leida nende emakeeles läbi viidud ja neile arusaadavat esmatasandi juhtimiskoolitust. Nüüd juba mitu aastat konsultandi ja koolitajana töötades viin läbi ka venekeelseid koolitusi ja vene gruppide osas olen tunnetanud kuulajate poolset elavat huvi ja kaasamõtlemist.

Kui seni oleme venekeelseid koolitusi viinud läbi ettevõttesiseste programmidena, siis 2017. a täidame selle lünga ja pakume esmatasandi juhtidele välja juhtimistreeningu avaliku koolitusena ka vene keeles.

Mida juhtimistreening endas täpselt sisaldab, seda saad lugeda siit.

Tegemist on väikese grupi koolitusega, kus kasutame ka videotreeningut. Seetõttu on kohtade arv piiratud. Ära lase õiget hetke mööda ja registreeru siin!

Peatse kohtumiseni koolitusel!

Urmas Ruubel 

Urmas Ruubel
TJO Konsultatsioonid

Jaanuaris TASUTA LEAN-tootmise diagnostika 5 kiiremale tootmisettevõttele!

Eksportivatele tootmisettevõtetele on jaanuarikuu reeglina mõnevõrra rahulikum. Kui välispartneritel ja tellijatel võtab pühadeperioodist väljatulek ja tavapärase töötempo taastamine mõnevõrra rohkem aega, pakub jaanuar hea võimaluse tegeleda sisemiste teemadega, korrastada arendamisega seotud mõtteid. Ise igapäevaselt ettevõttes tegutsedes ei pruugi pilk hetkeolukorrale ning kasutamata võimalustele olla alati kõige objektiivsem.

TJO Konsultatsioonid tuleb Teile siinkohal appi - oleme valmis läbi viima Teie ettevõttes TASUTA LEAN-tootmise kiirdiagnostika tootmise efektiivsuse tõstmise võimaluste väljaselgitamiseks.

Diagnostika käigus tutvuvad konsultandid ettevõtte tootmis- ja töökorraldusega, vestlevad võtmeisikutega ning annavad selle baasil hinnangu ettevõtte hetketasemele ja arendamist vajavatele valdkondadele. Lähtume diagnostika läbiviimisel LEAN-tootmise põhimõtetest ja erinevatest LEAN-elementidest. Koostame kokkuvõtte, mis sisaldab meiepoolset peegeldust ettevõtte hetkeolukorrast ja loetelu arendus- ning parendusvõimalustest.

LEAN-tootmise diagnostika on eelkõige mõeldud vähemalt 25 töötajaga tootmisettevõtetele, kes soovivad saada sõltumatut hinnangut oma tootmise efektiivsuse tõstmise võimaluste kohta ja soovivad rakendada LEAN-tootmise elemente. Diagnostika viiakse läbi 2017 aasta jaanuaris ja analüüsi läbiviimise täpsemad tingimused lepitakse kokku pärast avalduse täitmist. 

Tasuta analüüsi tellimine

Tasuta analüüsi tellimiseks täitke palun hiljemalt 30. detsembriks järgmine vorm või saatke e-kiri või helistage 665 9525. Võtame Teiega ühendust detailide täpsustamiseks jaanuari esimese nädala jooksul.

Vastavalt võimalustele oleme valmis efektiivsuse tõstmise analüüsi läbi viima ka väiksemates ettevõtetes ning tootmisega mitteseotud ettevõtetes. Võtke meiega kindlasti ühendust ja leiame üheskoos Teie väljakutsetele parima lahenduse. Täitke avaldus või saatke e-kiri või helistage 665 9525.
 

 

ISO 9001:2015 14.detsembri koolitus on komplekteeritud. Järgmine koolitus toimub veebruaris!

Seoses ISO 9001:2015 üleminekuperioodiga on paljude sertifitseeritud organisatsioonide jaoks päevakorral kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavusseviimine uuenenud standardi nõuetega.


Sellega seoses anname teada, et detsembrikuu koolitus "ISO 9001:2015-le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem" on selleks korraks komplekteeritud ning detsembrikuu koolitustele saab registreeruda vaid ootejärjekorda.


Kvaliteedikoolituste huvilistel pole aga põhjust muretsemiseks, sest korraldame järgmise koolituse juba veebruaris.


Registreeru kohe, sest kohtade arv koolitusgruppides on piiratud!

14. veebruar - "ISO 9001:2015-le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem"

 

 

Detsembri ISO 9001 ja siseaudiitorite koolitusele veel 3 vaba kohta!

Kasuta võimalust - veel enne aasta lõppu on hea võimalus täiendada oma teadmisi kvaliteedijuhtimissüsteemi uuenenud nõuete ja siseauditite läbiviimise osas.
14 detsembril toimuvale koolitusele ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem ja 15.-16. detsembril toimuvale kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitusele on saadaval veel viimased 3 kohta. 

Kellel ei ole võimalust osaleda kvaliteedikoolitustel detsembrikuus, siis saab osaleda veebruarikuus kuna korraldame vastavad lisakoolitused. Registreeru kohe, sest kohtade arv koolitusgruppides on piiratud!

Registreerimine ja lisainfo

Loe ka: 14. detsembri ISO 9001:2015 koolituse viib läbi standardi tõlkija Jussi Onoper

 

KOOLITUSKALENDER 2017!

Tõenäoliselt käib Sinugi organisatsioonis 2017. aasta plaanide tegemine ja selle käigus ei maksa unustada ka koolitusplaanide ja -eelarvete koostamist.

TJO Konsultatsioonidel on hea meel tutvustada äsja avaldatud 2017 I poolaasta koolituskalendrit.

2017 aastal on meil varuks nii mõnigi uus ja huvitav koolitusteema, kuid lisaks käsitleme ka juba tuttavaid teemasid uues formaadis.

Uutest koolitustest on lisandunud Lean 6 Sigma Yellow Belt 2-päevane koolitus, mis täidab olulise tühimiku Eesti koolitusmaastikul ja on huvilistele heaks võimaluseks, et Lean 6 Sigma ja DMAIC-metoodikast hea ülevaade saada.

Lean´i ja efektiivsuse huvilisi kutsume osalema 2-päevasel koolitusel "Lean-mõtteviis ja levinumad tehnikad" ning 1-päevasel ülevaatekoolitusel "5S-süsteemi rakendamine tootmisettevõttes".

Käivitame ka mitmed ennast varasemalt tõestanud tsükliõppe põhimõttel ülesehitatud arendusprogrammid, millele saab soodustingimustel registreeruda kuni 11. detsembrini. Täpsemate tingimustega ja koolitusprogrammidega saad tutvuda:

12. jaanuaril 2017 alustab Lean 6 Sigma Green Belt koolitusprogramm

17. veebruaril 2017 alustab järjekordne Kvaliteedijuhi arenguprogramm

28. veebruaril 2017 alustab Tootmisjuhi arenguprogramm

Peatsete kohtumisteni meie koolituskeskuses! 
TJO Konsultatsioonid

14. detsembri ISO 9001:2015 koolituse viib läbi standardi tõlkija Jussi Onoper

Jussi Onoper14. detsembril 2016 toimuva koolituse "ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem" viib läbi OÜ TJO Konsultatsioonid juhatuse esimees, 19-aastase praktilise kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant Jussi Onoper.

Kuna Jussi on ka standardi ISO 9001:2015 eestikeelse tõlke autor, on 1-päevasel sisutihedal koolitusel osaledes hea võimalus saada ammendavad vastused kõigile ISO 9001:2015 standardi ning kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamisega seotud küsimustele. 

Koolitusele saada regsitreeruda siin. 

 

ISO 45001 ilmub alles 2017. a lõpus

OHSAS 18001 - ISO 45001Kauaoodatud ISO 45001 standard, mis pidi asendama OHSAS 18001, ei saa sel aastal valmis. Standardi kavandi arvamusküsitlus möödus aktiivselt ja selle kohta esitati ligi 3000 kommentaari. Arvamusküsitluse tulemusena ei kiidetud standardi kavandit heaks ja standardi avaldamine võtab seetõttu rohkem aega.

Praeguste kavade kohaselt peaks standardi teksti uue kavandi arvamusküsitlus lõppema 2017. a septembris ja standardi avaldamist võib oodata kõige varem 2017. a detsembris.

Seni võib töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi alusena kasutada standardit OHSAS 18001 või EVS 18001.

Lean-tehnikate ja Lean 6 Sigma arenguprogrammid alustavad novembris ja jaanuaris

Seoses mitmetelt klientidelt saadud tagasisidega oleme teinud oma koolituskalendrisse mõningaid korrektuure ning lükkasime mõnevõrra edasi Lean-tehnikate arenguprogrammi ja Lean 6 Sigma koolitusprogrammi alguskuupäevi. Programmide hilisem algus annab kõigile huvilistele suurepärase võimaluse jätkuvalt koolitusprogrammidega liituda.

 

Lean-tehnikate arenguprogramm algab 2016 aasta novembris ja seminaride kava on järgmine:

1. seminar, 3. november 2016: Lean-mõtteviis ja levinumad tehnikad, lean tootmise imiteerimine
2. seminar, 22. november 2016:5S-süsteem ja visuaalne juhtimine
3. seminar, 13. detsember, 2017: VSM - väärtusvoo kaardistamine ja analüüsimine
4. seminar, 17. jaanuar 2017: Protsessi koormuse tasakaalustamine, tõmbe- ja kanban süsteemid
5. seminar, 31. jaanuar 2017: Seadmete efektiivsuse tagamine, OEE ja SMED (kiired tootevahetused)
6. seminar, 14. veebruar, 2017: Veakindlus (poka-yoke) ja 0-defekti
7. seminar, 7. märts 2017: Pideva parendamise (kaizen) rakendamine

Lean tehnikate arenguprogrammi osalema registreerumiseks täida registreerumisvorm.

 

Lean 6 Sigma Green Belt koolitusprgramm käivitub 2017 aasta jaanuaris ja seminaride kava on järgmine:

Sissejuhatav seminar, 12. jaanuar 2017: Ülevaade Lean Six Sigma metoodikast, projektide valiku ettevalmistamine
I. moodul, 26. jaanuar 2017: Probleemi/väljakutse määratlemine (Define)
II. moodul, 8.-9. veebruar 2017: Mõõtmine (Measure) 
III. moodul, 8.-9. märts 2017: Analüüsimise (Analyse) I osa
IV. moodul, 5.-6. aprill 2017: Analüüsimise (Analyse) II osa
V. moodul, 10.-11. mai 2017: Parendamine (Improve) ja Ohje (Control), projekti tulemuste ülevaatus ja kaitsmised

Lean 6 Sigma Green Belt koolitusprogrammi osalema registreerumiseks täida registreerumisvorm.

 

Täiendavate küsimuste ja huvi korral võtke julgelt meiega ühendust info@tjo.ee või telefonidel 5104433, 665 9525.

20.09 LEAN-koolituse grupp komplekteeritud! Registreerumine võimalik ootejärjekorda

 20. septembril toimuva tasuta koolituse "Efektiivsuse suurendamine Lean-põhimõtete abil. Lean-mäng" grupp on tänase seisuga komplekteeritud.

Hetkel on võimalik registreeruda ootejärjekorda, s.t. koolitusel saab osaleda juhul, kui mõni eelnevalt registreerunu annuleerib oma osalemise. Ootejärjekorda registreerunutele anname tagasisidet osalemisvõimaluse kohta hiljemalt 16.septembril.

Anna oma huvist lean-koolituse vastu kindlasti teada. Piisava huvi korral kaalume korduskoolituse läbiviimist. Registreerumiseks täida vorm või helista 510 4433.

Meeldiva kohtumiseni koolitusel!

TJO Konsultatsioonid

ISO 9001:2015 ja siseaudiitorite septembri koolitused komplekteeritud, lisakoolitused oktoobris

 

Seoses ISO 9001:2015 üleminekuperioodiga on paljude sertifitseeritud organisatsioonide jaoks päevakorral kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavusseviimine uuenenud standardi nõuetega. Samuti on käesoleval koolitushooajal suurenenud nõudlus uute kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitamiseks ning olemasolevate siseaudiitorite teadmisi täiendamiseks.

Sellega seoses anname teada, et septembrikuu koolitused "ISO 9001:2015-le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem" ning "Kvaliteedijuhtmissüsteemi siseaudiitorite koolitus" on selleks korraks komplekteeritud ning septembrikuu koolitustele saab registreeruda vaid ootejärjekorda.

Kvaliteedikoolituste huvilistel pole aga põhjust muretsemiseks, sest korraldame vastavad lisakoolitused juba oktoobrikuus. Jätkuvalt on kohti ka plaanipärasele koolitustele detsembrikuus. Registreeru kohe, sest kohtade arv koolitusgruppides on piiratud! 

25. oktoober - "ISO 9001:2015-le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem"

26.-27. oktoober -  "Kvaliteedijuhtmissüsteemi siseaudiitorite koolitus"

 

Kohtumiseni koolitustel!

 

(foto: clipartkid.com)

Talitluspidevuse juhtimissüsteemi standard nüüd ka eesti keeles

Kvaliteedijuhtimissüsteemi kõrval pööratakse tänapäeval üha suuremat tähelepanu talitluspidevuse tagamisele. Seoses ühiskonna arenguga muutub üha olulisemaks teenuste kättesaadavuse tagamine. See on oluline nii avaliku sektori asutustele kui ka äriettevõtetele.

Teema olulisus sõltub loomulikult organisatsiooni tegevusvaldkonnast, kuid tegelikult võiksime kõik selle peale natuke mõelda. Näiteks, mis juhtub teie poolt pakutava teenusega, kui tuleb pikemaajaline voolukatkestus, keegi lõikab läbi valguskaabli, teie asukohas puhkeb tulekahju, äriprotsesside aluseks olev peamine (ja täna asendamatu) seade lõpetab töö jne? Kui kiiresti suudate te normaalse töö taastada? Kuidas probleeme ennetada, võimalikult kiirelt avastada ja mõjusid leevendada? Kas teil on olemas asjakohane tegevusplaan? Paljud  rahvusvahelised kontsernid ei ole valmis teiega koostööd tegema, kui te ei suuda tõendada, et suudate tagada oma töö talitluspidevust.

Rahvusvahelisel tasandil töötati juba mitmete aastate eest välja talitluspidevuse juhtimissüsteemi standard, mille nõuete täitmise kohta väljastatakse sertifikaate talitluspidevuse juhtimissüsteemi olemasolu kohta. Ülemaailmselt tuntakse ISO 22301 nõudeid.

Alates augustikuust on see standard olemas ka eesti keeles. TJO Konsultatsioonid tõlkis Standardikeskuse tellimusel ka talitluspidevuse juhtimissüsteemi standardi. Nüüd on lisaks koolitusmaterjalidele võimalik saada eestikeelne terminoloogia ka standardist.

Järgnevalt on esitatud põgus ülevaade standardi sisust ja link standardi tellimiseks.

 1. ISO 22301 - Ühiskondlik turvalisus. Talitluspidevuse juhtimissüsteem. Nõuded

Loe lähemalt talitluspidevuse juhtimissüsteemide sisust.

ISO 22301 standardil põhineva koolitust "ISO 22301 nõuetele vastav talitluspidevuse juhtimissüsteem" on võimalik tellida sisekoolitusena. Järgnevatel hooaegadel ka avaliku koolitusena. Tutvu koolitusega ja registreeru siin.

 

Lean sobib kõigile!

Lean sobib kõigile!Lean põhimõtteid ja võtteid saab edukalt kasutada kõikjal. Tuleb vaid valida situatsioonile ja organisatsioonile sobivad lahendused. TJO pakub sügishooajal võimalust osaleda erineva mahu ja sihtgrupiga lean-teemalistel koolitustel, sh tasuta koolitustel!

Tule vaata ise järele:

Peatse kohtumiseni koolitustel!

TJO Konsultatsioonid

Pakume käesoleval suvel Peeter Ojale „tõsist“ konkurentsi!

TJO-lippOleme end läbi aastate positsioneerinud juhtimisalase koolituste ja nõustamiste läbiviijana, kuid leiame end tänavu suvel huvitaval kombel olukorrast, kus pakume suvepäevade ja firmade väljasõitude programmi osas teatud mõttes konkurentsi Eesti tuntumatele meelelahutajatele.

Nimelt on mitmeid kliendid palunud meid sisustama oma ettevõtte suvepäevade ja koosviibimiste programme.


Palun ärge saage valesti aru, TJO Konsultatsioonid ei ole oma tegevusvaldkonda muutnud. Me oskame nalja teha ja meelt lahutada küll, kuid jääme seda tehes siiski „oma liistude“ juurde. Pakume suvepäevade raames kaasahaaravaid simulatsiooniformaadis koolitusi, et mängulise õhkkonna kaudu meeskonnavaimu luua ning aidata osalejatel oma igapäevategemisi mõtestada.Paneme kaasa mängima nii 10-st kui 300-st inimesest koosneva kollektiivi.

Kui Sinu ettevõtte suvepäevade sisuline programm ei ole veel lõplikult paigas, võta ühendust ja räägime lähemalt.

Jälgi meid LinkedIn´is ja võida koolitus!

Alates juunikuust on TJO Konsultatsioonid aktiivselt oma klientide ja partnerite jaoks olemas  LinkedIn´i keskkonnas. Meie tegemistega saab nüüdsest ka sotsiaalmeedia vahendusel kursis olla. Jagame oma jälgijatele regulaarselt uudiseid, infot ja mõtteid efektiivsuse, juhtimissüsteemide ja strateegia valdkonnas.

1. septembril loosime meie LinkedIn´i jälgijate vahel välja kupongi, mis võimaldab 130€ väärtuses tasuda osalemise eest ühel meie sügishooaja koolitusel 
Külasta TJO Konsultatsioonide LinkedIn´i lehte ja vajuta nuppu „Follow“.

NB: Kupongi kehtib ainult OÜ TJO Konsultatsioonid koolitustel osalemisel ja seda ei vahetata rahaks.


Juunikuine siseaudiitorite koolitusgrupp on komplekteeritud!

16.-17. juunil toimuva 2-päevase kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitusgrupi kohad on selleks korraks komplekteeritud. Registreerida on võimalik vaid ootejärjekorda (osalemine võimalik juhul, kui keegi varem registreerujatest ei saa osaleda). 

Järgmine kvaliteedijuhtimisisüsteemi siseaudiitorite koolitus toimub juba pärast suvepuhkuste perioodi, 22.-23. septembril 2016. Olete oodatud!

TJO Konsultatsioonid

ISO 9001:2015 juunikuu koolituse kohad on täis

ISO 9001:2015 nõudeid põhjalikult tutvustava 15. juuni koolituse kohad on täis. Registreerida on võimalik vaid ootejärjekorda (osalemine võimalik juhul, kui keegi varem registreerujatest ei saa osaleda). 

Järgmine ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem koolitus toimub 21. septembril 2016. Registreerimine ja täpsem info.

Juunikuu kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitusel on veel mõned vabad kohad! Vt täpsem info ja registreerimine.

Peatsete kohtumisteni koolitustel!

TJO Konsultatsioonid

ISO 13485:2016 versioon nüüd kättesaadav

Nüüd on võimalik soetada ka ISO 13485 standardi uusversiooni. ISO 13485:2016 standard on esialgu kättesaadav vaid inglise keeles. Edaspidi on siiski oodata ka eestikeelse tõlke avaldamist (paralleeltekstina).

Standardit saab tellida siin: ISO 13485:2016 tellimine

Kui vajate standardi ISO 13485:2016 kohta rohkem teavet, siis võite:

 1. tutvuda standardi ISO 13485 lühikirjeldusega
 2. tellida tasuta lühikoolituse - pakume võimalust tellida tasuta koolitusi erinevatel teemadel, sh ISO 13485 nõuded
 3. tellida tasulise standardi nõuete ettevõttesisese koolituse - pakume võimalust viia läbi teie ettevõtte eripärasid arvestav sisekoolitus
 4. kutsuda konsultandi appi - andke meile teada, kui abi vajate, vt ISO 13485 nõuetele vastava meditsiiniseadmete kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamise nõustamisteenuse kirjeldust
 5. küsida nõu - oleme valmis vastama teie küsimustele, kui jätate oma kontaktandmed

Kui teil on täiendavaid küsimusi või soove, siis palun andke sellest teada.

TJO Konsultatsioonid

Kuue sigma standard nüüd eesti keeles

Aprillis avaldati eesti keeles ka ISO 13053 standardi teine osa. TJO Konsultatsioonid tõlkis Standardikeskuse tellimusel kuue sigma standardi ISO 13053 mõlemad osad. Nüüd on lisaks koolitusmaterjalidele võimalik saada eestikeelne terminoloogia ka standarditest. Järgnevalt on esitatud põgus ülevaade standardi sisust ja link standardite tellimiseks.

 1. ISO 13053-1 - Kvantitatiivsed meetodid protsessi parendamises. Kuus sigmat. Osa 1: DMAIC-metoodika
 2. ISO 13053-2 - Kvantitatiivsed meetodid protsessi parendamises. Kuus sigmat. Osa 2: Vahendid ja tehnikad

Loe lähemalt 6 sigma sisust.

2016 aasta septembris korraldame ISO 13053 standardil põhineva koolituse "Protsesside parendamine kuue sigma abil", kuhu ootame eelkõige oma arenguteel märkimisväärse arengutaseme saavutanud ettevõtete ning rahvusvaheliste kontserniettevõtete juhte ja võtmeisikuid, kel plaanis 6 sigma metoodikaid juurutada. Tutvu koolitusega ja registreeru siin.

 

Uus koolitus: lean põhimõtete rakendamine teeninduses

Lean-põhimõtted ja tehnikad on edukalt rakendatavad ka teeninduses, kaubanduses, kontoris ja teistes valdkondades. Kuna tootmis- ja teenindusorganisatsioonid on oma olemuselt erinevad, siis erineb mõneti ka lähenemisviis lean põhimõtete rakendamisele. Seetõttu korraldame 13. aprillil spetsiaalselt teenindusorganisatsioonidele suunatud koolituse: "lean põhimõtete rakendamine teeninduses".

Koolitusele on oodatud teenindusega seotud organisatsioonide juhid ja arendusjuhid, kes otsivad ideid oma organisatsiooni tulemuslikkuse suurendamiseks, sh kulude ja raiskamiste vähendamiseks.

Täpsem info koolituse kohta ja registreerimine aadressil http://www.tjo.ee/Lean-pohimotete-rakendamine-teeninduses või telefonil 665 9525.

Peatse kohtumiseni koolitusel!

TJO Konsultatsioonid

Tootmise efektiivsuse tõstmise kiiranalüüsi saab tasuta tellida märtsi lõpuni!

Tuletame meelde, et kuni märtsi lõpuni on võimalik TASUTA tellida kiiranalüüsi tootmise efektiivsuse tõstmise võimaluste väljaselgitamiseks.

Pakkumine on mõeldud tootmisfirmadele, kes soovivad saada sõltumatut hinnangut oma tootmise efektiivsuse tõstmise võimaluste kohta ja tellivad 2016. a I kvartali jooksul tootmise efektiivsuse kiiranalüüsi. Tasuta analüüsi võib soovi korral läbi viia ka hiljem.

Tasuta analüüsi tellimine

Tasuta analüüsi tellimiseks täitke palun järgmine vorm või saatke e-kiri või helistage 665 9525.

Pakkumine kehtib kiirematele! 

Oleme valmis ka teiste valdkondade organisatsioonides efektiivsuse tõstmise analüüsi läbi viima. Analüüsi läbiviimise tingimused lepime kokku pärast avalduse täitmist. Täitke avaldus või saatke e-kiri või helistage 665 9525.

TJO Konsultatsioonid

2016 II poolaasta arenguprogrammide sisu lühidalt

Alljärgnevalt on ära toodud lühiülevaade 2016. aasta sügishooajal TJO Konsultatsioonid poolt läbiviidavatest koolitusprogrammidest:

 1. KVALITEEDIJUHI ARENGUPROGRAMM
 2. TOOTMISJUHI ARENGUPROGRAMM
 3. LEAN 6 SIGMA GREEN BELT KOOLITUSPROGRAMM
 4. LEAN TEHNIKATE ARENGUPROGRAMM

Iga koolituse vahel jätame osalejatele aega õpitu realiseerimiseks. Eesmärgiks on reaalsete parenduste elluviimine osalejate organisatsioonides. Koolituste täpsem info on esitatud vastavate programmide juures.

NB! Kõiki loetletud jpt programme on võimalik tellida sisekoolitustena!

Enne mai lõppu registreerimisel kehtib varajase registreerimise soodustus!


KVALITEEDIJUHI ARENGUPROGRAMM

Programm on suunatud juhtkonna esindajatele või kvaliteedijuhi rolli täitvatele juhtidele/spetsialistidele ning see aitab arendada oskusi ja vilumust oma organisatsiooni juhtimissüsteemi küpsust paremini hinnata ning arendada. Arenguprogrammi teemad on nüüd otseselt suunatud juhtimissüsteemi tulemuslikkuse tõstmisele ja varasemas programmis olnud juhtimisteemasid kajastatakse juhtimisoskuste arendusprogrammis.

Programmi kava koolituste kaupa:

 1. Juhtimissüsteemi mõjususe ja tõhususe suurendamine - 30. september 2016
 2. Tasakaalus mõõdikute süsteemi väljaarendamine - 21. oktoober 2016
 3. Tervikliku juhtimissüsteemi loomine - 18. november 2016
 4. TQMi ja enesehindamine praktikas - 8.-9. detsember 2016
 5. Riskide mõjus juhtimine - 20. jaanuar 2017
 6. Probleemide lahendamise tööriistad - 10. veebruar 2017

Registreeri

Täpsem info programmi kohta.

 

TOOTMISJUHI ARENGUPROGRAMM

Tootmisjuhi arenguprogramm on mõeldud ettevõtete ja organisatsioonide tootmisjuhtidele ning tootmisjuhi rolli täitvatele juhtidele. Programmi eesmärgiks on anda osalejale praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi.

Arenguprogrammi raames analüüsitakse tootmisjuhi tegevusi ja ülesandeid mitme rolli kaudu: juhtkonna partner, nõuandja tootmise arengus, meeskonna motiveerija, koostöö koordineerija, tegevuste analüüsija, probleemide ennetaja ja ka probleemide lahendaka, koolitaja, kompromisside leidja jne.

Programmi kava koolituste kaupa:

 1. Tootmise planeerimine - 30. november 2016

LEAN 6 SIGMA GREEN BELT KOOLITUSPROGRAMM

Six Sigma parendusprojektide peamiseks eesmärgiks on protsesside parendamine, mille kaudu vähendatakse otseseid halvast kvaliteedist tingitud kulusid. Six Sigma iga projekt tasub end rahaliselt ära. Lean Six Sigma rohevöö koolitusprogrammi eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja oskused Six Sigma metoodikast ja parendusprojektide elluviimisest rohevöö tasemel.

Koolitusprogrammi kestvus on 10 päeva ja see on jagatud 1-2-päevasteks koolitusteks. Mooduleid on kokku 5 + sissejuhatav seminar. Lisaks loengute ja praktilistele harjutustele koolitusklassis on kursuse edukaks lõpetamiseks vajalik teostada üks DMAIC-meetodil põhinev parendusprojekt.

Programmi kava moodulite kaupa:

 • Sissejuhatav seminar: 29. september 2016
  • Ülevaade Lean Six Sigma metoodikast
  • Projektide valiku ettevalmistamine
 1. moodul: 13. oktoober 2016
  • Probleemi/väljakutse määratlemine (Define)
 2. moodul: 3.-4. november 2016
  • Mõõtmine (Measure
 3. moodul: 6.-7. detsember 2016
  • Analüüsimise (Analyse) I osa
 4. moodul: 12.-13. jaanuar 2017
  • Analüüsimise (Analyse) II osa
 5. moodul: 8.-9. veebruar 2017
  • Parendamine (Improve) ja Ohje (Control)
  • Projekti tulemuste ülevaatus ja kaitsmised

Registreeri

Täpsem info programmi kohta.

LEAN TEHNIKATE ARENGUPROGRAMM

Lean-mõtlemise läbivaks ideeks on keskendumine väärtuse loomisele, protsesside pidevale optimeerimisele ja kadude (raiskamiste) vähendamisele. See aitab vähendada kulusid ja läbivusaeg ja tagada klientide rahulolu. Lean-ideoloogia ja tehnikad on oma olemuselt lihtsad ja kasutatavad igas organisatsioonis.

Kogu programm koosneb 7 koolitusest, mille käigus õpetatakse osalejatele põhilisi lean-põhimõtteid ja meetodeid.

Programmi kava koolituste kaupa:

 1. Lean-mõtteviis ja levinumad tehnikad, lean tootmise imiteerimine – 4. oktoober 2016
 2. 5S-süsteem ja visuaalne juhtimine – 18. oktoober 2016
 3. VSM – väärtusvoo kaardistamine ja analüüsimine – 8. november 2016
 4. Protsessi koormuse tasakaalustamine, tõmbe- ja kanban süsteemid – 22. november 2016
 5. Seadmete efektiivsuse tagamine: OEE ja SMED (kiired tootevahetused) – 13. detsember 2016
 6. Veakindlus (poka-yoke) ja 0-defekti – 17. jaanuar 2017
 7. Pideva parendamise (kaizen) rakendamine – 31. jaanuar 2017

Registreeri

Täpsem info programmi kohta.

Teiste koolituskursustega on võimalik tutvuda siin.

Registreerimisel kehtivad järgmised soodustused:

 • registreerimisel enne 31. maid 2016 saab kasutada varase registreerimise soodustust –10%
 • TJO Konsultatsioonid konsultatsioonikliendi soodustus –5%,
 • kui ühes või mitmes arenguprogrammis osaleb ühest organisatsioonist kokku vähemalt 2 inimest lisandub täiendavalt –10%.
 • NB: Soodustusi saab summeerida!

Soodustused kestavad kuni viidatud kuupäevani või kuni kohtade arvu täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Meeldivate kohtumisteni koolitustel!

Märtsikuu kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitusel on veel vabu kohti! 

29.-30. märtsil korraldame taas „kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolituse

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 1. kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditi protsess samm-sammult
 2. ISO 9001:2015 nõuete kiire ülevaade
 3. koolituse käigus viiakse läbi õppeaudit, mis annab osalejatele praktilise kogemuse ning vajaliku ettevalmistuse tulemuslike siseauditite läbiviimiseks
 4. koolitus lõpeb kirjaliku eksamiga

Registreerimine ja lisainfo aadressil http://www.tjo.ee/kvaliteedijuhtimissusteemi-siseaudiitorite-koolitus või telefonil 665 9525.

Peatsete kohtumisteni koolitustel!

TJO Konsultatsioonid

Korraldame aprillis taas koolituse: "Lean põhimõtete rakendamine tootmises, lean mäng"

Korraldame klientide soovil 19. aprillil taas koolituse:

"Lean põhimõtete rakendamine tootmises, lean mäng

Kui soovite saada rohkem teada lean-tootmise meetodite kohta ja kogeda praktikas lean-tootmise põhimõtete mõju tootmise läbilaskevõime suurendamisele ning kulude alandamisele, siis olete oodatud üksi või mitmekesi lean-põhimõtteid ja võtteid tutvustavale koolitusele.

Täpsem info koolituse kohta on avaldatud aadressil http://www.tjo.ee/Lean-pohimotete-rakendamine-tootmises-lean-mang.

TJO Konsultatsioonid
 

EAS avas tugiteenus- ja arenduskeskuste toetuste programmi

EAS avas 18. veebruaril Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetuste programmi. Programmi kogueelarve on 2 mln eurot. Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

Uus meede on mõeldud rahvusvaheliste kontsernide tugiteenuste ja arenduskeskuste Eestisse toomise toetamiseks.Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 200 000 eurot. Programm sisaldab toetust nii põhivara soetamise, hoone renoveerimise, värbamiskulude, töötajate palga, lähetuskulude kui ka koolituskulude kompenseerimiseks. 

TJO Konsultatsioonid on aastate jooksul aidanud välja töötada üle 100 strateegilise arengukava ja olnud toeks väga erinevate parendusprojektide ettevalmistamisel ning elluviimisel. Kui kavandate ambitsioonikaid arendusprojekte, kaalute toetuse taotlemist ja soovite arenguprorgammi koostamisel vm seonduvates valdkondades abi või nõu küsida, siis palun võtke meiega ühendust aadressil info at tjo dot ee või 665 9525. Kui soovite lähemat infot, siis palun andke sellest teada.

Loe täpsemalt Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetuste kohta.

Allikas: EAS.

Integreeritud juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolituse kuupäevad on muutunud!

Klientide soovidest lähtuvalt muutsime Integreeritud juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolituse kuupäevasid.
Koolitus toimub 8.-9. märtsil 2016 (varasemalt oli välja kuulutatud 28.-29.aprill 2016).

Täpsem info koolituse kohta on avaldatud aadressil http://www.tjo.ee/integreeritud-juhtimissusteemi-siseaudiitorite-koolitus.

Kohtumiseni koolitusel!

TJO Konsultatsioonid

Uus koolitus: Võtame raiskamised kontrolli alla

Igas protsessis ja valdkonnas on alati raiskamisi. Oleme aastaid oma klientidel aidanud raiskamisi vähendada. Raiskamiste vähendamine kuulub ka lean aluspõhimõtete hulka ja sellega on põhjust tegeleda igas organisatsioonis. Raiskamisi leidub kõikjal ja nende märkamine on esimeseks sammuks paremate tulemuste saavutamisel. Otsustasime jagada oma kogemusi raiskamiste kõrvaldamisel ja korraldada  22. veebruaril koolituse:

VÕTAME RAISKAMISED KONTROLLI ALLA 

Täpsem info ja registreerimine aadressil http://www.tjo.ee/votame-raiskamised-kontrolli-alla või telefonil 665 9525.

Peatse kohtumiseni koolitusel!

TJO Konsultatsioonid  

Kvaliteedijuhi arenguprogramm loob seosed ISO 9001:2015 uuendustega

Kvaliteedijuhi arenguprogramm on algusest peale keskendunud juhtimissüsteemi tulemuslikkuse tõstmisele. Tulemuslikkuse tõstmist analüüsitakse erinevate nurkade alt - juhtimissüsteemi roll efektiivsuse tõstmisel, seos lean mõtteviisiga, mõõdikute mõju tulemuslikkuse tõstmisele, riskide mõjus juhtimine, probleemide lahendamise tööriistad jpm.

Kvaliteedijuhi arenguprorgamm 2016 I tõstab esile seosed ISO 9001:2015 standardi ja selle uuendustega. Selgitame, milliseid valdkondi tasub juhtimissüsteemiga lõimida, sh riskide juhtimine jpm ning kuidas neid juhtimissüsteemis käsitleda (kontekstis arvestada). Läbivaks jooneks jääb juhtimissüsteemi tulemuslikkuse tõstmine. Ühtegi uuendust ja arendust ei ole mõtet teha enne, kui oleme veendunud selle mõttekuses ja positiivses mõjus organisatsiooni tulemuslikkusele.

Täpsem info programmi kohta on avaldatud meie kodulehel, vt http://www.tjo.ee/kvaliteedijuhi-arenguprogramm-2016-i

Loomulikult tasub tutvuda ka teiste koolitustega.

Peatsete kohtumisteni koolitustel!

TJO Konsultatsioonid

Pikendame tootmise efektiivsuse tõstmise tasuta kiiranalüüsi perioodi

Klientide positiivse vastukajaga seonduvalt otsustasime pikendada võimalust tellida TASUTA kiiranalüüsi tootmise efektiivsuse tõstmise võimaluste väljaselgitamiseks.

Pakkumine on mõeldud tootmisfirmadele, kes soovivad saada sõltumatut hinnangut oma tootmise efektiivsuse tõstmise võimaluste kohta. Tasuta analüüsi võib soovi korral läbi viia ka 2016. a I kvartalis. 

Tasuta analüüsi tellimine

Tasuta analüüsi tellimiseks täitke palun järgmine vorm või saatke e-kiri või helistage 665 9525.

Pakkumine kehtib kiirematele!

Oleme valmis ka teiste valdkondade organisatsioonides efektiivsuse tõstmise analüüsi läbi viima. Analüüsi läbiviimise tingimused lepime kokku pärast avalduse täitmist. Täida avaldus või saatke e-kiri või helistage 665 9525.
 

 

Kvaliteedijuhi arenguprogrammi märtsikuu kuupäev on muutunud

Muutunud on Kvaliteedijuhi arenguprogrammi märtsikuu kuupäev. Märtsis toimub koolitus 04.märtsil 2016.
Kogu programm on nähtav siin

Kohtumiseni!

 

Märtsikuu Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolituse kuupäevad on muutunud

"Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite" koolituse kuupäevad on muutunud ja koolitus toimub 29.-30. märtsil 2016. 

Täpsem info ja registreerimine: http://www.tjo.ee/kvaliteedijuhtimissusteemi-siseaudiitorite-koolitus

Peatse kohtumiseni!

KIKi keskkonnaprogramm on avatud

KIKi keskkonnaprogrammi 2016. aasta esimene taotlusvoor on avatud. Taotlusi saab esitada kuni 17. veebruarini. Põhiolemuselt on programmi sisu ja toetatavad valdkonnad jäänud samaks, kuid on ka mitmeid olulisi muudatusi.

Projekte toetatakse 10 valdkonnas: kalanduses, veemajanduses, jäätmekäitluses, looduskaitses, metsanduses, keskkonnakorralduses, merekeskkonnas, maapõues, atmosfääriõhu kaitses ja keskkonnateadlikkuses. Projekte rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvatest keskkonnatasudest.

Kui kavandate seonduvates valdkondades ümbritseva keskkonna säästmisele suunatud investeeringuid, kaalute toetuse taotlemist ja soovite sel teemal tuge või nõu küsida, siis palun võtke meiega ühendust aadressil info at tjo dot ee või 665 9525. Kui soovite lähemat infot, siis palun andke sellest teada.

TJO Konsultatsioonid
 

EAS avas kompleksmeetme programmi 

EAS avas 11. jaanuaril kauaoodatud "kompleksmeetme" programmi ehk ettevõtte arenguprogrammi toetuse meetme. Programmi kogueelarve on 73 mln eurot, sh I etapil 20,5 mln eurot. Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

Uus meede on mõeldud ambitsioonikatele ja arengule suunatud ettevõtetele nende arenguprogrammide elluviimise toetamiseks.Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 500 000 eurot. Programm sisaldab eelnevate aastate jooksul tuttavaks saanud valdkondade (nt tootearendus, eksporditurundus, tehnoloogiainvesteeringud, koolitused, nõustamised jms) toetamist, kuid taotlemise tingimused on muutunud. Samuti püüab EAS taotlejaid toetada erinevate nõuannetega.  

TJO Konsultatsioonid on aastate jooksul aidanud välja töötada üle 100 strateegilise arengukava ja olnud toeks väga erinevate parendusprojektide ettevalmistamisel ning elluviimisel. Kui kavandate ambitsioonikaid arendusprojekte, kaalute toetuse taotlemist ja soovite arenguprorgammi koostamisel vm seonduvates valdkondades abi või nõu küsida, siis palun võtke meiega ühendust aadressil info at tjo dot ee või 665 9525. Kui soovite lähemat infot, siis palun andke sellest teada.

Loe täpsemalt ettevõtte arenguprogrammi toetuse kohta.

Allikas: EAS

TJO sai esimesena Eestis ISO 9001:2015 sertifikaadi

Meil on heameel teatada, et läbisime oktoobris edukalt ISO 9001:2015 auditi ja saime esimesena Eestis ISO 9001:2015 sertifikaadi. Sertifitseerimisulatuse muutmine toimus laiendatud korralise auditi käigus. Seega on ISO 9001:2015 sertifitseerimine nüüd Eestis võimalik.

Meie sertifikaadiga on võimalik tutvuda siin.

TJO Konsultatsioonid

Eestikeelsete standardite sadu

Novembris ja detsembris on eesti keeles kättesaadavaks muutunud mitmed standardid, millest võib meie klientidel kasu olla. TJO Konsultatsioonid on andud oma panuse järgmiste standardite eestindamisse (esimese kolme puhul tõlkijana, viimase kolme puhul tõlgete täiendajana). Standardite juurde on lisatud ka põgus ülevaade nende kasutamisest.

 1. ISO 9001:2015 - Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded
 2. ISO 14001:2015 - Keskkonnajuhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega
 3. ISO 13053-1 - Kvantitatiivsed meetodid protsessi parendamises. Kuus sigmat. Osa 1: DMAIC-metoodika
 4. ISO 55000 seeria standardid:
  1. ISO 55000 - Varahaldus. Ülevaade, põhimõtted, terminoloogia
  2. ISO 55001 - Varahaldus. Juhtimissüsteemid. Nõuded
  3. ISO 55002 - Varahaldus. Juhtimissüsteemid. Juhised standardi ISO 55001 kohaldamiseks

 

Tootmise efektiivsuse kiiranalüüs jõulukingina tasuta

Seoses jõuluajaga pakume detsembrikuus võimalust tellida TASUTA kiiranalüüsi tootmise efektiivsuse tõstmise võimaluste väljaselgitamiseks.

Pakkumine on mõeldud tootmisfirmadele, kes soovivad saada sõltumatut hinnangut oma tootmise efektiivsuse tõstmise võimaluste kohta ja tellivad detsembrikuu jooksul tootmise efektiivsuse kiiranalüüsi. Tasuta analüüsi võib soovi korral läbi viia ka 2016. a jaanuaris. Tasuta analüüsi läbiviimise eelduseks on allpool viidatud avalduse täitmine ja vastavasisulise kinnituse saamine TJO Konsultatsioonid poolt.

Tasuta analüüsi tellimine

Tasuta analüüsi tellimiseks täitke palun järgmine vorm või saatke e-kiri või helistage 665 9525.

Pakkumine kehtib kiirematele!

Oleme valmis ka teiste valdkondade organisatsioonides efektiivsuse tõstmise analüüsi läbi viima. Analüüsi läbiviimise tingimused lepime kokku pärast avalduse täitmist. Täida avaldus või saatke e-kiri või helistage 665 9525.
 

 

Uus standard ISO 55001

ISO on välja töötanud standardi ka varahalduse juhtimissüsteemidele. Inglise keeles ilmus standard ISO 55001 küll juba 2014. aastal, kuid eesti keeles on uue standardiga võimalik tutvuda alates käesoleva aasta detsembrikuust. TJO Konsultatsioonid osales eestikeelse versiooni sõnastuste täpsustamisel.

Standard ISO 55001 on mõeldud isikutele, kes teostavad varahaldusega seonduvaid tegevusi või osutavad seonduvaid teenuseid, hindavad organisatsioonisiseste või -väliste osapoolte võimet täita varahaldusega seonduvaid nõudeid. Standardit saab tellida siin.

Koos nõuete standardiga avaldati eesti keeles ka:

 1. ISO 55000, mis annab ülevaate varahalduse üldistest põhimõtetest ja terminoloogiast;
 2. ISO 55002, mis annab lisasuunised nõuete rakendamise kohta.

Huvilistel on võimalik saada ülevaade uue standardi nõuetest järgmisel koolitusel:

 1. ISO 55001le vastav varahalduse juhtimissüsteem“ 15. märtsil 2016
 2. organisatsioonisisestel koolitustel.

Loomulikult oleme valmis toetama teid varahalduse juhtimissüsteemi väljaarendamise nõustamisprogrammi raames. Kui soovite lähemat infot, siis andke sellest palun teada.

TJO Konsultatsioonid

ISO 14001:2015 standard eesti keeles

Alates 5. detsembrist on võimalik osta ka ISO 14001:2015 standardit eesti ja inglise keeles (paralleeltekstina). Standardi tõlkis Eesti Standardikeskuse tellimusel TJO Konsultatsioonid.

Standardit saab tellida siin: ISO 14001:2015 tellimine

Kui vajate standardi ISO 14001 kohta rohkem teavet, siis võite:

 1. investeerida 1 päeva standardi nõuete intensiivkursusel osalemiseks - korraldame regulaarselt koolitusi "ISO 14001le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem"
 2. tellida tasuta lühikoolituse - pakume võimalust tellida tasuta koolitusi erinevatel teemadel, sh ISO 14001 nõuded
 3. kutsuda konsultandi appi - andke meile teada, kui abi vajate, vt ISO 14001 nõuetele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi väljaarendamise nõustamisteenuse kirjeldust
 4. küsida nõu - oleme valmis vastama teie küsimustele, kui jätate oma kontaktandmed
 5. lugeda meie kodulehel ka teisi ISO 14001ga seonduvaid kirjutisi - oleme aastate jooksul ISO 14001 teemadel kirjutanud mitmeid nõuandeid jm kirjutisi. Neis võite leida nii mõndagi kasulikku
 6. tutvuge ka korduma kippuvate küsimustega

Kui teil on täiendavaid küsimusi või soove, siis palun andke sellest teada.

TJO Konsultatsioonid

2016 I poolaasta arenguprogrammide sisu lühidalt

Alljärgnevalt on ära toodud lühiülevaade 2016. aasta kevadhooajal TJO Konsultatsioonid poolt läbiviidavatest koolitusprogrammidest:

 1. KVALITEEDIJUHI ARENGUPROGRAMM
 2. TOOTMISJUHI ARENGUPROGRAMM
 3. LEAN 6 SIGMA GREEN BELT KOOLITUSPROGRAMM
 4. LEAN TEHNIKATE ARENGUPROGRAMM

LEAN 6 SIGMA GREEN BELT KOOLITUSPROGRAMM

Six Sigma parendusprojektide peamiseks eesmärgiks on protsesside parendamine, mille kaudu vähendatakse otseseid halvast kvaliteedist tingitud kulusid. Six Sigma iga projekt tasub end rahaliselt ära. Lean Six Sigma rohevöö koolitusprogrammi eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja oskused Six Sigma metoodikast ja parendusprojektide elluviimisest rohevöö tasemel.

Koolitusprogrammi kestvus on 10 päeva ja see on jagatud 1-2-päevasteks koolitusteks. Mooduleid on kokku 5 + sissejuhatav seminar. Lisaks loengute ja praktilistele harjutustele koolitusklassis on kursuse edukaks lõpetamiseks vajalik teostada üks DMAIC-meetodil põhinev parendusprojekt.

Programmi kava moodulite kaupa:

 • Sissejuhatav seminar: 18. veebruar 2016
  • Ülevaade Lean Six Sigma metoodikast
  • Projektide valiku ettevalmistamine
 1. moodul: 3. märts 2016
  • Probleemi/väljakutse määratlemine (Define)
 2. moodul: 17.-18. märts 2016
  • Mõõtmine (Measure
 3. moodul: 14.-15. aprill 2016
  • Analüüsimise (Analyse) I osa
 4. moodul: 12.-13. mai 2016
  • Analüüsimise (Analyse) II osa
 5. moodul: 9.-10. juuni 2016
  • Parendamine (Improve) ja Ohje (Control)
  • Projekti tulemuste ülevaatus ja kaitsmised

Registreeri

Täpsem info programmi kohta.

LEAN TEHNIKATE ARENGUPROGRAMM

Lean-mõtlemise läbivaks ideeks on keskendumine väärtuse loomisele, protsesside pidevale optimeerimisele ja kadude (raiskamiste) vähendamisele. See aitab vähendada kulusid ja läbivusaeg ja tagada klientide rahulolu. Lean-ideoloogia ja tehnikad on oma olemuselt lihtsad ja kasutatavad igas organisatsioonis.

Kogu programm koosneb 7 koolitusest, mille käigus õpetatakse osalejatele põhilisi lean-põhimõtteid ja meetodeid.

Programmi kava koolituste kaupa:

 1. Lean-mõtteviis ja levinumad tehnikad, lean tootmise imiteerimine – 9.02.2016
 2. 5S-süsteem ja visuaalne juhtimine – 1.03.2016
 3. VSM – väärtusvoo kaardistamine ja analüüsimine – 22.03.2016
 4. Protsessi koormuse tasakaalustamine, tõmbe- ja kanban süsteemid – 12.04.2016
 5. Seadmete efektiivsuse tagamine: OEE ja SMED (kiired tootevahetused) – 3.05.2016
 6. Veakindlus (poka-yoke) ja 0-defekti – 24.05.2016
 7. Pideva parendamise (kaizen) rakendamine – 14.06.2016

Registreeri

Täpsem info programmi kohta.

Teiste koolituskursustega on võimalik tutvuda siin.

Registreerimisel kehtivad järgmised soodustused:

 • TJO Konsultatsioonid konsultatsioonikliendi soodustus –5%,
 • kui ühes või mitmes arenguprogrammis osaleb ühest organisatsioonist kokku vähemalt 2 inimest lisandub täiendavalt –10%.
 • NB: Soodustusi saab summeerida!

Soodustused kestavad kuni viidatud kuupäevani või kuni kohtade arvu täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Meeldivate kohtumisteni koolitustel!

2016 I p a arenguprogrammid detsembris soodsamalt

2016 I p. a arenguprogrammide sisu lühidalt

Alljärgnevalt on ära toodud lühiülevaade 2016. aasta kevadhooajal TJO Konsultatsioonid poolt läbiviidavatest koolitusprogrammidest:

 1. KVALITEEDIJUHI ARENGUPROGRAMM
 2. TOOTMISJUHI ARENGUPROGRAMM
 3. LEAN 6 SIGMA GREEN BELT KOOLITUSPROGRAMM
 4. LEAN TEHNIKATE ARENGUPROGRAMM

LEAN 6 SIGMA GREEN BELT KOOLITUSPROGRAMM

Six Sigma parendusprojektide peamiseks eesmärgiks on protsesside parendamine, mille kaudu vähendatakse otseseid halvast kvaliteedist tingitud kulusid. Six Sigma iga projekt tasub end rahaliselt ära. Lean Six Sigma rohevöö koolitusprogrammi eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja oskused Six Sigma metoodikast ja parendusprojektide elluviimisest rohevöö tasemel.

Koolitusprogrammi kestvus on 10 päeva ja see on jagatud 1-2-päevasteks koolitusteks. Mooduleid on kokku 5 + sissejuhatav seminar. Lisaks loengute ja praktilistele harjutustele koolitusklassis on kursuse edukaks lõpetamiseks vajalik teostada üks DMAIC-meetodil põhinev parendusprojekt.

Programmi kava moodulite kaupa:

 • Sissejuhatav seminar: 18. veebruar 2016
  • Ülevaade Lean Six Sigma metoodikast
  • Projektide valiku ettevalmistamine
 1. moodul: 3. märts 2016
  • Probleemi/väljakutse määratlemine (Define)
 2. moodul: 17.-18. märts 2016
  • Mõõtmine (Measure
 3. moodul: 14.-15. aprill 2016
  • Analüüsimise (Analyse) I osa
 4. moodul: 12.-13. mai 2016
  • Analüüsimise (Analyse) II osa
 5. moodul: 9.-10. juuni 2016
  • Parendamine (Improve) ja Ohje (Control)
  • Projekti tulemuste ülevaatus ja kaitsmised

Registreeri

Täpsem info programmi kohta.

LEAN TEHNIKATE ARENGUPROGRAMM

Lean-mõtlemise läbivaks ideeks on keskendumine väärtuse loomisele, protsesside pidevale optimeerimisele ja kadude (raiskamiste) vähendamisele. See aitab vähendada kulusid ja läbivusaeg ja tagada klientide rahulolu. Lean-ideoloogia ja tehnikad on oma olemuselt lihtsad ja kasutatavad igas organisatsioonis.

Kogu programm koosneb 7 koolitusest, mille käigus õpetatakse osalejatele põhilisi lean-põhimõtteid ja meetodeid.

Programmi kava koolituste kaupa:

 1. Lean-mõtteviis ja levinumad tehnikad, lean tootmise imiteerimine – 9.02.2016
 2. 5S-süsteem ja visuaalne juhtimine – 1.03.2016
 3. VSM – väärtusvoo kaardistamine ja analüüsimine – 22.03.2016
 4. Protsessi koormuse tasakaalustamine, tõmbe- ja kanban süsteemid – 12.04.2016
 5. Seadmete efektiivsuse tagamine: OEE ja SMED (kiired tootevahetused) – 3.05.2016
 6. Veakindlus (poka-yoke) ja 0-defekti – 24.05.2016
 7. Pideva parendamise (kaizen) rakendamine – 14.06.2016

Registreeri

Täpsem info programmi kohta.

Teiste koolituskursustega on võimalik tutvuda siin.

Registreerimisel kehtivad järgmised soodustused:

 • Detsembrikuus arenguprogrammidesse registreerimisel kehtib jõulusoodustus –18%,
 • TJO Konsultatsioonid konsultatsioonikliendi soodustus –5%,
 • kui ühes või mitmes arenguprogrammis osaleb ühest organisatsioonist kokku vähemalt 2 inimest lisandub täiendavalt –10%.
 • NB: Soodustusi saab summeerida!

Soodustused kestavad kuni viidatud kuupäevani või kuni kohtade arvu täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Meeldivate kohtumisteni koolitustel!

Valmis TJO 2016 I poolaasta koolituste kalender

2016. a kevadhooaja koolituste kuupäevad on nüüd paigas. Saate huvipakkuvad koolitused kalendrisse kanda.

NB: Detsembris on arenguprogrammidesse registreerimine soodsam, sest kehtib jõulukuu soodustus!

Soovitame teile vajalikud koolitused aegsasti broneerida, sest kohti ei ole piiramatu arv.

Värske koolituskalender avaneb siin.

Meeldivate kohtumisteni koolitustel!

TJO Konsultatsioonid

EAS avas uuesti innovatsiooni- ja arendusosaku toetuste programmi

EAS avas 25. novembril taas innovatsiooni- ja arendusosaku toetuste programmid.

Eelarve on 10 mln eurot ja EASi hinnangute kohaselt peaks raha jätkuma mitmeks aastaks.

Loe täpsemalt innovatsiooni- ja arendusosaku toetuste kohta.

Peatselt on oodata uute toetuste avanemist.

ISO 9001:2015le vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi detsembri koolituse grupp on täis

ISO 9001:2015 nõudeid põhjalikult tutvustava koolituse 16. detsembri grupp on täis. Registreerida on võimalik vaid ootejärjekorda (osalemine võimalik juhul, kui keegi varem registreerujatest ei saa osaleda). 

Järgmine ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem koolitus toimub 20. jaanuaril 2016. Registreerimine ja täpsem info.

Detsembrikuu kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitusel on veel vabu kohti! Vt täpsem info ja registreerimine.

Peatsete kohtumisteni koolitustel!

TJO Konsultatsioonid

ISO 9001:2015 standard eesti keeles

Alates 9. novembrist on võimalik osta ISO 9001:2015 standardit eesti ja inglise keeles (paralleeltekstina). Standardi tõlkis Eesti Standardikeskuse tellimusel TJO Konsultatsioonid.

Standardit saab tellida siin: ISO 9001:2015 tellimine

NB: ISO 14001:2015 on novembris kättesaadav vaid inglise keeles. Eestikeelne versioon muutub kättesaadavaks alates detsembrist.

   

Standardit saab tellida siin: ISO 14001:2015 tellimine

TJO Konsultatsioonid

ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 koolitused

ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 on alates septembrist rahvusvaheliselt kehtivad. Kuigi eestikeelsed ametlikud tõlked avaldatakse alles novembrikuus, on meie klientide hulgas suur huvi oodatavate muudatuste vastu. Seoses sellega käsitleme sügishooaja koolitustel uute versioonide nõudeid.

Sügishooajal viib TJO Konsultatsioonid läbi järgmised uute standarditega seonduvad koolitused:

 1. "Mis muutub ISO 14001:2015 standardis" 20. oktoobril neile, kes soovivad vaid ülevaadet standardite ISO 14001:2004 ja ISO 14001:2015 versioonide muudatuste kohta;
 2. "Mis muutub ISO 9001:2015 standardis" korduskoolitusena 11. novembril neile, kes soovivad vaid ülevaadet standardite ISO 9001:2008 ja ISO 9001:2015 versioonide muudatuste kohta;
 3. ISO 14001le vastav keskkonnajuhtimissüsteem19. novembril neile, kes on huvitatud uue ISO 14001:2015 standardi kõikide nõuete tutvustusest;
 4. ISO 9001le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem16. detsembril neile, kes on huvitatud uue ISO 9001:2015 standardi kõikide nõuete tutvustusest.

NB: Kohtade arv on piiratud!

Loomulikult tasub tutvuda ka teiste koolitustega, vt http://www.tjo.ee/tjo-koolituskalender.

Peatsete kohtumisteni koolitustel!

Jussi Onoper
TJO Konsultatsioonid

Novembris algavad arenguprogrammid sünnipäevahinnaga!

Oktoobris sai TJO Konsultatsioonid 18aastaseks. Sellega seonduvalt on kuni oktoobri lõpuni võimalus registreerida arenguprogrammidesse soodustingimustel:

 1. -18% sünnipäevasoodustusena*,
 2. kui olete TJO Konsultatsioonide konsultatsiooniklient, siis lisandub veel –5%,
 3. 3. kui tulete samast organisatsioonist mitmekesi ja/või mitmesse arenguprogrammi, siis lisandub veel –10%.

Seega on meie sünnipäevakuul mitu head põhjust arenguprogrammidesse registreerimiseks!

* Soodustus kehtib, kui registreeritakse kogu programmi, mitte üksikseminaridele.

Soodustingimustel saab registreerida järgmistesse programmidesse:

1. Tootmisjuhi arenguprogramm 2015 II

Koolituste käigus käsitletakse teemasid nii tootmise planeerimise, efektiivsuse ja seadmete hoolduse kui ka juhtimise ja motiveerimise valdkonnas. Koolituste lahutamatuks osaks on praktilised ülesanded, arutelud ja kogemuste vahetamine. Professionaalse tootmisjuhi juhtimisoskuste koolitusel kasutatakse ka videotreeningu ja -tagasiside tehnikat. Tootmisjuhid vajavad aega, et oma teadmisi värskendada, korrastada ning teiste endasugustega pisut mõtteid ja kogemusi vahetada.

Täpsem info programmi kohta on avaldatud meie kodulehel, vt http://www.tjo.ee/tootmisjuhi-arenguprogramm-2015-ii

2. Lean tehnikate arenguprogramm 2015 II

Lean-mõtlemise läbivaks ideeks on keskendumine väärtuse loomisele, protsesside pidevale optimeerimisele ja kadude (raiskamiste) vähendamisele. See aitab vähendada kulusid ja läbivusaeg ja tagada klientide rahulolu. Lean-ideoloogia ja tehnikad on oma olemuselt lihtsad ja kasutatavad igas organisatsioonis. Kogu programm koosneb 7 koolitusest, mille käigus õpetatakse osalejatele põhilisi lean-põhimõtteid ja meetodeid.

Täpsem info programmi kohta on avaldatud meie kodulehel, vt http://www.tjo.ee/lean-tehnikate-arenguprogramm-2015-ii

Laiendatud pakkumine:

Kui osalete sel sügisel vähemalt ühes arenguprogrammis, siis saate ka meistrite juhtimiskoolitusele registreerida -18% sünnipäevasoodustusega!

Peatsete kohtumisteni koolitustel!

TJO Konsultatsioonid

Korduskoolitus Mis muutub ISO 9001:2015 standardis

23. septembril avaldati ISO 9001:2015 versioon.  Uues versioonis on mitmeid muudatusi. Standardi ametlik tõlge avaldatakse küll alles novembris, kuid klientide soovide kohaselt korraldame 11. novembril korduskoolituse 

Mis muutub ISO 9001:2015 standardis

Koolituse eesmärgiks on

 • anda osalejatele ülevaade ISO 9001:2015 standardi uuenenud ülesehitusest ja sisust
 • valmistada osalejad ette oma juhtimissüsteemi uuendamiseks

Käsitletavad teemad:

 • Ülevaade ISO 9001:2015 standardi olulisematest muudatustest ja kuidas nendega juhtimissüsteemi arendamisel arvestada
 • Kadunud, muutunud ja lisandunud nõuded
 • Uus ülesehitus ja alusloogika
 • Kiirülevaade standardi ISO 9001:2015 uuenenud nõuetest peatükkide kaupa
  • 4. Organisatsiooni kontekst
  • 5. Eestvedamine
  • 6. Planeerimine
  • 7. Tugiprotsessid
  • 8. Toimimine
  • 9. Toimimise hindamine
  • 10. Parendamine
 • Võimalik tegevuskava uue standardi nõuete rakendamiseks
 • Ülevaade uuele versioonile üleminekuajast

Täpsem info koolituse kohta ja registreerimine: http://www.tjo.ee/mis-muutub-iso-9001-2015-standardis

Kohtade arv on piiratud!

NB: Neile, kes soovivad põhjalikku ülevaadet standardi ISO 9001:2015 peatükkide sisust, korraldame juba 16. detsembril koolituse ISO 9001-le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem

Peatsete kohtumisteni koolitustel!

Tasuta kiiranalüüs efektiivsuse tõstmiseks

Seoses TJO Konsultatsioonide 18. sünnipäevaga pakume oktoobrikuus võimalust tellida TASUTA kiiranalüüsi tootmise efektiivsuse tõstmise võimaluste väljaselgitamiseks.

Pakkumine on mõeldud tootmisfirmadele, kes soovivad saada sõltumatut hinnangut oma tootmise efektiivsuse tõstmise võimaluste kohta ja tellivad oktoobrikuu jooksul tootmise efektiivsuse kiiranalüüsi.

Tasuta analüüsi tellimine

Tasuta analüüsi tellimiseks täitke palun järgmine vorm või saatke e-kiri või helistage 665 9525.

Pakkumine kehtib kiirematele!

Oleme valmis ka teiste valdkondade organisatsioonides efektiivsuse tõstmise analüüsi läbi viima. Analüüsi läbiviimise tingimused lepime kokku pärast avalduse täitmist. Täida avaldus või saatke e-kiri või helistage 665 9525.
 

Uus koolitus: Riskijuhtimise sisu ja levinumad meetodid

Riskijuhtimine kuulub alates ISO 9001:2015 mudelist ka kvaliteedijuhtimissüsteemi käsitlusalasse. Sellega seonduvalt korraldame 12. novembril riskijuhtimise sisu tutvustava koolituse

Riskijuhtimise sisu ja levinumad meetodid

Täpsem info ja registreerimine aadressil http://www.tjo.ee/riskijuhtimise-sisu-ja-levinumad-meetodid või telefonil 665 9525.

Peatse kohtumiseni koolitusel!

TJO Konsultatsioonid

ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 müügil

Alates 7. oktoobrist on võimalik osta standardeid ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 inglise keeles. Eestikeelsed versioonid muutuvad kättesaadavaks alates novembrist.

Standardeid saab tellida siin:

 1. ISO 9001:2015 tellimine
 2. ISO 14001:2015 tellimine

TJO Konsultatsioonid

ISO 9001:2015 kehtib alates 23. septembrist 2015

Rahvusvaheline standardiseerimisorganisatsioon (ISO) avaldas 23. septembril ISO 9001:2015 standardi. Eestikeelne versioon muutub kättesaadavaks alates novembrist. Tõlge on valmis, kuid selle avaldamine võtab natuke aega. ISO 9001:2008 standard muutub kehtetuks alates 6. oktoobrist 2015.

23. septembrist alates käivitati 3 aasta pikkune üleminekuperiood. 3 aasta jooksul kehtivad ka ISO 9001:2008 standardi alusel väljastatud sertifikaadid, kuid seejärel kaotavad need kehtivuse. Vana (ISO 9001:2008) standardi alusel saab sertifitseerida veel 18 kuud. Seejärel viiakse sertifitseerimisi läbi ainult uue versiooni alusel.

Uue standardi (ISO 9001:2015) nõuete sisust ja oodatavatest uuendustest on täpsemalt võimalik teada saada mitmel erineval moel:

 1. Hankige ISO 9001 standard ja tehke selgeks selle nõuded (alguses on võimalik tellida standard inglise keeles, alates novembrist ka eesti keeles)
 2. investeerige 1 päev osalemiseks ISO 9001:2015 nõuete intensiivkursusel - korraldame regulaarselt koolitusi "ISO 9001le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem"
 3. tellige tasuta lühikoolitus - pakume võimalust tellida tasuta koolitusi erinevatel teemadel, sh ISO 9001:2015 nõuded
 4. kutsuge appi konsultant, kes selgitab, mida on tarvis teha ja on vajadusel teile toeks
 5. küsige nõu - oleme valmis vastama teie küsimustele, kui jätate oma kontaktandmed
 6. lugege meie kodulehel ka teisi ISO 9001ga seonduvaid kirjutisi.

Kui soovite olla kursis standardite jm uuendustega, siis liituge TJO Uudiskirjaga.

TJO Konsultatsioonid

ISO 14001:2015 kehtib alates 15. septembrist 2015

Rahvusvaheline standardiseerimisorganisatsioon (ISO) avaldas 15. septembril ISO 14001:2015 standardi. Eestikeelne versioon muutub kättesaadavaks alates novembrist. Tõlge on valmis, kuid selle avaldamine võtab natuke aega.

15. septembrist alates käivitati 3 aasta pikkune üleminekuperiood. 3 aasta jooksul kehtivad ka ISO 14001:2004 standardi alusel väljastatud sertifikaadid, kuid seejärel kaotavad need kehtivuse. Vana (ISO 14001:2004) standardi alusel saab sertifitseerida veel 18 kuud. Seejärel viiakse sertifitseerimisi läbi ainult uue versiooni alusel.

Uue standardi (ISO 14001:2015) nõuete sisust ja oodatavatest uuendustest on täpsemalt võimalik teada saada mitmel erineval moel:

 1. Hankige ISO 14001 standard ja tehke selgeks selle nõuded (alguses on võimalik tellida standard inglise keeles, alates novembrist ka eesti keeles)
 2. osalege ISO 14001 nõuete koolitusel - korraldame regulaarselt koolitusi. Lähiaja koolitused toimuvad:
  1. "Mis muutub ISO 14001:2015 standardis" 20. oktoobril neile, kes soovivad vaid ülevaadet standardite ISO 14001:2004 ja ISO 14001:2015 versioonide muudatuste kohta;
  2. ISO 14001le vastav keskkonnajuhtimissüsteem19. novembril neile, kes on huvitatud uue ISO 14001:2015 standardi kõikide nõuete tutvustusest.
 3. tellige tasuta lühikoolitus - pakume võimalust tellida tasuta koolitusi erinevatel teemadel, sh ISO 14001:2015 nõuded
 4. kutsuge appi konsultant, kes selgitab, mida on tarvis teha ja on vajadusel teile toeks
 5. küsige nõu - oleme valmis vastama teie küsimustele, kui jätate oma kontaktandmed

Kui soovite olla kursis standardite jm uuendustega, siis liituge TJO Uudiskirjaga.

TJO Konsultatsioonid

Novembrikuu meistrite juhtimiskoolitusel uued kuupäevad

Novembrikuu meistrite (esmatasandi) juhtimiskoolituse kuupäevad muutusid!

Koolitus viiakse läbi 16.-17. novembril 2015.

Täpsem info koolituse kohta ja registreerimine aadressil http://www.tjo.ee/meistrite-juhtimiskoolitus.

Vabandame võimalike segaduste pärast koolituste planeerimisel!

TJO Konsultatsioonid

Oktoobris algavad arenguprogrammid 18. sünnipäeva puhul soodsamalt

Oktoobris saab TJO Konsultatsioonid 18aastaseks. Kuna mitu arenguprogrammi algab juba suhteliselt oktoobri alguses, siis kuulutame traditsiooniks saanud sünnipäevasoodustuse välja mõned nädalad varem.

Kui registreerite 2015. a II poolaasta arenguprogrammi septembri või oktoobrikuu jooksul, siis võite kasutada -18% sünnipäevasoodustust! Palun märkige sünnipäevasoodustuse soov registreerimisvormi märkuste lahtrisse. Peale selle on arenguprogrammidesse registreerimisel võimalik kasutada ka teisi soodustusi:

 • kui olete TJO Konsultatsioonide konsultatsiooniklient, siis saate kasutada soodustust –5%,
 • kui ühes või mitmes arenguprogrammis osaleb ühest organisatsioonist kokku vähemalt 2 inimest lisandub veel –10%.

Seega on meie sünnipäevakuul mitu head põhjust arenguprogrammidesse registreerimiseks.

Arenguprogrammide kohta loe lähemalt:

 1. Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2015 II
 2. Tootmisjuhi arenguprogramm 2015 II
 3. Lean tehnikate arenguprogramm 2015 II
 4. Lean 6 sigma green belt koolitusprogramm 2015 II

Laiendatud pakkumine:

Kui osalete sel sügisel vähemalt ühes arenguprogrammis, siis saate ka meistrite juhtimiskoolitusele registreerida -18% sünnipäevasoodustusega.

TJO Konsultatsioonid

Tasuta kiiranalüüs efektiivsuse tõstmiseks

EAS peatas juunis tootmiskorralduse diagnostikate läbiviimise. Uut programmi ei ole vähemalt sel aastal oodata. Samas saab efektiivsust edukalt tõsta ka ilma EASi toetuseta. TJO Konsultatsioonide missiooniks on aidata kaasa organisatsioonide tulemuslikkuse tõstmisele. Pakume välja alternatiivse lahenduse.

Pakume tootmisfirmadele võimaluse tellida tootmise efektiivsuse kiiranalüüsi TASUTA!

Pakkumine on mõeldud tootmisfirmadele, kes soovivad saada sõltumatut hinnangut oma tootmise efektiivsuse tõstmise võimaluste kohta ja tellivad 2016. a I kvartali jooksul tootmise efektiivsuse kiiranalüüsi. Tasuta analüüsi võib soovi korral läbi viia ka hiljem.

Tasuta analüüsi tellimine

Tasuta analüüsi tellimiseks täitke palun järgmine vorm või saatke e-kiri või helistage 665 9525.

Pakkumine kehtib kiirematele!

Oleme valmis ka teiste valdkondade organisatsioonides efektiivsuse tõstmise analüüsi läbi viima. Analüüsi läbiviimise tingimused lepime kokku pärast avalduse täitmist. Täida avaldus või saatke e-kiri või helistage 665 9525.
 

Tasuta koolitus: Efektiivsuse suurendamine lean-põhimõtete abil, lean mäng

TJO Konsultatsioonid korraldab 7. oktoobril 2015 kell 10.00 oma 18. sünnipäeva puhul tasuta* koolituse:

Efektiivsuse suurendamine lean-põhimõtete abil, lean mäng


Loe veel

ISO 14001:2015 standard avaldatakse 15. septembril

Eelmisel nädalal lõppenud rahvusvahelisel hääletusel kiideti heaks ISO 14001:2015 viimane versioon. Sellega seonduvalt avaldatakse ISO 14001:2015 rahvusvaheliselt 15. septembril 2015. Sellest kuupäevast alates on võimalik sertifitseerida uue versiooni kohaselt.

Eestikeelse versiooni väljaandmisega läheb veel aega. See on eelneva kokkuleppe kohaselt kavas avaldada käesoleva aasta IV kvartalis. Standardi eestikeelse tõlke valmistab Standardikeskuse tellimusel ette TJO Konsultatsioonid.

Huvilistel on võimalik saada ülevaade standardi muutunud nõuetest järgmistel koolitustel:

 1. "Mis muutub ISO 14001:2015 standardis" 20. oktoobril neile, kes soovivad vaid ülevaadet standardite ISO 14001:2004 ja ISO 14001:2015 versioonide muudatuste kohta;
 2. ISO 14001le vastav keskkonnajuhtimissüsteem19. novembril neile, kes on huvitatud uue ISO 14001:2015 standardi kõikide nõuete tutvustusest.

NB: Kohtade arv on piiratud!

Loomulikult oleme valmis läbi viima ka organisatsioonisiseseid koolitusi. Huvi korral palun andke sellest teada.

Peatsete kohtumisteni koolitustel!

TJO Konsultatsioonid

Korduskoolitus Mis muutub ISO 9001:2015 standardis

Käesoleva aasta sügisel avaldatakse ISO 9001:2015 versioon.  Selles on tulemas mitmeid muudatusi. Standardi ametlik tõlge avaldatakse küll alles pärast ISO-poolset heakskiitmist, kuid klientide soovide kohaselt korraldame 6. oktoobril koolituse 

Mis muutub ISO 9001:2015 standardis

Koolituse eesmärgiks on

 • anda osalejatele ülevaade ISO 9001:2015 standardi uuenenud ülesehitusest ja sisust
 • valmistada osalejad ette oma juhtimissüsteemi uuendamiseks

Käsitletavad teemad:

 • Ülevaade ISO 9001:2015 standardi olulisematest muudatustest ja kuidas nendega juhtimissüsteemi arendamisel arvestada
 • Kadunud, muutunud ja lisandunud nõuded
 • Uus ülesehitus ja alusloogika
 • Kiirülevaade standardi ISO 9001:2015 uuenenud nõuetest peatükkide kaupa
  • 4. Organisatsiooni kontekst
  • 5. Eestvedamine
  • 6. Planeerimine
  • 7. Tugiprotsessid
  • 8. Toimimine
  • 9. Toimimise hindamine
  • 10. Parendamine
 • Võimalik tegevuskava uue standardi nõuete rakendamiseks
 • Ülevaade uuele versioonile üleminekuajast

Täpsem info koolituse kohta ja registreerimine: http://www.tjo.ee/mis-muutub-iso-9001-2015-standardis

Kohtade arv on piiratud!

NB: Neile, kes soovivad põhjalikku ülevaadet standardi ISO 9001:2015 peatükkide sisust, korraldame juba 23. septembril koolituse ISO 9001-le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem

Peatsete kohtumisteni koolitustel!

ISO 9001:2015 hääletus lõpeb 9. septembril

9. septembril lõpeb ISO 9001 uusversiooni (ISO 9001:2015) rahvusvahelise hääletus. Kui standardi kavand kiidetakse heaks, siis on peatselt oodata ka ISO 9001:2015 jõustumist ja sellest lähtuvalt ka sertifitseerimist uue versiooni kohaselt.

Eestikeelne versioon on juba arvamusküsitlusel. Standardi eestikeelse tõlke valmistas Standardikeskuse tellimusel ette TJO Konsultatsioonid.

Huvilistel on võimalik saada ülevaade standardi muutunud nõuetest järgmistel koolitustel:

 1. ISO 9001le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem23. septembril neile, kes on huvitatud uue ISO 9001:2015 standardi kõikide nõuete tutvustusest;
 2. "Mis muutub ISO 9001:2015 standardis" 6. oktoobril neile, kes soovivad vaid ülevaadet standardite ISO 9001:2008 ja ISO 9001:2015 versioonide muudatuste kohta;

NB: Kohtade arv on piiratud!

Loomulikult oleme valmis läbi viima ka organisatsioonisiseseid koolitusi. Huvi korral palun andke sellest teada.

Peatsete kohtumisteni koolitustel!

TJO Konsultatsioonid

ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 koolitused

Kuigi standardid ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 ei ole veel ametlikku heakskiitu saanud, on meie klientide hulgas suur huvi oodatavate muudatuste vastu. Seoses sellega käsitleme sügishooaja koolitustel juba uute versioonide nõudeid.

Sügisel viib TJO Konsultatsioonid läbi järgmised uute standarditega seonduvad koolitused:

 1. ISO 9001le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem23. septembril neile, kes on huvitatud uue ISO 9001:2015 standardi kõikide nõuete tutvustusest;
 2. "Mis muutub ISO 9001:2015 standardis" 6. oktoobril neile, kes soovivad vaid ülevaadet standardite ISO 9001:2008 ja ISO 9001:2015 versioonide muudatuste kohta;
 3. "Mis muutub ISO 14001:2015 standardis" 20. oktoobril neile, kes soovivad vaid ülevaadet standardite ISO 14001:2004 ja ISO 14001:2015 versioonide muudatuste kohta;
 4. ISO 14001le vastav keskkonnajuhtimissüsteem25. novembril neile, kes on huvitatud uue ISO 14001:2015 standardi kõikide nõuete tutvustusest.

NB: Kohtade arv on piiratud!

Avatud on registreerimine ka sügishooaja arenguprogrammidesse:

 1. Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2015 II;
 2. Lean 6 Sigma Green Belt koolitusprogramm 2015 II;
 3. Lean tehnikate arenguprogramm 2015 II
 4. Tootmisjuhi arenguprogramm 2015 II.

Loomulikult tasub tutvuda ka teiste koolitustega, vt http://www.tjo.ee/tjo-koolituskalender.

Peatsete kohtumisteni koolitustel!

Jussi Onoper
TJO Konsultatsioonid

Lean tehnikate arenguprogrammi uuenenud kuupäevad

NB: Lean tehnikate arenguprogramm 2015 II kuupäevad on muutunud!

Uued kuupäevad on järgmised:

 1. Lean-mõtteviis ja levinumad tehnikad, lean tootmise imiteerimine – 4.11.2015
 2. 5S-süsteem ja visuaalne juhtimine – 18.11.2015
 3. VSM – väärtusvoo kaardistamine ja analüüsimine – 2.12.2015
 4. Protsessi koormuse tasakaalustamine, tõmbe- ja kanban süsteemid – 15.12.2015
 5. Seadmete efektiivsuse tagamine: OEE ja SMED (kiired tootevahetused) – 13.01.2016
 6. Veakindlus (poka-yoke) ja 0-defekti – 27.01.2016
 7. Pideva parendamise (kaizen) rakendamine – 10.02.2016

Registreeri

Täpsem info programmi kohta.


 

EAS peatab ka tootmiskorralduse diagnostika toetuse taotluste vastuvõtu

Kahjuks peatab EAS ka Tootmiskorralduse diagnostika toetuse taotluste vastuvõtu.

NB: Avaldusi saab esitada kuni 1. juulini 2015 kella 17-ni. Kui on soov toetust kasutada, siis tasub kiirustada! Sügisest on oodata juba uusi programme.

Loomulikult on TJO Konsultatsioonid valmis jätkuvalt abistama töökorralduse efektiivsuse tõstmise juures, olgu selleks siis erinevate lean põhimõtete ja tehnikate juurutamine, protsesside kaardistamine ja raiskamiste vähendamine, lean 6 sigma programmide läbiviimine vm.

Lisaks nõustamisprogrammidele viime läbi ka avalikke koolitusi ja erinevaid seminaride tsükleid

TJO Konsultatsioonid

Valmis 2015 II poolaasta koolituskalender

Meil on heameel anda teada, et 2015. a II poolaasta koolituskalender on nüüd valmis. Kõik huvilised saavad hakata koolitusi broneerima. Kuna mitmetel koolitustel on kohtade arvpiiratud, siis tasub aegsasti broneerida.

Koolituskalendriga saab tutvuda siin.

NB: Kui Teile ei sobi koolituse aeg, soovite koolituse läbiviimist Teie organisatsioonis või tellida muudetud sisuga koolitust, siis palun andke sellest teada. Järgmise lingi abil jõuate valikkursuste loeteluni, mis ei sisaldu 2015. a II poolaasta koolitusprogrammis, kuid mida oleme valmis vastavalt teie soovidele läbi viima.

Meeldivate kohtumisteni koolitustel! 

EAS peatab tööstusettevõtja nõustamise toetuse taotluste vastuvõtu

Kahjuks sulgeb EAS ka tootmise efektiivsuse tõstmist toetava programmi. Taotlusi võetakse vastu kuni 29. maini. Kui on soov toetust kasutada, siis tasub kiirustada!

Tootmiskorralduse diagnostikate läbiviimine jääb küll avatuks, kuid kuni uute programmide avanemiseni ei saa toetust küsida sellele järgnevate parendusprojektide elluviimiseks. Loodetavasti avanevad sügisest juba uued programmid. 

Küll aga on TJO Konsultatsioonid valmis jätkuvalt abistama töökorralduse efektiivsuse tõstmise juures, olgu selleks siis erinevate lean põhimõtete ja tehnikate juurutamine, protsesside kaardistamine ja raiskamiste vähendamine, lean 6 sigma programmide läbiviimine vm.

Lisaks nõustamisprogrammidele viime läbi ka avalikke seminaride tsükleid. Kuni mai lõpuni saab sügisestesse programmidesse registreerida soodustingimustel!

TJO Konsultatsioonid

Kuidas tulemuslikumalt juhtida, juhi roll ja juhtimisvõtete treening

Meie koolituskalendris on alati populaarne olnud "Meistrite (jt esmatasandi juhtide) juhtimiskoolitus". Sel kevadel leiab juhtimistreening aset juba varsti, 12.-13. mail.

Suured ettevõtted on sageli probleemi ees, et vaja oleks küll meistreid koolitusele saata, aga ei saa ju kõiki korraga kaheks päevaks koolipinki panna, kes siis tööd teeb? Siinkohal aitab muidugi osalejate hajutamine, mõned koolitusele kevadel ja teised sügisel! Seeläbi on ka uusi ja huvitavaid mõtteid ettevõttes kogu aasta vältel varnast võtta.

Ega väikeettevõtteski aeg teistmoodi kulge. Kaks päeva on ka siin kaks päeva. Fakt on aga see, et need kaks päeva on täis väärtuslikke tehnikaid, uute kasulike teadmiste omandamist, oskuste treenimist, kogemuste vahendamist, eneseleidmist ja palju muud!

Mida juhtimistreening endas täpselt sisaldab, seda saad lugeda siit:

Ära lase õiget hetke mööda ja registreeru kohe siin:

Harjutamine teeb meistri veelgi meisterlikumaks!

"Rege rauta suvel, vankrit valmista talvel"...

... ning "Planeerimine on tarkuse vanem õde" - loodetavasti on need vanasõnad enamikule tuttavad. Täpselt sellest räägib meie tänane uudisnupp.

On aeg alustada sügiseste koolitusplaanide tegemist. Kui soovid tegutseda nutikalt, olla õigel ajal õigel koolitusel ja sealjuures ka säästa koolituskuludelt, siis järgnev on just Sulle!

On alanud registreerimine 2015 II poolaasta arenguprogrammidesse.

Kavas on 4 arenguprogrammi:

 1. Kvaliteedijuhi arenguprogramm
 2. Tootmisjuhi arenguprogramm
 3. Lean tehnikate arenguprogramm
 4. Lean 6 Sigma Green Belt arenguprogramm

Tutvu valikuga ja broneeri vajalikud seminaripäevad aegsasti sügiskalendrisse.

Maikuu lõpuni varajase registreerija soodustus -20%! Alati kehtib -5% soodustust ka TJO konsultatsioonikliendile ja rohkem kui ühe osaleja puhul samast ettevõttest -10%.
NB: Soodustusi saab summeerida!

Säästmine algab siit! Ole esimene!

Peatsete kohtumisteni koolitustel!

TJO Konsultatsioonid

Lean'iga on lihtne igal pool! Ava uks ja lase lean sisse!

Kas teadsid, et edukas lean-põhimõtete rakendaja ei ole tänapäeval enam tingimata pärit tootmisvaldkonnast?

Tule tutvustavale seminarile "Lean'i sisu lihtsalt ja praktiliselt" 5. mail 2015 ning veendu, et lean-põhimõtete rakendamine annab ühtviisi efekti niihästi tootmises kui teenindussfääris, ehitusvaldkonnas kui avalikus sektoris, suurkorporatsioonis kui väikeettevõttes, s.t. igal pool, ka näiteks kontoris!

Kulusäästlik majandamismudel tagab Sinu ettevõttele kindla konkurentsieelise või asutusele tõhusa tegevuse. Tule ja saa osa lean-mõtteviisist ja seda toetavatest tööriistadest ning leia nende hulgast just Sinu organisatsiooni vajadustele vastavad!

Uute ideede istutusaeg on käes! Kevad on parim aeg oma vaadete värskendamiseks ja sissejuurdunud tavade korrastamiseks. Tule ja ammuta kasulikke teadmisi ning löö oma ettevõttes uued tuuled puhuma!

Hoiatus! Lean-pisik võib olla kergesti külgehakkav:)! 

Seminarile saad registreeruda siit.

Peatse kohtumiseni seminaril!

TJO Konsultatsioonid

ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuetele vastavate süsteemide arendamine

TJO Konsultatsioonid on alustanud ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuetest lähtuvate juhtimissüsteemide projektide läbiviimisega. See puudutab nii nõustamis- kui ka koolitusprojekte.

Organisatsioonid, kes on oma juhtimissüsteemi välja arendanud kehtivate versioonide kohaselt ei pea muretsema – uute versioonide avaldamisel jäetakse piisavalt pikk üleminekuaeg. Samas on nendel organisatsioonidel, kes alles alustavad süsteemi loomisega põhjust läbi mõelda, kas seda soovitakse teha kehtiva või sügisest jõustuva uue versiooni kohaselt.

Kuigi ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifitseerimist ei saa taotleda enne standardite ametlike versioonide avaldamist, siis on võimalik süsteemid viia vastavusse uute nõuetega. Kuna süsteemide väljaarendamine võtab reeglina mitu kuud aega, siis on praegu alustavatel organisatsioonidel paras aeg võtta aluseks uued nõuded ja sertifitseerida juhtimissüsteem sügisel juba uutest nõuetest lähtuvalt.

Täpsema ülevaate uusversioonidega seonduvate muudatuste kohta anname erinevates

 1. konsultandi nõuannetes ja
 2. koolituste raames, nt maikuus viime läbi koolituse „Mis muutub ISO 9001:2015 standardis
 3. põgusa ülevaate võib leida ka rubriigist ISO 9001.

Kui olete huvitatud:

 1. ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuetele vastavate süsteemide arendamisest, siis palun võtke meiega ühendust;
 2. ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuete koolitustest sisekoolitusena, siis palun tellige sisekoolitus.

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt!

TJO Konsultatsioonid

Koolitus Mis muutub ISO 9001:2015 standardis

Käesoleva aasta sügisel avaldatakse ISO 9001:2015 versioon.  Selles on tulemas mitmeid muudatusi. Standardi ametlik tõlge valmib küll alles sügisel, kuid klientide soovide kohaselt korraldame 6. mail koolituse 

Mis muutub ISO 9001:2015 standardis

Koolituse eesmärgiks on

 • anda osalejatele ülevaade ISO 9001:2015 standardi uuenenud ülesehitusest ja sisust
 • valmistada osalejad ette oma juhtimissüsteemi uuendamiseks

Käsitletavad teemad:

 • Ülevaade ISO 9001:2015 standardi olulisematest muudatustest ja kuidas nendega juhtimissüsteemi arendamisel arvestada
 • Kadunud, muutunud ja lisandunud nõuded
 • Uus ülesehitus ja alusloogika
 • Kiirülevaade standardi ISO 9001:2015 uuenenud nõuetest peatükkide kaupa
  • 4. Organisatsiooni kontekst
  • 5. Eestvedamine
  • 6. Planeerimine
  • 7. Tugiprotsessid
  • 8. Toimimine
  • 9. Toimimise hindamine
  • 10. Parendamine
 • Võimalik tegevuskava uue standardi nõuete rakendamiseks
 • Ülevaade uuele versioonile üleminekuajast

Täpsem info koolituse kohta ja registreerimine: http://www.tjo.ee/mis-muutub-iso-9001-2015-standardis

Kohtade arv on piiratud!

 

TJO tõlgib ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardid

Eesti Standardikeskus ja TJO Konsultatsioonid sõlmisid lepingu juhtimissüsteemide kahe baasstandardi tõlkimiseks. Lepingu kohaselt tõlgib TJO Konsultatsioonid ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardid ja koostab eestikeelsed versioonid. Tõlked saavad valmis käesoleva aasta sügisel ja kuuluvad kavakohaselt avaldamisele aasta II pooles (täpsed kuupäevad sõltuvad ISO ajagraafikutest).

Standardite uusversioonidest tuleb juttu standardi uuenduste koolitustel ja erinevates kirjutistes.
 

TJO Konsultatsioonid

Maikuu koolituskalendrisse lisandus ühepäevane tutvustav seminar "Lean'i sisu lihtsalt ja praktiliselt"

Hea uudis!

Lisasime maikuu koolituskalendrisse tutvustava seminari Lean'i kohta.

Kui soovid Lean'i olemusest ülevaadet saada ja pead kogu Lean'i arenguprogrammis osalemist liiga paljuks, või vastupidi, kuulaksid ära tutvustava seminari, et otsustada kogu arenguprogrammi sobivuse üle Sinu ettevõtte vajadustega, siis kasuta juhust ja kirjuta oma kalendrisse 5.mai koha peale "Huvitav Lean'i-teemaline seminar TJO-s".

Registreerimisvormi ja rohkem infot seminaril käsitlemisele tulevate teemade kohta leiad SIIT

 

Muutusid kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite märtsikuu koolituse kuupäevad

Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus nihkus paari nädala võrra edasi.

Kahepäevane koolitus algab 31.märtsil ja lõppeb üleriigilisel naljapäeval - 1.aprillil.

Kui oled registreerumisega viimasele hetkele jäänud, siis nüüd jõuad veel!

 Täpsem info ja registreerimine siin:

Soodusregistreerimine 2015 II poolaasta arenguprogrammidesse

Kuni mai lõpuni on arenguprogrammidesse registreerimisel soodusperiood! Registreerimisel kehtivad järgmised soodustused:

Kiiretele otsustajatele pakume varajase planeerimise eest arvestatavat säästu, sest
maikuu lõpuni kehtib kiire registreeruja soodustus -20%, millele on omakorda võimalik liita veel:

 • TJO Konsultatsioonid konsultatsioonikliendi soodustus –5%,
 • kui ühes või mitmes arenguprogrammis osaleb ühest organisatsioonist kokku vähemalt 2 inimest lisandub täiendavalt –10%.
 • NB: Soodustusi saab summeerida!

Soodustused kestavad kuni viidatud kuupäevani või kuni kohtade arvu täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Seega tasub lähiajal esimese poolaasta koolitusplaanid paika panna ja varakult registreerida.


Loe veel

Registreerimine 2015 I poolaasta arenguprogrammidesse

Arenguprogrammidesse registreerimisel kehtivad järgmised soodustused:

 • kui olete TJO Konsultatsioonid konsultatsiooniklient, siis saate kasutada soodustust –5%,
 • kui ühes või mitmes arenguprogrammis osaleb ühest organisatsioonist kokku vähemalt 2 inimest lisandub veel –10%.

Soodustused kestavad kuni viidatud kuupäevani või kuni kohtade arvu täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Seega tasub lähiajal esimese poolaasta koolitusplaanid paika panna ja varakult registreerida.


Loe veel

Valmis meie 2015 I poolaasta kursuste ja koolituste kalender

Soovitame Teie ettevõttele vajalikud esimesel poolaastal toimuvad kursused või koolitused aegsasti broneerida, sest kohti ei ole piiramatu arv.

Selleks on hea võimalus just nüüd, sest värskelt on valminud meie 2015 I poolaasta koolituskalender.

Siin saad piiluda koolituskalendrisse.

Meeldivate kohtumisteni koolitustel! 

Juhtidele mõeldud tasuta koolituse lean 6 sigma toimumise kuupäev on muutunud

 Lean 6 sigma tasuta koolituse kuupäev on muutunud!

Koolitus toimub 28.jaanuari asemel 3.veebruaril 2015.

Loe lähemalt

Tasuta koolitus: lean 6 sigma juhtidele

Korraldame 28. jaanuaril 2015 taas tasuta koolituse: lean 6 sigma juhtidele

Loe lähemalt

Jaanuari kvaliteedikoolitused

Jaanuaris korraldame 2 kvaliteedialast koolitust:

1) 21. jaanuarilISO 9001-le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem

Koolituse raames käime läbi kõik standardi ISO 9001 nõuded koos selgitustega ja näidetega. Aitame tõlkida nõuete sisu kõikidele arusaadavasse keelde.

Täpsem info ja registreerimine: http://www.tjo.ee/ISO-9001le-vastav-kvaliteedijuhtimissusteem
 

2) 22.-23. jaanuarilKvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 1. sisemiste auditite protsess samm-sammult
 2. ISO 9001 nõuete ülevaade
 3. koolituse käigus viiakse läbi õppeaudit, mis annab osalejatele praktilise kogemuse ning vajaliku ettevalmistuse tulemuslike siseauditite läbiviimiseks
 4. koolitus lõpeb kirjaliku eksamiga

Registreerimine ja lisainfo aadressil http://www.tjo.ee/kvaliteedijuhtimissusteemi-siseaudiitorite-koolitus või telefonil 665 9525.

Loomulikult tasub tutvuda ka teiste koolitustega.

Samuti on avatud registreerimine:
1. kvaliteedijuhi arenguprogrammi 
2. lean 6 sigma rohevöö programmi

Peatsete kohtumisteni koolitustel!

TJO Konsultatsioonid

EAS võtab taas vastu suurinvestorite toetuse taotlusi

EAS võtab alates 7. jaanuarist kuni 30. jaanuarini vastu muudetud tingimustel suurinvestori toetuse taotlusi. Eelmisel aastal uuendatud kujul 4 päevaks avatud meede on taas avatud. Seekord kuni jaanuari lõpuni ja ilmselt viimast korda. 


Loe veel

TJO läbis 5. re-sertifitseerimise

Peame oluliseks, et ka juhtimissüsteemide arendajal, koolituste läbiviijal ning alusstandardite tõlkijal on olemas ISO 9001 nõuetele vastav juhtimissüsteem. TJO Konsultatsioonid kvaliteedijuhtimissüsteem on püsinud vastavuses ISO 9001 nõuetega alates 1999. aastast.

2014. a läbisime edukalt juba 5. re-sertifitseerimisauditi. Meile väljastati uuendatud käsitlusala ja kuupäevadega sertifikaat (vt sertifikaati).

TJO Konsultatsioonid

EAS peatab suurinvestori toetuse taotluste vastuvõtmise

EAS peatab alates 23. oktoobrist 2014 suurinvestori toetuse taotluste vastuvõtu seoses osaeelarve täitumisega. Samast toetusskeemist jääb avatuks tugiteenuskeskuste investeeringu toetus.

See on üks kiiremaid avamisi-sulgemisi. Uutel tingimustel hakati taotlusi vastu võtma 18.10 ja taotluste vastuvõtt peatati juba 23.10. See näitab, et meetme vastu on suur huvi ja loodetavasti leitakse meetmesse täiendavaid vahendeid ning taotluste vastuvõtmine avatakse uuesti. Ka EAS avaldas oma kodulehel lootust, et juhul, kui lisandub täiendavaid eelarve vahendeid, on EASil võimalus suurinvestori toetusmeede taasavada.

 

Tasuta koolitus: Lean 6 sigma juhtidele - lisakoolitus

TJO Konsultatsioonid korraldab 4. novembril 2014 kell 10.00 tasuta* lühikoolituse

LEAN 6 SIGMA JUHTIDELE

Koolituse eesmärgiks on anda juhtidele ülevaade Lean 6 sigma metoodikast ja tööriistadest ning tutvustada, millal ja kuidas seda rakendada. Lean 6 sigma projektid aitavad saavutada läbimurdelisi tulemusi. Kaasaegse organisatsiooni juht peab olema kursis kaasaegsete metoodikatega. 6 sigma projektide eripäraks on märkimisväärne rahaline sääst (alates 10 000€).

Täpsem info lühikoolituse kohta ja registreerimine siin.

NB: 28. oktoobri koolituse kohad on täis ja registreerimine on lõpetatud! Registreerime huvilisi 4. novembri lisakoolitusele.

Peatse kohtumiseni koolitusel!

TJO Konsultatsioonid

EAS alustab muudetud tingimustel suurinvestori toetuse taotluste vastuvõttu

Kauaoodatud määruse muudatused on lõpuks valmis saanud. EAS alustas alates 18. oktoobrist muudetud tingimustel suurinvestori toetuse taotluste vastuvõtmist. Suurinvesteeringuna läheb nüüd arvesse investeeringud alates 3 miljonist eurost (varasema 10 miljoni asemel).


Loe veel

TJO sai oktoobris 17!

TJO Konsultatsioonid tegevuse algusest möödub tänavu juba 17 aastat. Need on olnud tegusad aastad. Selle aja jooksul oleme olnud toeks sadade organisatsioonide arendamisel. Oleme aidanud arendada juhtimissüsteeme ja töötada välja strateegilisi arengukavasid, tõsta oma klientide efektiivsust ja aidata neil kaasata arvestatavas mahus abirahasid, viinud läbi arvukaid kooliitusi ja programme, tõlkinud standadreid jpm.

Seoses sünnipäevaga pakume oma klientidele võimaluse kasutada 2015. a I p. a arenguprogrammidesse registreerimisel erakorralist sünnipäevasoodustust.

Kui registreerite 2015. a I poolaasta arenguprogrammi oktoobrikuu jooksul, siis võite kasutada -17% sünnipäevasoodustust! Palun märkige sünnipäevasoodustuse soov registreerimisvormi märkuste lahtrisse. Peale selle on arenguprogrammidesse registreerimisel võimalik kasutada ka teisi soodustusi:

 • kui olete TJO Konsultatsioonid konsultatsiooniklient, siis saate kasutada soodustust –5%,
 • kui ühes või mitmes arenguprogrammis osaleb ühest organisatsioonist kokku vähemalt 2 inimest lisandub veel –10%.

Seega on meie sünnipäevakuul mitu head põhjust arenguprogrammidesse registreerimiseks.

Arenguprogrammide kohta loe lähemalt:

 1. Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2015 I
 2. Tootmisjuhi arenguprogramm 2015 I
 3. Lean tehnikate arenguprogramm 2015 I
 4. Lean 6 sigma green belt koolitusprogramm 2015 I
   

Peatsete kohtumisteni!

TJO Konsultatsioonid

OHSAS 18001 asemel tuleb ISO standard

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi saab mõne aasta pärast sertifitseerida ISO standardi alusel. Uue standardiks on ISO 45001:2016.


Loe veel

Tasuta koolitus: Lean 6 sigma juhtidele

TJO Konsultatsioonid korraldab 28. oktoobril 2014 kell 10.00 oma 17. sünnipäeva puhul tasuta* lühikoolituse

LEAN 6 SIGMA JUHTIDELE

Koolituse eesmärgiks on anda juhtidele ülevaade Lean 6 sigma metoodikast ja tööriistadest ning tutvustada, millal ja kuidas seda rakendada. Lean 6 sigma projektid aitavad saavutada läbimurdelisi tulemusi. Kaasaegse organisatsiooni juht peab olema kursis kaasaegsete metoodikatega. 6 sigma projektide eripäraks on märkimisväärne rahaline sääst (alates 10 000€).

Täpsem info lühikoolituse kohta ja registreerimine siin.

Peatse kohtumiseni koolitusel!

TJO Konsultatsioonid

EAS sulgeb veel kaks programmi

Lisaks varem suletud programmidele peatab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) alates 24. septembrist stardi- ja kasvutoetuse taotluste ning alates 2.oktoobrist tootmisettevõtete arendustoetuse taotluse vastuvõtu. Põhjuseks taas eelarve täitumine.

Tegemist oli eelmise rahastamisperioodi vahenditega, mis on nüüd lõpuks läbi saanud. Eelmise rahastusperioodi vahenditest on avatud veel mõned programmid, kuid ka nende kasutamise osas tasub kiiresti otsused vastu võtta, sest kauaks need avatuks ei jää!

Positiivne on see, et oodata on mitmete uute toetusprogrammide avanemist. Sellekohased täpsemad uudised toome Teieni esimesel võimalusel!

Kui teil on huvi erinevate toetuste taotlemise vastu või sellega seonduvaid küsimusi, siis palun võtke meiega ühendust.

TJO Konsultatsioonid

EAS peatas arendustöötajate kaasamise toetusmeetmetes taotluste vastuvõtu

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) peatas 19. augustil taotluste vastuvõtu arendustöötajate kaasamise toetamise meetmes seoses eelarve täitumisega.

Samas on mitmed eelmise rahastamisperioodi toetusmeetmed veel avatud, kuigi ilmselt mitte kuigi pikalt. Positiivne on see, et vasti on oodata uute meetmete avanemist.

Kui teil on huvi erinevate toetuste taotlemise vastu, siis palun võtke meiega ühendust.

TJO Konsultatsioonid

 

Algab sügisene koolitushooaeg

Peatselt algab taas sügisene koolitushooaeg!

Septembris korraldame 2 kvaliteediga seonduvalt koolitust:

 1. 24. septembrilISO 9001-le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem
 2. 25.-26. septembrilKvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

Registreerimine ja lisainfo telefonil 665 9525 või kodulehel:

 1. http://www.tjo.ee/ISO-9001le-vastav-kvaliteedijuhtimissusteem
 2. http://www.tjo.ee/kvaliteedijuhtimissusteemi-siseaudiitorite-koolitus

Oktoobrist käivituvad arenguprogrammid:

1. Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2014 II

Tegemist on vahetult juhtimissüsteemi tulemuslikkuse tõstmisele e organisatsiooni arendamisele suunatud 6 koolitusest koosnev paketiga. Iga koolitus analüüsib juhtimissüsteemi parendamist erineva nurga alt. Koolituste vahel on u 3–4 nädalat aega saadud ideede realiseerimiseks. Seejärel võetakse ette järgmine teema.

Täpsem info programmi kohta telefonil 665 9525 või kodulehel, vt http://www.tjo.ee/kvaliteedijuhi-arenguprogramm-2014-ii

2. Lean 6 Sigma Green Belt koolitusprogramm 2014 II

Six Sigma parendusprojektide peamiseks eesmärgiks on protsesside parendamine, mille kaudu vähendatakse otseseid halvast kvaliteedist tingitud kulusid. Six Sigma iga projekt tasub end rahaliselt ära. Lean Six Sigma rohevöö koolitusprogrammi eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja oskused Six Sigma metoodikast ja parendusprojektide elluviimisest rohevöö tasemel.
Programmi kestvus on 10 päeva ja see on jagatud 2-päevasteks mooduliteks ning mooduleid on kokku 5. Lisaks loengutele ja praktilistele harjutustele koolitusklassis on kursuse edukaks lõpetamiseks vajalik teostada üks DMAIC-meetodil põhinev parendusprojekt.

Täpsem info programmi kohta telefonil 665 9525 või kodulehel, vt http://www.tjo.ee/lean-6-sigma-green-belt-koolitusprogramm-2014-ii

3. Tootmisjuhi arenguprogramm 2014 II

on praktiline 7-st koolituspäevast koosnev pakett, mis ainnab tootmisjuhtidele võimaluse oma teadmisi arendada ja kogemusi teiste omasugustega vahetada. Programmi on ühendatud Eesti tootmisettevõtete vajadustest lähtuvalt teemad ales tootmise efektiivsuse tõstmisest, tootmise planeerimisest ja inimeste motiveerimises kuni juhtimisoskuste arendamise ja seadmete süsteemse hoolduse tagamiseni välja. Professionaalse tootmisjuhi juhtimisoskuste koolitusel kasutatakse ka videotreeningu ja -tagasiside tehnikat. Koolituste läbiviijatel on pikaajaline juhtimis- ja erinevate tootmisettevõtete arendamise kogemus.

Täpsem info programmi kohta telefonil 665 9525 või kodulehel, vt http://www.tjo.ee/tootmisjuhi-arenguprogramm-2014-ii

Loomulikult tasub tutvuda ka teiste koolitustega, vt http://www.tjo.ee/tjo-koolituskalender.

Peatsete kohtumisteni koolitustel!

TJO Konsultatsioonid

ISO 9001 nõuded selgeks ühe päevaga

 

 1. Kui oled kaalunud ISO 9001 arendamist enda ettevõttes või
 2. tööle on tulnud uus töötaja, kellele oleks vaja anda korralik ülevaade standardi nõuetest,

siis kutsume Teid 18. juunil 2014 ühepäevasele intensiivkoolitusele, mis annab korraliku ülevaate standardi nõuetest.

Koolitust viib läbi Tauno-Jussi Onoper, kes standardi eesti keelse versiooni koostajana teab, mis erinevate nõuetega mõeldud on ning kuidas neid kõige efektiivsemalt organisatsioonis rakendada.


Loe veel

Viimased 2 nädalat soodusregistreerimiseks!

Kuni 31. maini (k.a) on võimalik soodustingimustel registreerida sügisestesse arenguprogrammidesse:

 1. Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2014 II

Tegemist on vahetult juhtimissüsteemi tulemuslikkuse tõstmisele e organisatsiooni arendamisele suunatud 6 koolitusest koosnev paketiga. Iga koolitus analüüsib juhtimissüsteemi parendamist erineva nurga alt. Koolituste vahel on u 3–4 nädalat aega saadud ideede realiseerimiseks. Seejärel võetakse ette järgmine teema.

Täpsem info programmi kohta on avaldatud aadressil http://www.tjo.ee/kvaliteedijuhi-arenguprogramm-2014-ii

 1. Lean 6 Sigma Green Belt koolitusprogramm 2014 II

Six Sigma parendusprojektide peamiseks eesmärgiks on protsesside parendamine, mille kaudu vähendatakse otseseid halvast kvaliteedist tingitud kulusid. Six Sigma iga projekt tasub end rahaliselt ära. Lean Six Sigma rohevöö koolitusprogrammi eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja oskused Six Sigma metoodikast ja parendusprojektide elluviimisest rohevöö tasemel.
Programmi kestvus on 10 päeva ja see on jagatud 2-päevasteks mooduliteks ning mooduleid on kokku 5. Lisaks loengutele ja praktilistele harjutustele koolitusklassis on kursuse edukaks lõpetamiseks vajalik teostada üks DMAIC-meetodil põhinev parendusprojekt.

Täpsem info programmi kohta on avaldatud aadressil http://www.tjo.ee/lean-6-sigma-green-belt-koolitusprogramm-2014-ii

 1. Tootmisjuhi arenguprogramm 2014 II

on hea võimalus oma tööle vaadata läbi konsultandi silmade. Koolituste käigus käsitletakse teemasid nii tootmise planeerimise, efektiivsuse ja seadmete hoolduse kui ka juhtimise ja motiveerimise valdkonnas. Koolituste lahutamatuks osaks on praktilised ülesanded, arutelud ja kogemuste vahetamine. Professionaalse tootmisjuhi juhtimisoskuste koolitusel kasutatakse ka videotreeningu ja -tagasiside tehnikat. Tootmisjuhid vajavad aega, et oma teadmisi värskendada, korrastada ning teiste endasugustega pisut mõtteid ja kogemusi vahetada.

Täpsem info programmi kohta on avaldatud aadressil http://www.tjo.ee/tootmisjuhi-arenguprogramm-2014-ii

Soodustingimuste sisu:

 1. -15% 2014. a sügishooaja programmide maksumusest kevadsoodustusena,
 2. kui olete TJO konsultatsiooniklient, siis lisandub veel -5% ja
 3. kui tulete samast organisatsioonist mitmekesi ja/või mitmesse arenguprogrammi, siis lisandub veel -10%.

Seega võib kokkuvõttes võita kuni 30%!

Loomulikult tasub tutvuda ka teiste koolitustega.

Peatsete kohtumistenikoolitustel!

TJO Konsultatsioonid

Minitab 17 väljas

Maikuust alates on võimalik kasutada Minitabi 17. versiooni. See on eelmisest versioonist jälle päris mitme asja võrra paremaks ja mugavamaks tehtud.

Need, kes on 16. versiooniga harjunud kasutama Minitabi abilise (Minitab Assistant) funktsiooni kindlasti rõõmustavad. Uues versioonis on assistendile lisandunud ka DOE ja mitmikregressioon (multiple regression). Funktsionaalsust on edasi arendatud ka MSA, suutlikkuse analüüsi, hüpoteeside testimise ja ohjekaartide assistentide osas. Eraldi on välja toodud kombigraafikud suutlikkuse analüüsi ja SPC graafikute näitlikuks esitlemiseks enne/pärast projekti läbiviimist.


Loe veel

ISO 28000 ja ISO 28004 kättesaadavad eesti keeles

Alates 2014. a aprillikuust on ISO 28000 ja ISO 28004 standardeid kättesaadavad ka eesti keeles. Tegemist on tarneahela turvalisuse tagamise juhtimissüsteemi nõuete (EVS-ISO 28000:2009) ja rakendamisjuhistega (EVS-ISO 28004-1:2009).


Loe veel

Soodusregistreerimine 2015 I poolaasta arenguprogrammidesse

TJO Konsultatsioonid 17. sünnipäeva soodustus

Registreerimisel allpool loetletud arenguprogrammidesse 2014. a oktoobris on võimalik kasutada TJO sünnipäevasoodustust -17%.

Lisaks kehtivad arenguprogrammidesse registreerimisel ka järgmised soodustused:

 • kui olete TJO Konsultatsioonid konsultatsiooniklient, siis saate kasutada soodustust –5%,
 • kui ühes või mitmes arenguprogrammis osaleb ühest organisatsioonist kokku vähemalt 2 inimest lisandub veel –10%.

Soodustused kestavad kuni viidatud kuupäevani või kuni kohtade arvu täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Seega tasub lähiajal sügisesed koolitusplaanid paika panna ja varakult registreerida.


Loe veel

Soodusregistreerimine 2014 II poolaasta arenguprogrammidesse

 

Varajase registreerimise soodustus

Registreerimisel allpool loetletud arenguprogrammidesse enne 31. maid on võimalik kasutada varajase registreerimise soodustust -15%.

Lisaks kehtivad arenguprogrammidesse registreerimisel ka järgmised soodustused:

 • kui olete TJO Konsultatsioonid konsultatsiooniklient, siis saate kasutada soodustust –5%,
 • kui ühes või mitmes arenguprogrammis osaleb ühest organisatsioonist kokku vähemalt 2 inimest lisandub veel –10%.

Soodustused kestavad kuni viidatud kuupäevani või kuni kohtade arvu täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Seega tasub lähiajal sügisesed koolitusplaanid paika panna ja varakult registreerida.


Loe veel

Kuidas suurendada tootmise efektiivsust – praktilise suunitlusega koolitusprogramm

Kas mõni järgnevatest väidetest iseloomustab kohati ka teie organisatsiooni?

 1. Tootmises on palju pooleliolevaid töid, nende täitmiseks vajalikud detailid ja pooltooted on paigutatud töökohtade lähedusse nii, et ka käiguteed on täis. Seetõttu tuleb pidavalt asju eest ära tõsta.
 2. Pidevalt toimuvad tootmisjärjekorras ümberkorraldused, kuna on vaja täita eritellimusi või hakatakse tähtaegadest maha jääma. ( kuid sellega kaasneb nii suurem ajakulu kui ka ressursi kulu)
 3. Töötajate seas valitseb segadus, kuna pidevalt muudetakse nende tööülesandeid ja töögraafikuid, mistõttu organisatsiooni tootlikus kõigub. Töötajate distsipliin töökorralduste täitmisel kõigub.
 4. Tootmises puudub sujuv detailide voog ning liiga palju aega kulub nende liigutamisele.
 5. Juhid tegelevad probleemidega nende ilmnemisel, kuid puudub nende lahendamiseks süsteemne lähenemine ning juurpõhjused jäävad likvideerimata.

Need küllaltki tuttavad ja levinud probleemid on ka tegelikkuses organisatsioonidele väljakutseks. Kahjuks jääb nende lahendamine paljude juhtide prioriteetidest välja ning ka kõrvalt on näha nende ettevõtete tootlikkuse seisakut või isegi langust.


Loe veel

Lean'i sisu lihtsalt ja praktiliselt

Iga ettevõtte jaoks on aina olulisem pakkuda tänapäeva aina suurenevas konkurentsis veelgi kvaliteetsemat kaupa või teenust, lühema ajaga ning võimalikult madalate kuludega. Üle-maailma laialt levinud lean-mõtteviisi ja tehnikate juurutamine (ehk timmitud tootmine) on hakanud juurduma ka Eestis, kuna tellimused muutuvad aina spetsiifilisemaks ning kallinevad ressursid sunnivad tööandjaid oma efektiivsust tõstma.

Kas Sinu jaoks kõlab lean-termin võõrapärasena ning ei ole päris kindel, miks erinevad ettevõtjad üle-Eesti seda kiidavad?


Loe veel

Lean 6 Sigma ei ole raketiteadus - tule ja osale ühepäevasel koolitusel

Järgnev info on suunatud just teile, kes te:

 1. töötate organisatsioonis, kus on palju korduvaid protsesse/tegevusi,
 2. olete püüdnud lahendust leida organisatsiooni arengu seisukohalt olulistele (klientidele või juhtkonnale kriitilistes valdkondades) probleemidele või väljakutsetele, kuid seni ei ole leidnud head/toimivat lahendust
 3. olete kuulnud Lean 6 Sigma terminist, kuid päris täpselt ei saa aru, kuidas see aitaks kaasa teie organisatsiooni tulemuslikkuse tõstmisele
 4. või kelle jaoks tundub kõik see lihtsalt liiga keeruline, et üldse uurimagi hakata.

Eesti organistasioonide seas on Lean 6 Sigma programm siiani hirmutav oma aeganõudva protsessi ja keerukuse poole pealt ning sageli ei nähta selle võimalikku kasu tootmises. Õnneks siiski leidub ka neid julgeid, kes selle väljakutse ette on võtnud ja peab tõdema, et neid julgeid leidub maailmas väga palju.

Oleme loonud ühe-päevase koolituse Lean 6 Sigma kohta just seepärast, et anda Teile teadmisi ja kindlust tegemaks kaalutletud otsuseid ettevõtte tootmisprotsessides esinevate vigade parandamise osas tulevikus.


Loe veel

Viimased kohad integreeritud juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitusel

Veebruari integreeritud juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitustel (13.-14-02.2014) on veel viimased vabad kohad. Veel on kohti järgnevate kuude audiitorite koolitustel:

 1. 3.-4. aprillil toimub kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus
 2. 8.-9. mail toimub Integreeritud juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus
 3. 29.-30. mail toimub toiduohutuse juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

Täpsem info koolituste kohta

ISO 9001:2015 toob uuendusi - I osa

 

2015. a 9. septembril antakse kavakohaselt välja ISO 9001 uus versioon. Seekord on oodata kaalukamaid muudatusi. Seetõttu kavandatakse ka 3 aastast üleminekuaega, nagu see oli ISO 9001:2000 versiooni puhul. Järgnevates artiklites on esitatud põgus ülevaade standardi uuendustest.

ISO 9001 ülesehitus uueneb

Need, kes on oma juhtimissüsteemi loonud standardi ülesehitusest lähtuvalt, saavad taas oma süsteemi uuendada. 13 aastaga tuttavaks saanud numeratsioon ja ülesehitus muutub taas kardinaalselt. Numbriliselt tuleb 8 peatüki asemel 10. Olulisemad on sisulised muudatused – mitmed peatükid tõstetakse uutesse kohtadesse ja nimetatakse ringi, juurde tuleb uusi valdkondi ja mõned nõuded ka kaovad.

Muudatustest täpsemalt on Teil võimalik lugeda siit.

Järgmisel nädalal algab taas kvaliteedijuhi arenguprogramm

 

Järgmisel nädalal käivitab TJO Konsultatsioonid taas juhtimissüsteemi tulemuslikkuse tõstmisele suunatud 7 koolituspäevast koosneva kvaliteedijuhi arenguprogrammi. Programmi sisu lühidalt on järgmine:

KVALITEEDIJUHI ARENGUPROGRAMM

Programm on suunatud juhtimissüsteemi arendamisega tegelevatele inimestele. Kui soovite juhtimissüsteemi tulemuslikkust suurendada, siis soovitame progammis osaleda. Iga koolitus analüüsib juhtimissüsteemi parendamist erineva nurga alt, alates kulude alandamisest, mõõdikute väljatöötamisest ja erinevate valdkondade juhtimissüsteemiga lõimimisest kuni probleemilahendustehnikateni. Koolituste vahel on u 3-4 nädalat aega saadud ideede realiseerimiseks. Seejärel võetakse ette järgmine teema.


Loe veel

EAS avas uue toetusmeetme – ”Kasvuettevõtja arenguplaani toetus”

 

Oma arenguplaanide elluviimiseks ja konkurentsivõime kasvatamiseks saavad toetust küsida väikese (10 – 49 töötajat) ja keskmise suurusega (50 – 249 töötajat) ettevõtted, kelle ekspordi müügitulu jäi möödunud aasta vahemikku 0,2 – 1,25 miljonit eurot. Taotleja lisandväärtus töötaja kohta peab olema kõrgem Eesti keskmisest (€ 23 500) ja käive väiksem kui 50 miljonit eurot. Taotlemise aluseks on ettevõtte arenguplaan, mis peab olema eelnevalt EAS-i poolt heaks kiidetud.


Loe veel

Eesti Standardikeskus kutsub koolitusele: Klientide rahulolu ja kaebuste vältimine

 

TJO Konsultatsioonide konsultant Tauno-Jussi Onoper viib 20.veebruaril Eesti Standardikeskuses läbi Klientide rahulolu ja kaebuste vältimise koolitust.

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele juhised kliendile antud lubaduste ja kaebuste käsitlemise süsteemi väljaarendamiseks ning rahulolu-uuringute süsteemseks läbiviimiseks lähtudes standardites ISO 10001, ISO 10002, ISO 10003 ja ISO 10004 esitatud juhistest.


Loe veel

Kuus põhjust, miks rakendada LEAN 6 SIGMA põhimõtteid

Miskipärast valitseb Eesti ettevõtjate hulgas arusaam, et mujal maailmas edu toonud juhtimismeetodite rakendamine on meie oludes kallis, aeganõudev ja väheviljakas. Püüame siinkohal selgitada, et Lean ja 6 Sigma põhimõte rakendamine toimib täpselt vastupidiselt juurdunud tavateadmisele.

Terminoloogilises mõttes olgu selgitatud, et Lean, ehk algselt Toyota tootmissüsteem ja Six Sigma, ehk Motorola juhtimissüsteem on tänapäeval integreeritud ühtsks põhimõtete ja meetodite kogumiks, mille üldnimetus on Lean 6 Sigma.

Allpool käsitleme kuut väärtuslikku asja, mida Lean 6 Sigma meetodite rakendamine kaasa toob.

Artikkel jätkub siin.

Teadaanne ettevõtjatele, kes planeerivad kiiret arenguhüpet, kuid vajaka on rahalistest vahenditest!

Teadaanne ettevõtjatele, kes planeerivad kiiret arenguhüpet, kuid vajaka on nii rahalistest vahenditest kui ka teadmistest!


Loe veel

Ilmus eestikeelne ISO 10004

Alates 2013. a detsembrist on ka standard ISO 10004 eesti keeles kättesaadav. ISO 10004 annab juhised kliendi rahulolu seireks ja mõõtmiseks. Standard annab süsteemse ülevaate rahulolu uurimise alusest, protsessist ja metoodikatest. Kui ISO 9001 nõuab kliendi rahulolu uurimist ja seonduvate meetodite kindlaks määramist, viidates märkustes mõnedele metoodikatele, siis ISO 10004 annab võimalikest metoodikatest põhjaliku ülevaate

Standard on eesti keelde tõlgitud TJO Konsultatsioonid poolt ja kättesaadavad soovi korral ka meie vahendusel, vt standardite tellimise vorm. Loomulikult oleme valmis pakkuma soovi korral ka teemadega seonduvaid nõuandeid või koolitusi. Kui teil on selle vastu huvi, siis palun andke meile sellest teada.

TJO Konsultatsioonid

Töötukassa pikendas koostöölepingut TJO Konsultatsioonidega

TJO Konsultatsioonid on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koolitusteenuse pakkujaks ka 2014. ja 2015. aastal.

Koolituskaardi eesmärgiks on võimaldada töötutele ja koondamisteatega tööotsijatele kiiresti ja paindlikult töölesaamiseks vajaliku tööalast ümber- ja täiendõpet. Tööalaseks koolituseks on kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamine või täiendamine ning ettevõtluskoolitused.


Loe veel

Soodusregistreerimine 2014 I poolaasta arenguprogrammidesse

 

Varajase registreerimise soodustus

Registreerimisel allpool loetletud arenguprogrammidesse enne 31. detsembrit on võimalik kasutada varajase registreerimise soodustust -15%.

Lisaks kehtivad arenguprogrammidesse registreerimisel ka järgmised soodustused:

 • kui olete TJO Konsultatsioonid konsultatsiooniklient, siis saate kasutada soodustust –5%,
 • kui ühes või mitmes arenguprogrammis osaleb ühest organisatsioonist kokku vähemalt 2 inimest lisandub veel –10%.

Soodustused kestavad kuni viidatud kuupäevani või kuni kohtade arvu täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Seega tasub lähiajal kevadise koolitusplaanid paika panna ja varakult registreerida.

2014 I p. a arenguprogrammide sisu lühidalt

Alljärgnevalt on ära toodud lühiülevaade 2014. aasta kevadhooajal TJO Konsultatsioonid poolt läbiviidavatest koolitusprogrammidest:

 1. KVALITEEDIJUHI ARENGUPROGRAMM
 2. LEAN-TEHNIKATE ARENGUPROGRAMM
 3. LEAN 6 SIGMA GREEN BELT KOOLITUSPROGRAMM

LEAN 6 SIGMA GREEN BELT KOOLITUSPROGRAMM

Six Sigma parendusprojektide peamiseks eesmärgiks on protsesside parendamine, mille kaudu vähendatakse otseseid halvast kvaliteedist tingitud kulusid. Six Sigma iga projekt tasub end rahaliselt ära. Lean Six Sigma rohevöö koolitusprogrammi eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja oskused Six Sigma metoodikast ja parendusprojektide elluviimisest rohevöö tasemel.

Koolitusprogrammi kestvus on 10 päeva ja see on jagatud 2-päevasteks mooduliteks ning mooduleid on kokku 5. Lisaks loengute ja praktilistele harjutustele koolitusklassis on kursuse edukaks lõpetamiseks vajalik teostada üks DMAIC-meetodil põhinev parendusprojekt.

Programmi kava moodulite kaupa:

 1. moodul: 20.-21. veebruar 2014
  Ülevaade Lean Six Sigma metoodikast
  Probleemi/väljakutse määratlemine (Define)
 2. moodul: 20.-21. märts 2014
  Mõõtmine (Measure)
 3. moodul: 16.-17. aprill 2014
  Analüüsimise (Analyse) I osa
 4. moodul: 15.-16. mai 2014
  Analüüsimise (Analyse) II osa
 5. moodul: 12.-13. juuni 2014
  Parendamine (Improve) ja Ohje (Control)
  Projekti tulemuste ülevaatus ja kaitsmised
   

Registreeri

Täpsem info programmi kohta.

Teiste koolituskursustega on võimalik tutvuda siin

 

Lean 6 sigma ei ole raketiteadus

Kuigi 6 sigma metoodikaid kasutatakse raketitööstuses, on need edukalt rakendatavad ka paljudes teistes organisatsioonides. Eestis on lean 6 sigma põhimõtete ja tööriistade kasutamine alles algusjärgus. Paljud ei ole tuttavad nende sisuga. Aeg on endale asjad selgeks teha!


Loe veel

Esmatasandi juhid juhtimistreeningule!

Märkame erinevaid ettevõtteid külastades sageli seda, et esmatasandi juhid ei saa hakkama oma rolli täitmisega. See mõjub negatiivselt nii juhile kui ka ettevõttele. Mõlematel jääb osa potentsiaalist kasutamata ja ühtasi toob see kaasa süvenevad probleemid. Ometi ei käiks juhi rolli täitmine paljudele üle jõu. Kui vaid oma rolli paremini teadvustada ja lihtsatest põhimõtetest kinni pidada...


Loe veel

TJO Konsultatsioonid sai 16

OÜ TJO Konsultatsioonid alustas aktiivset tegevust Eesti juhtimiskonsultatsiooni ja -koolituste turul 1997. aasta oktoobrikuus, seega oleme oma klientidele toeks olnud juba 16 aastat! Selle aja jooksul on läbi viidud sadu koolitus- ja nõustamisprojekte. Meie abiga on pälvinud rahvusvahelise sertifikaadi sajad juhtimissüsteemid, arendatud üle 100 strateegilise arengukava, tõlgitud eesti keelde kümneid rahvusvahelisi standardeid, saanud finantseerimisotsuse sajad EL abirahade taotlused, viidud ellu arvukalt efektiivsuse tõstmise projekte, koolitatud sadu inimesi, sh juhtimissüsteemi audiitoreid, kvaliteedi- ja tootmisjuhte, kvaliteediinsenere jm.


Loe veel

ISO 28000 ja ISO 28004 peatselt ka eesti keeles

Eesti Standardikeskus sõlmis TJO Konsultatsioonidega lepingu tarneahela turvalisuse tagamise juhtimissüsteemi nõuete ja rakendamisjuhiste tõlkimiseks eesti keelde. Tõlge saab kokkuleppe kohaselt valmis järgmise aasta alguseks.


Loe veel

Hooaja esimene ISO 9001 ja siseaudiitorite koolitus

Kui teil on töötajaid, kes vajavad põhjalikku ülevaadet ISO 9001 nõuetest ja/või praktilist ettevalmistust kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditite käivitamiseks, siis soovitame osaleda järgmistel koolitustel:

25. septembril toimub hooaja esimene ISO 9001 nõuete intensiivkoolitus
26.-27. septembril toimub hooaja esimene kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

Mõlemal koolitusel on veel vabu kohti. Kohtade arv on piiratud!

Täpsem info koolituste kohta 

Tasuta koolitus: lean mäng

Korraldame 17.septembril 2013. a Tallinnas TJO Konsultatsioonid koolituskeskuses lühikoolituse:

Efektiivsuse suurendamine lean-põhimõtete abil, lean mäng


Loe veel

Euroopa ühtlustab ehitustoodete turustamise nõudeid

Käesoleva aasta 1. juulil jõustus Euroopa Liidu määrus nr 305/2011 (CPR), millega sätestatakse ehitustoodetele ühtsed turustamistingimused Euroopa ühisturul. See sätestab CE-märgi nõuded paljudele toodetele ja puudutab seega paljusid ettevõtteid.


Loe veel

EASi arendustöötaja toetus laienes ka tegevjuhile

Alates 5. augustist saab arendustöötaja kaasamise toetust taotleda ka tegevjuhi kaasamiseks. Tingimused on saranased turundusjuhi, inseneri vm arendustöötaja kaasamisele.


Loe veel

Soodusregistreerimine 2013 II poolaasta arenguprogrammidesse

Varajase registreerimise soodustus

Registreerimisel allpool loetletud arenguprogrammidesse enne 1. juunit on võimalik kasutada varajase registreerimise soodustust -15%.

Lisaks kehtivad arenguprogrammidesse registreerimisel ka järgmised soodustused:

 • kui olete TJO Konsultatsioonid konsultatsiooniklient, siis saate kasutada soodustust –5%,
 • kui ühes või mitmes arenguprogrammis osaleb ühest organisatsioonist kokku vähemalt 2 inimest lisandub veel –10%.

 • Loe veel

  Esmatasandi juhtimistreeningul mõned vabad kohad

  Sageli on esmatasandi juhtidel raskusi oma juhirolli täitmisega. See mõjub halvasti nii juhile kui ka ettevõttele. Ometi ei käiks juhi rolli täitmine paljudele üle jõu. TJO Konsultatsioonid on välja töötanud ja aastaid edukalt läbi viinud esmatasandi juhtide juhtimistreeninguid.


  Loe veel

  Tasuta koolitus: protsesside korrastamine ja kadude vähendamine

  Korraldame 11. juunil Tallinnas TJO koolituskeskuses tasuta lühikoolituse:

  Protsesside korrastamine ja kadude vähendamine


  Loe veel

  Tasuta koolitus: ISO 14001 ja OHSAS 18001. Mida teha

  Korraldame 12. juunil Tallinnas TJO Konsultatsioonid koolituskeskuses lühikoolituse:

  ISO 14001 JA OHSAS 18001. MIDA TEHA?


  Loe veel

  TJO Konsultatsioonid tõlgib standardi ISO 10004

  EVS (Eesti Standardikeskus) tellis TJOlt ka standardi ISO 10004 tõlkimise eesti keelde. Tegemist on kvaliteedijuhtimise ja kliendi rahulolu seeria viimase standardiga, mis annab tänuväärse täienduse ISO 10000 seeria eelnevale kolmele standardile ja ühtlasi ka ISO 9001 baasstandardile.  


  Loe veel

  On alanud registreerimine 2013.a II poolaasta koolitustele. Maikuus soodsam!

  Tulge koguma uusi praktilisi teadmisi, oskuseid ja kontakte sügishooaja koolitustel!

  2013. a II poolaasta koolituskalendris on tulekul:

  Soovitame üle vaadata oma kalendrid ning registreerida juba maikuus, sest:

  • kuni 31. maini on arenguprogrammidesse varajase registreerimise soodustus -15%.
  • kui samast organisatsioonist osaleb TJO Konsultatsioonid arenguprogrammi(de)s kokku vähemalt 2 inimest, siis rakendatakse täiendavat soodustust -10%.
  • kõigile TJO Konsultatsioonid konsultatsiooniklientidele kehtib meie koolituskursustel osalemiseks hinnasoodustus -5%.

    

  Meeldivate kohtumisteni koolitustel!

  Teie TJO Konsultatsioonid

  Meistrite juhtimiskoolituse toimumise aeg muutus

  On toimunud muudatus Meistrite juhtimiskoolituse toimumisajas - algse 23.-24. mai asemel toimub koolitus 28.-29. mail.

  Vabandame juba registreerunute ees võimalike ebamugavuste pärast.

  Ühtlasi anname teada, et mainitud koolitusele on veel mõned vabad kohad.

  Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Meistri roll (esmatasandi juhi roll) tootmise operatiivsel juhtimisel
  • Juhtimine kui protsess, PDCA-tsükkel (planeeri-tee-kontrolli-täiusta tsükkel) esmajuhi vaatevinklist
  • Suhtlemistehnikad juhtimistöös
  • Enesekehtestamistehnikate kasutamine

  Registreerimine ja lisainfo aadressil http://www.tjo.ee/meistrite-juhtimiskoolitus või telefonil 665 9525.

  Kohtumiseni koolitusel!

  Teie TJO Konsultatsioonid

   

  Integreeritud juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

  Veel on mõned vabad kohad 25.-26. aprillil toimuvale

  "Integreeritud juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitusele"

  Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:
  • sisemiste auditite protsess samm-sammult
  • integreeritud juhtimissüsteemi auditite eripärad
  • ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 nõuete ülevaade
  • koolituse käigus viiakse läbi õppeaudit, mis annab osalejatele praktilise kogemuse ning vajaliku ettevalmistuse tulemuslike siseauditite läbiviimiseks
  • koolitus lõpeb kirjaliku eksamiga

  Registreerimine ja lisainfo aadressil http://www.tjo.ee/integreeritud-juhtimissusteemi-siseaudiitorite-koolitus või telefonil 665 9525.

  Loomulikult tasub tutvuda ka teiste koolitustega.

  Peatsete kohtumisteni koolitustel!
  TJO Konsultatsioonid

  Tasuta koolitus: ISO 9001. Kuidas jõuda sertifikaadini

  TJO Konsultatsioonid viib taas läbi tasuta koolitusi. Märtsikuus ootame tasuta koolitusele kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamisest huvitatud organisatsioone.

  26. märtsil korraldame tasuta lühikoolituse:

  "ISO 9001. Kuidas jõuda sertifikaadini"

  Koolituse käigus tutvustatakse kvaliteedijuhtimissüsteemi olemust ning ISO 9001 standardi sisu ja dokumenteerimisnõudeid ning seda, mis on sertifitseerimise eeltingimuseks.

  OÜ TJO Konsultatsioonid kaasabil on 15 aasta jooksul välja arendatud ning sertifitseeritud üle 250 rahvusvahelistele standarditele vastava juhtimissüsteemi.

  Lähem info koolituse kohta ja registreerumine siin (http://www.tjo.ee/tasuta-koolitus-iso-9001-kuidas-jouda-sertifikaadini).

  Peatse kohtumiseni seminaril!

  TJO Konsultatsioonid

  Tasuta lean lühikoolitus

  Korraldame 16.aprillil 2013. a Tallinnas TJO Konsultatsioonid koolituskeskuses lühikoolituse:

  Efektiivsuse suurendamine lean-põhimõtete abil, lean mäng


  Loe veel

  ISO 9001 nõuded selgeks ühe päevaga

  Kui teil on:
  1) huvi ISO 9001 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamise vastu või
  2) uusi töötajaid, kellele oleks vaja anda korralik ülevaade standardi nõuetest,

  siis soovitame investeerida 1 päeva standardi nõuete intensiivkoolitusel osalemiseks.

  Standardi eestikeelse versiooni koostajana teame täpselt, mida erinevate nõuetega mõeldud on ja kuidas neid erinevates organisatsioonides kasutada. Koolitusel saate hea ülevaate standardist ja ühtlasi vastused oma küsimustele.


   Loe veel

   On valminud 2013. a kevadhooaja koolituskalender

   November on hea aeg järgmise poolaasta arengu- ja koolitusplaanide tegemiseks. Seetõttu pakume oma klientidele võimaluse broneerida kevadhooja koolituste kuupäevad juba nüüd.

   Nagu juba tavaks saanud, on 2013. I poolaasta koolituskalendris mitmed erinevate juhtimissüsteemide aluseks olevate standardite (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 50001) nõudeid tutvustavad ja süsteemi arendamiseks juhiseid andvad koolitused. Samuti korraldame regulaarselt juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitusi (kvaliteedijuhtimissüsteemi, toiduohutuse juhtimissüsteemi ja integreeritud juhtimissüsteemi siseaudiitoritele). 

   Jätkuvalt viime läbi ka arenguprogramme. Kevadhooajal on avatud registreerimine järgmistesse arenguprogrammidesse:

   1. Kvaliteedijuhi arenguprogramm
   2. Tootmisjuhi arenguprogramm
   3. Lean tehnikate arenguprogramm
   4. Juhi juhtimisoskuste arenguprogramm

   Peatsete kohtumisteni koolitustel!

   TJO Konsultatsioonid

    

   2013 kevadhooaja arenguprogrammid

   2013. a kevadhooaja arenguprogrammid

   Alljärgnevalt on ära toodud lühiülevaade 2013. aasta kevadhooajal TJO Konsultatsioonid poolt läbiviidavatest arenguprogrammidest:

   1. KVALITEEDIJUHI ARENGUPROGRAMM
   2. TOOTMISJUHI ARENGUPROGRAMM
   3. LEAN TEHNIKATE ARENGUPROGRAMM
   4. JUHI JUHTIMISOSKUSTE ARENGUPROGRAMM

    Loe veel

    EASilt uus suurinvesteeringute toetusmeede

    EAS alustas uue tööstus- ja teenindusettevõtja suurinvesteeringu toetuse taotluste vastuvõttu. Eelmine tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu suurinvestori toetus lõpetati. Uus toetus jaguneb kaheks:
    1. suurinvestori toetus tööstusettevõtjale ja
    2. tugiteenuskeskuste investeeringu toetus.


    Loe veel

    Algas registreerimine 2013 I poolaasta arenguprorgammidesse

    2013. a kevadhooaja arenguprogrammid

    Alljärgnevalt on ära toodud lühiülevaade 2013. aasta kevadhooajal TJO Konsultatsioonid poolt läbiviidavatest arenguprogrammidest, mille puhul on võimalik kasutada varajase registreerimise soodustust:

    1. KVALITEEDIJUHI ARENGUPROGRAMM
    2. TOOTMISJUHI ARENGUPROGRAMM
    3. LEAN TEHNIKATE ARENGUPROGRAMM
    4. JUHI JUHTIMISOSKUSTE ARENGUPROGRAMM

     Loe veel

     ISO 9001 nõuetest põhjalik ülevaade

     Kui teil on:
     1) huvi ISO 9001 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamise vastu või
     2) uusi töötajaid, kellele oleks vaja anda korralik ülevaade standardi nõuetest,

     siis soovitame investeerida 1 päeva standardi nõuete intensiivkoolitusel osalemiseks.

     Standardi eestikeelse versiooni koostajana teame täpselt, mida erinevate nõuetega mõeldud on ja kuidas neid erinevates organisatsioonides kasutada. Koolitusel saate hea ülevaate standardist ja ühtlasi vastused oma küsimustele.


      Loe veel

      TJO sai 15 aastaseks

      Meie tegevuse algusest on tõepoolest möödas juba 15 aastat. Selle ajaga oleme olnud toeks sadadele organisatsioonidele nende tulemuslikkuse tõstmisel.


      Loe veel

      ISO 19011: 2011 nüüd ka eesti keeles

      Standardikeskuse tellimusel tõlkis TJO konsultatsioonid juhtimissüsteemide auditeerimise alusstandardi ISO 19011 uue versiooni. Alates käesoleva aasta aprillikuust on standardi uus versioon kättesaadav eesti keeles. Standardis on mitmeid olulisi uuendusi.


      Loe veel

      Ekspordi arendamise toetuse rahad lõpukorral

      EAS on erinevaid nimetusi kandvate programmide abil toetanud eksportivate ettevõtete eksporditurundusplaanide elluviimist alates 2002. aastast. Nüüd on toetusteks arvestatud rahad lõpukorral ja lähikuudel on oodata ekspordi arendamise toetuse progammi taotluste vastuvõtu lõpetamist. 

      TJO konsultatsioonid on aidanud oma klientidel ekspordiplaane ette valmistada alates 2002. aastast. Kokku on meie abiga ette valmistatud üle 100 strateegilise ja ekspordiplaani. Meie klientide ekspordiplaanide elluviimine on olnud edukas. Kui kliendid on taotlenud ekspordiprogrammi toetamist, siis reeglina on nad pälvinud oma taotlustele ka EASi toetuse.

      Kasutage ekspordi arendamise tuge, kuni veel võimalik

      Ekspordi arendamise toetus on olnud aastate jooksul tänuväärseks toeks paljudele ettevõtetele ja on aidanud Eesti ekspordimahutusid kasvatada. Praegu avatud meetme tuge saab edukalt kasutada veel 12-24 kuu jooksul. Taotluste vastuvõtu lõpetamine lähikuudel ei mõjuta juba esitatud taotluste elluviimist. Kui olete taotluse jõudnud sisse anda ja see pälvib positiivse otsuse, siis saate programmi järgneva aasta või kahe jooksul kavakohaselt ellu viia.

      Ekspordiplaani ettevalmistamine on strateegilise sisuga protsess. See eeldab paljude strateegiliste ja taktikaliste küsimuste läbiarutamist ning otsuste vastuvõtmist. Samuti on eelarve ja nõutavate dokumentide kokkupanemiseks vaja kaasata väliseid koostööpartnereid. Kõik see võtab aega. Seega, kui teil on soov järgneva aasta-paari jooksul oma eksporditurunduse plaanide elluviimist toetuse abil võimendada, siis on viimane aeg tegutseda hakata!

      Kui soovite kaasata oma programmi ettevalmistamiseks või tehtu ülevaatamiseks professionaalseid ja pikaajaliste kogemustega konsultante, siis palun andke meile sellest teada

      Edukat ekspordimahtude kasvatamist!

      TJO konsultatsioonid
       

      2012 II poolaasta arenguprogrammidesse registreerimine

       Arenguprogrammidesse registreerimisel kehtivad  järgmised soodustused:

      • kui olete TJO Konsultatsioonid konsultatsiooniklient, siis saate kasutada soodustust –5%,
      • kui ühes või mitmes arenguprogrammis osaleb ühest organisatsioonist kokku vähemalt 2 inimest lisandub veel –10%.

      Soodustused kestavad kuni viidatud kuupäevani või kuni kohtade arvu täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

      Seega tasub lähiajal sügisesed koolitusplaanid paika panna ja varakult registreerida.

      2012 II p. a arenguprogrammide sisu lühidalt

      Alljärgnevalt on ära toodud lühiülevaade 2012. aasta sügishooajal TJO Konsultatsioonid poolt läbiviidavatest koolitusprogrammidest

      1. KVALITEEDIJUHI ARENGUPROGRAMM
      2. LEAN-METOODIKATE RAKENDAMISE PROGRAMM
      3. TOOTMISJUHI ARENGUPROGRAMM

       Loe veel

       On valminud TJO Konsultatsioonid 2012 II poolaasta koolituskalender

       Tulles vastu paljude klientide soovidele avaldame juba aprillikuus TJO Konsultatsioonid sügishooaja koolituskalendri ja avame registreerimise nii üksikkoolitustele kui ka arenguprogrammidesse.


       Loe veel

       EAS avas uue Tootmisettevõtete arendustoetuse meetme

       EAS avas uue Tootmisettevõtete arendustoetuse meetme, mille eesmärk on ettevõtete tootearendusalase võimekuse suurendamine.


       Loe veel

       Korraldame taas tasuta lean koolituse

       Korraldame 27. märtsil Tallinnas TJO Konsultatsioonid koolituskeskuses lühikoolituse:

       Efektiivsuse suurendamine lean-põhimõtete abil, lean mäng


       Loe veel

       Teine tasuta koolitus märtsis: ISO 14001 ja OHSAS 18001. Mida teha?

       Korraldame 27.märtsil Tallinnas TJO Konsultatsioonid koolituskeskuses lühikoolituse:

       ISO 14001 JA OHSAS 18001. MIDA TEHA?


       Loe veel

       Viimane võimalus soodsalt arenguprogammidesse registreerida

       Tuletame meelde, et selle nädala lõpuni on võimalik registreerida kahte arenguprogrammi soodustingimustel!

       KVALITEEDIJUHI ARENGUPROGRAMM

       on vahetult juhtimissüsteemi tulemuslikkuse tõstmisele e organisatsiooni arendamisele suunatud 6 koolitusest koosnev pakett. Iga koolitus analüüsib juhtimissüsteemi parendamist erineva nurga alt. Koolituste vahel on u 3–4 nädalat aega saadud ideede realiseerimiseks. Seejärel võetakse ette järgmine teema.

       Programmi kava koolituste kaupa:

       1. Juhtimissüsteemi mõjususe ja tõhususe suurendamine – 9.02.2012
       2. Tasakaalus mõõdikute süsteemi väljaarendamine – 22.02.2012
       3. Tervikliku juhtimissüsteemi loomine – 22.03.2012
       4. TQMi ja enesehindamine praktikas (2 päeva) – 19.–20.04.2012
       5. Riskide mõjus juhtimine – 17.05.2012
       6. Probleemide lahendamise tööriistad – 13.06.2012

       Täpsem info: http://www.tjo.ee/10859, registreerimine: http://www.tjo.ee/10861#11

       Tootmisettevõtetel tasub saata oma tootmisjuht (tootmisjuhid) tootmisjuhi arenguprogrammi. Kahe või enama inimese osalemine annab täiendava soodustuse!

       TOOTMISJUHI ARENGUPROGRAMM

       on praktiline 7 koolituspäevast koosnev pakett, mis annab tootmisjuhtidele võimaluse oma teadmisi arendada ja kogemusi teiste omasugustega vahetada. Programmi on ühendatud Eesti tootmisettevõtete vajadustest lähtuvalt teemad ales tootmise efektiivsuse tõstmisest, tootmise planeerimisest ja inimeste motiveerimises kuni juhtimisoskuste arendamise ja seadmete süsteemse hoolduse tagamiseni välja. Professionaalse tootmisjuhi juhtimisoskuste koolitusel kasutatakse ka videotreeningu ja -tagasiside tehnikat. Koolituste läbiviijatel on pikaajaline juhtimis- ja erinevate tootmisettevõtete arendamise kogemus.

       Programmi kava koolituste kaupa:
        

       1. Tootmise efektiivsuse suurendamine – 16–17.02.2012
       2. Kuidas panna inimesed tootmises tööle ja hoida motiveerituna – 15.03.2012
       3. Tootmise planeerimine – 16.03.2012
       4. Professionaalse tootmisjuhi juhtimisoskuste treening (2 päeva) – 12–13.04.2012
       5. TPM, seadmete süsteemse hoolduse tagamine – 10.05.2012

       Täpsem info: http://www.tjo.ee/10869, registreerimine: http://www.tjo.ee/10875#11 

       NB: Loetletud jpt programme on võimalik tellida sisekoolitustena! Teiste koolitustega on võimalik tutvuda aadressil http://www.tjo.ee/838. Peale nende programmide pakume veel arvukalt teisi koolitusi ja nõustamisprogramme ettevõttesiseste pakettidena.

       Mõlemasse eelpoolmainitud arenguprogrammi registreerimisel on võimalik kasutada järgnevaid soodustusi:
       1. kui olete TJO Konsultatsioonid konsultatsiooniklient, siis saate kasutada -5% kliendisoodustust!
       2. kuni 5. nädala lõpuni registreerimisel lisandub Eesti Kaubandus-Tööstukoja liikmetele veel -15% soodustust;
       3. kui ühes või mitmes arenguprogrammis osaleb ühest organisatsioonist kokku vähemalt 2 inimest lisandub -10%!

       Seega on praegu soodne aeg registreerimiseks! Soodustustingimusi on võimalik kasutada kuni 3. veebruarini (k.a.). Palun märkige KTK-soodustuse soov registreerimisvormi märkuste lahtrisse.

       Peatsete kohtumisteni koolitustel!

       TJO Konsultatsioonid

       TJO pakub nüüd ka tootmiskorralduse parendamist ja diagnostikat EASi toel

       TJO Konsultatsioonid on aastaid tulemuslikult tegelenud tootmise efektiivsuse tõstmisega. Kuna see on ka EASi üks prioriteetidest, siis nüüd on kaks head asja ühendatud. Nimelt on EAS valmis rahastama tööstusettevõtete tänase efektiivsuse taseme kaardistamist ja ka järgnevaid parendusprojekte.


       Loe veel

       TJO Konsultatsioonid on nüüd uuel aadressil

       Kolisime uutesse ruumidesse. Meie uus kontor ja koolituskeskus asub aadressil Väike-Paala 1 / Peterburi mnt 45. Hoonet, kus me asume tuntakse ka nime all "Peterburi ärikvartal". Peterburi mnt mööda sõites tunneb maja kergesti ära selle katusele paigutatud "Siemens" reklaami abil. TJO Konsultatsioonid ruumid asuvad V korrusel.

       Lihtne tulla

       Meie juurde on lihtne pääseda nii ühistranspordi kui ka autoga. Maja lähedal on nii bussi- kui ka trammipeatus (peatus Väike-Paala). Nüüd saab meie juurde ka rongiga (peatus Ülemiste). Kui tulete teistest linnadest, siis suhteliselt lähedal on ka lennujaam (Ülemiste) ja bussijaam

       Loomulikult saab meie juurde ka autoga, rattaga või jalgsi.

       Vaata TJO Konsultatsioonid asukohta kaardil.

       Kui tulete väljaspool tööaega, siis palun helistage ette (telefon 665 9525), sest hoone uksed on väljaspool tööaega suletud.

       Tasuta parkimine

       Seoses kolimisega uutesse ruumidesse saame lõpuks ometi oma klientidele pakkuda tasuta parkimist. Hoone kõrval on suur parkla, kus on tasuta parkimine.

       Olete oodatud!

       TJO Konsultatsioonid

       Hea kingiidee täiskasvanutele

       Kas kõik kingitused on juba tehtud? Kuidas sobiks kingikotti miski, mis valmistab üllatuse ja on ühtlasi ka kasulik ning seda saab pidada koguni investeeriguks?


       Loe veel

       Lühikoolitus Tartus: Protsesside korrastamine ja kadude vähendamine

       Korraldame koostöös Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojaga 13. detsembril Tartus Atlantise konverentsikeskuses lühikoolituse:

       Protsesside korrastamine ja kadude vähendamine


       Loe veel

       ISO 10003 nüüd eesti keeles

       Alates novembrist on ka ISO 10000 "triloogia" viimane standard eesti keeles kättesaadav. Tegemist on standardiga, mis annab juhised vaidluste lahendamise protsessi loomiseks juhtudel, kui organisatsioon ei ole ise suutnud kaebusi lahendada.


       Loe veel

       TJO Konsultatsioonid uuendas sertifikaati

       TJO Konsultatsioonid läbis edukalt järjekordse re-sertifitseerimise. Nüüdsest on sertifitseeritud ka lean-projektide läbiviimine.


       Loe veel

       Käsiraamatu ISO 9001 väikeettevõtetele. Mida teha uus väljaaanne

       Eesti Standardikeskus koostöös TJO Konsultatsioonidega (tõlkija) andis eesti keeles välja ISO käsiraamatu "ISO 9001 väikeettevõtetele. Mida teha" uue väljaande.Uus väljaanne võtab arvesse ISO 9001: 2008 uuendused. Käsiraamatu eesmärgiks on lihtsalt ja rohkete näidete abil aidata ettevõtetel mõista ISO 9001 sisu ja leida endale sobiv tõlgendus standardi rakendamiseks.


       Loe veel

       Lühikoolitus Tartus: Efektiivsuse suurendamine lean-põhimõtete abil, lean mäng

       Korraldame koostöös Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojaga 22. novembril Tartus Atlantise konverentsikeskuses lühikoolituse:

       Efektiivsuse suurendamine lean-põhimõtete abil, lean mäng


       Loe veel

       Lühikoolitus Tartus: ISO 9001 - Millest alustada?

       Korraldame koostöös Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojaga 22. novembril Tartus Atlantise konverentsikeskuses lühikoolituse:

       ISO 9001 - Millest alustada?


       Loe veel

       2012 I poolaasta arenguprogrammide registreerimine

       2012 I p. a valitud arenguprogrammid

       Alljärgnevalt on ära toodud lühiülevaade 2012. aasta kevadhooajal TJO Konsultatsioonid poolt läbiviidavatest koolitusprogrammidest, mille puhul on võimalik kasutada soodustust:

       1. KVALITEEDIJUHI ARENGUPROGRAMM
       2. JUHI JUHTIMISOSKUSTE ARENDUSPROGRAMM
       3. LEAN-METOODIKATE RAKENDAMISE PROGRAMM
       4. TOOTMISJUHI ARENGUPROGRAMM

        Loe veel

        2012 I poolaasta arenguprogrammide eelregistreerimine

        2012 I p. a valitud arenguprogrammid

        Alljärgnevalt on ära toodud lühiülevaade 2012. aasta kevadhooajal TJO Konsultatsioonid poolt läbiviidavatest koolitusprogrammidest, mille puhul on võimalik kasutada sünnipäevasoodustust:

        1. KVALITEEDIJUHI ARENGUPROGRAMM
        2. JUHI JUHTIMISOSKUSTE ARENDUSPROGRAMM
        3. LEAN-METOODIKATE RAKENDAMISE PROGRAMM
        4. TOOTMISJUHI ARENGUPROGRAMM

         Loe veel

         TJO Konsultatsioonid 14. sünnipäev

         Saime oktoobris 14. aastaseks. Sellega seonduvalt pakume oma klientidele võimaluse kasutada avalikele koolitustele registreerimisel erakorralist sünnipäevasoodustust.


         Loe veel

         20. septembril tasuta lean koolitus

         Korraldame taas tasuta lühikoolituse koos lean-simulatsiooniga. See annab osalejatele võimaluse praktika käigus veenduda, kuidas aitab lean-põhimõtete rakendamine tulemuslikkust suurendada.

         Vaata täpsemalt

         Mitmete EASi ettevõtlustoetuste taotlemise tingimused on muutumas

         Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on viimastel nädalatel koostanud mitmed eelnõud erinevate ettevõtlustoetuste määruste muutmise kohta. Kui Ekspordi arendamise meetme puhul on tegu peamiselt tehnilist laadi täpsustustega, siis Teadmiste ja oskuste ning Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu meetmete puhul on tegu hulga sisuliste muudatustega.


         Loe veel

         EAS alandas tootearenduse toetuse alammäära

         Alates 20. maist on võimalik tootearenduseks taotleda toetust alates 20 000 eurost senise 31 000 euro asemel. Taoline toetuse summa alandamine võimaldab seda küsida ka väiksematel ettevõtetel, kelle mahud arendusele ei küündinud varem nõutud piirini.


         Loe veel

         KredEx hakkab finantseerima investeeringuid masinatesse ja seadmetesse

         KredEx hakkab koostöös liisingute ja pankadega pakkuma tehnoloogiainvesteeringuteks mõeldud allutatud laenu, mis katab ettevõtja eest liisingu või laenu omafinantseeringu ning ettevõtja saab investeerida tehnoloogiasse ka juhul, kui tal ei ole piisavalt vaba raha nõutavaks omafinantseeringuks.


         Loe veel

         Kas teie organisatsiooni riskid on kodulehe osas maandatud?

         TJO Konsultatsioonid koduleht (täpsemalt seda haldava IT-teenuse pakkuja server) sattus 7. mail türklaste poolt teostatud rünnaku alla ning oli eilse õhtuni (17. maini) kättesaamatu. Kindlasti leidub selle kohta ka mõni Murphy seadus, et kui on probleem, siis selle kiiret lahendamist takistab veel hulk muid tegureid (muidugi meist endist mittesõltuvaid). Aga õnneks on nüüd kõik jälle kõige paremas korras ja ootame teid meie kodulehte külastama!


         Loe veel

         ISO 10 000 triloogia viimane standard

         Eesti Standardikeskus sõlmis TJO Konsultatsioonidega lepingu ISO 10000 triloogia viimase standardi – ISO 10003 – tõlkimiseks. Tõlge saab kokkuleppe kohaselt valmis käesoleva aasta sügiseks.


         Loe veel

         Allutatud laen tehnoloogiainvesteeringuteks

         Eksportivatele ettevõtetele avanevad uued laenuvõimalused
         21. aprillil kiideti valitsuse istungil heaks eelnõu, mille alusel luuakse eksportivatele ettevõtetele struktuurivahenditest rahastatav laenumeede „Allutatud laenu programm“.


         Loe veel

         On ilmunud standard EVS-EN 31010:2010

         Eesti Standardikeskuses on müügile ilmunud uus eestikeelne standard EVS-EN 31010:2010. Riskijuhtimine. Riskihindamismeetodid.


         Loe veel

         On valminud TJO Konsultatsioonid 2011 II poolaasta koolituskalender

         Alates 29. märtsist on võimalik registreerida TJO Konsultatsioonid sügishooaja koolitustele ja arenguprogrammidesse.


         Loe veel

         EASi stardi- ja kasvutoetust hakkab rahastama riik

         Esmaspäevast, 21. märtsist hakkab EASi poolt väljastatavat alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetust rahastama riik. Seni Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetuseks eraldatud 7,4 miljonit eurot saab täis sel nädalal.


         Loe veel

         Tootmisjuhi arenguprogrammi lõpetas VII lend

         20. jaanuaril 2011 jagas TJO Konsultatsioonid kätte tunnistused Tootmisjuhi arenguprogrammi VII lennu edukatele lõpetajatele.


         Loe veel

         Eurole üleminek muutis koolitused odavamaks

         TJO Konsultatsioonid ei ole küll ametlikult liitunud kampaaniaga “EURO hinda ei tõsta”, kuid edasiseks mugavamaks arveldamiseks ümardas koolituste hinnad eurodes alates 1. jaanuarist 2011 hoopiski allapoole.


         Loe veel

         PRIAst saab jälle investeeringutoetust külade uuendamiseks ja arendamiseks

         14.- 28. veebruarini 2011 on võimalik PRIA maakondlikes teenindusbüroodes esitada taotlusi külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse (MAK meede 3.2) saamiseks.


         Loe veel

         On avatud meetme “Suurem haldusvõimekus” V voor

         Rahandusministeerium kuulutas 18. jaanuaril 2011 avatuks „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ V taotlusvooru organisatsiooni arendamise ning stažeerimisprogrammi toetusskeemide raames.


         Loe veel

         EASi abil saab nüüd ka väiksemamahulisi projekte ellu viia

         Seoses Eesti eurole üleminekuga muutus ka EASi meetme “Teadmiste ja oskuste arendamine” määrus ning olulisemaks muudatuseks ettevõtete jaoks võib selles pidada projekti alampiiri langetamist.


         Loe veel

         Ilmus eestikeelne riskihalduse standard ISO 31000

         Kõik organisatsiooni tegevused on seotud riskidega. Küsimus on selles, kuidas neid riske erinevates organisatsioonides juhitakse. ISO 31000 rahvusvaheline standard kirjeldab detailselt kogu seda süstemaatilist ja loogilist protsessi.


         Loe veel

         Novembris ilmus standard EVS 903:2010

         Novembrikuus on ilmunud uus standard EVS 903:2010 Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised standardi ISO 9001:2008 rakendamiseks kohalikus omavalitsuses.

         Nimetatud standardi eesmärgiks on anda kohalikele omavalitsustele juhiseid terviklikel alustel ISO 9001:2008 vabatahtliku rakendamise tarvis.


         Loe veel

         Toome kevadhooajal turule uued ja parendatud koolitusprogrammid

         TJO Konsultatsioonid meeskond on veetnud pikki tunde üheskoos, et analüüsida nii senitehtut koolituste ja nõustamisprojektide raames kui ka hinnata klientide/turu vajadusi. Sellest koorusid välja mitmed väärt ideed olemasolevate koolitusprogrammide parendamiseks või uute sünniks.

         Ja tulemused on teie ees:


         Loe veel

         Oktoober on TJO Konsultatsioonide sünnipäevakuu

         TJO Konsultatsioonidel täitub käesoleva aasta oktoobris juba 13. tegutsemisaasta ning selle tähistamiseks pakume teile välja hulga kingitusi-soodustusi.


         Loe veel

         EAS alustab ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvõttu

         EAS alustab 8. novembrist ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvõttu. Uus toetusskeem asendab senikehtinud eksporditurunduse, välismessitoetuse ja ühisturunduse toetusskeeme. Sellega seoses lõpetatakse 7. novembril taotluste vastuvõtt eksporditurunduse, välismessi ja ühisturunduse toetusskeemide raames.


         Loe veel

         Uus koolitusprogramm "Lean-tootmise praktiline rakendamine"

         Lisaks juba olemasolevale Tootmisjuhi arenguprogrammile on TJO Konsultatsioonid välja töötanud uue tootmisteemalise koolitusprogrammi Lean-tootmise praktiline rakendamine.
         Loe veel

         On ilmunud eestikeelne standard EVS-ISO 10001:2009

         Septembrikuus on ilmunud eestikeelne standard EVS-ISO 10001:2009
         Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Organisatsioonide käitumisnormide juhised

         Loe veel

         Koolituste kingisadu oktoobris!

         Oktoobrikuus täitub OÜ TJO Konsultatsioonid 13. tegevusaasta ja sel puhul teeme kõigile kingitusi tasuta koolituste näol.


         Loe veel

         Tasuta lühikoolitus: Eksporditegevuse arendamine

         Sügishooaja kolmanda tasuta koolitusena toimub 28. septembril kell 10.00 koostöös EASiga koolitus

         EKSPORDITEGEVUSE ARENDAMINE


         Loe veel

         Tasuta lühikoolituste ennelõuna kvaliteedijuhtidele ja spetsialistidele

         Kutsume kõiki kvaliteedijuhte ja spetsialiste 7. septembril kell 10.00 tasuta lühikoolituste ennelõunale.
         Loe veel

         Eesti keeles on ilmumas standard ISO 10001

         TJO Konsultatsioonid on Eesti Standardikeskuse partnerina tõlkinud standardi ISO 10001 Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Organisatsioonide käitumisnormide juhised
         Loe veel

         On alanud arenguprogrammide sügiskampaania

         TJO Konsultatsioonid pakub kuni 10. septembrini 2010 võimalust soodsamalt registreerida kvaliteediteemalistesse arenguprogrammidesse.
         Loe veel

         TJO kliendid EASi tehnoloogiainvesteeringu III voorus edukad!

         Juulikuu keskpaigas selgusid EASi tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu III vooru toetuste saajad.
         Loe veel

         Tasuta koolitus: ISO 9001. Kuidas jõuda sertifikaadini?

         TJO Konsultatsioonid alustab taas tasuta koolituste läbiviimist ja esimeseks koolituseks 25. augustil on "ISO 9001. Kuidas jõuda sertifikaadini?"
         Loe veel

         EASi innovatsiooniosakute programm jätkub aastani 2013

         Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kiitis heaks ettepaneku jätkata innovatsiooniosakute toetusmeetme programmi kuni aastani 2013 ning lisada eelarvesse täiendavad 30 miljonit krooni.


         Loe veel

         TJO Konsultatsioonid alustab esmaabi koolituskursuste läbiviimist

         TJO konsultatsioonid on laiendanud pakutavate koolituste ringi ja hakkab alates maikuust korraldama kohustuslikke esmaabi kursusi nii põhi- kui täiendkoolituse osas.
         Loe veel

         On valminud 2010. aasta sügishooaja koolituskalender

         Oleme ette valmistanud TJO Konsultatsioonid sügishooaja koolituskalendri. Sellest leiab iga organisatsioon oma töötajatele mitmeid vajalikke koolitusi.


         Loe veel

         EAS lõpetab 4. juunil koolitusosaku taotluste vastuvõtu

         EAS avaldas 5. mail uudise, milles teatab mikro- ja väikeettevõtetele mõeldud koolitusosakute taotluste vastuvõtmise lõpetamisest alates 4. juunist.
         Loe veel

         Lõpetas järjekordne lend kvaliteedijuhte

         8. aprillil anti pidulikult üle tunnistused järjekordsele kvaliteedijuhi arenguprogrammi lõpetanud lennule.
         Loe veel

         TJO Konsultatsioonid töö oli häiritud vahemikus 10.-13. aprill

         Seoses teenusepakkuja optilise kaabli katkemisega oli vahemikus 10.-13. aprill häiritud TJO Konsultatsioonid meiliserveri töö.
         Loe veel

         Tasuta koolitus: Lean tootmise mäng

         TJO Konsultatsioonid korraldab 31. märtsil taas tasuta lühikoolituse. Seekord tutvustame näitlikult lean põhimõtete rakendamist tootmise simulatsioonide käigus.
         Loe veel

         Tootmisjuhi arenguprogrammi saab registreerida esmaspäevani.

         TJO Konsultatsioonid võimaldab kuni esmaspäevani, 8. märtsini registreerimist veel 11. märtsil algavasse Tootmisjuhi arenguprogrammi, pakkudes selleks ka soodustusi.
         Loe veel

         Viimane võimalus soodsamalt registreerida arenguprogrammi "Tulemuslik tootearendus"

         TJO Konsultatsioonid pakub kuni reedeni, 26 veebruarini veel viimast võimalust soodsamalt registreerida 9. märtsil algavasse arenguprogrammi "Tulemuslik tootearendus".
         Loe veel

         Kordame TASUTA koolitust "Tootlikkuse tõstmine ja tehnoloogiainvesteeringute toetus"

         Seoses suure huviga 2. veebruaril toimunud koolituse vastu, kordame koostöös EASiga 3. märtsil kell 10.00 tasuta lühikoolitust Tootlikkuse tõstmine ja tehnoloogiainvesteeringute toetus.
         Loe veel

         Märtsikuu teine TASUTA koolitus: ISO 14001 ja OHSAS/EVS 18001. Mida teha?

         Seoses suure huviga TJO Konsultatsioonid sünnipäevakuul toimunud koolituse vastu, otsustasime seda korrata ka kevadhooajal. Seega kutsume organisatsioone, kes soovivad välja arendada ISO 14001 ja OHSAS/EVS 18001 nõuetele vastava keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi kuulama 17. märtsil kell 10.00 TASUTA koolitust "ISO 14001 ja OHSAS/EVS 18001. Mida teha?".
         Loe veel

         8. veebruaril avatakse EASi tehnoloogiainvesteeringu kolmas taotlusvoor

         EAS avab 8. veebruaril tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu kolmanda taotlusvooru ja taotluste vastuvõtt toimub kuni 30. aprillini 2010.
         Loe veel

         Arenguprogrammidesse registreerimise sooduskampaania on lõppemas

         TJO Konsultatsioonid pakub veel selle nädala lõpuni head võimalust soodustingimustel kevadhooaja arenguprogrammidesse registreerida.
         Loe veel

         TASUTA koolitus: ISO 9001. Millest alustada?

         Kvaliteedijuhtimissüsteemi omamine lubab ettevõttel end konkurentidest paremale positsioonile sättida, sest usaldusväärsus klientide ja partnerite (kes üha sagedamini eeldavad koostööd alustades süsteemi olemasolu) silmis tõuseb.


         Loe veel

         TASUTA koolitus: Tootlikkuse tõstmine ja tehnoloogiainvesteeringute toetus

         Kuna peatselt on oodata EASi tehnoloogiainvesteeringu 3. taotlusvooru avanemist, siis TJO Konsultatsioonid korraldab koostöös EASiga 2. veebruaril 2010 TASUTA lühikoolituse Tootlikkuse tõstmine ja tehnoloogiainvesteeringute toetus
         Loe veel

         On ilmunud standard EVS 18002:2009

         Käesoleva aasta alguses on ilmunud TJO Konsultatsioonid eestvedamisel väljatöötatud uus eestikeelne standard: EVS 18002:2009 Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. EVS 18001:2007 rakendusjuhised.
         Loe veel

         Algas arenguprogrammide aastaalguse kampaania

         TJO Konsultatsioonid pakub võimalust kuni jaanuari lõpuni soodsamalt registreerida kevadhooaja arenguprogrammidesse.
         Loe veel

         TJO Tootmisjuhi arenguprogrammi lõpetas juba viies lend

         7. jaanuaril lõppes järjekordne TJO Tootmisjuhi arenguprogramm.
         Loe veel

         Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetamise tingimused on muutumas

         5. jaanuaril ilmus eelnõu, millega muudetakse Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetamise tingimusi ja korda.

         Muudatuste eesmärgiks on laiendada meetme sihtgruppi ja täpsustada mitmeid rakenduslikke aspekte, mille läbi paraneb meetme elluviimine.


         Loe veel

         TJO jagas taas tunnistusi

         15. detsembril lõppes järjekordne kvaliteediinseneri arenguprogramm ja jagati välja tunnistused.
         Loe veel

         Eurostars - Euroopa innovatsiooni programm

         25. veebruarini 2010 saab Eurostars'i programmi raames esitada taotlusi rahvusvaheliseks koostööks tootearenduse vallas.
         Loe veel

         Veel on vabu kohti tasuta koolitusel "Tootearendus on imelihtne!"

         TJO Konsultatsioonid on terve 2009. aasta jooksul korraldanud erinevaid tasuta koolitusi ja infopäevi. Nii ka detsembris, mil Jõulupäeva raames toimub kolm erinevat lühikoolitust.
         Loe veel

         11. detsembril toimub TJO jõulupäev

         TJO Konsultatsioonid kutsub kõiki 11. detsembril jõulupäevale, mille eesmärgiks on tutvustada kevadhooajal toimuvaid arenguprogramme. Samuti saate tuttavaks meie koolitajate ja koolituskeskusega.
         Loe veel

         Koolituste kampaaniahinnad 11. detsembrini!

         TJO Konsultatsioonid on käivitanud kampaania kevadhooaja arenguprogrammidesse registreerimiseks. Kokku on võimalik saada erinevaid soodustusi kuni -45%!
         Loe veel

         Kordame populaarset tasuta koolitust ISO 9001. Millest alustada?

         Seoses ülisuure huviga 2. oktoobril toimunud sünnipäevakoolituse "ISO 9001. Millest alustada?" vastu otsustasime seda korrata 26. novembril.
         Loe veel

         Äripäev: Tehnoloogiatoetuste summa suureneb

         Äripäeva sõnul otsustas valitsuskabinet teisipäeval suurendada ettevõtjatele mõeldud tehnoloogiainvesteeringuid 114 miljoni krooni võrra.
         Loe veel

         Viimased kohad Ohutu Tööelu Tarkvara (OTT) kasutamise koolitustel

         TJO Konsultatsioonide ja Sotsiaalministeeriumi koostöös korraldatav tasuta Ohutu Tööelu Tarkvara (OTT) kasutamise koolitus on osutunud väga populaarseks ning tänaseks on veel ükskuid vabu kohti.
         Loe veel

         Muudatused Ohutu Tööelu Tarkvara (OTT) kasutamise koolituste kuupäevades

         Seoses ülisuure huviga Tallinnas toimuvate koolituste osas oleme lisanud veel kaks koolituspäeva Tallinnasse.
         Loe veel

         Tasuta "Ohutu Tööelu Tarkvara (OTT) kasutamise koolitused" üle Eesti.

         TJO Konsultatsioonid korraldab Sotsiaalministeeriumi tellimusel novembris ja detsembris üle Eesti tasuta ühepäevaseid Ohutu Tööelu Tarkvara (OTT) kasutamise koolitusi.
         Loe veel

         Veel on võimalus soodsalt registreerida tootmiskulude alandamise programmi

         TJO Konsultatsionid pakub võimalust registreerida soodustingimustel Tootmiskulude alandamise programmi
         Loe veel

         TJO Konsultatsioonidel uus ja innovatiivne arenguprogramm.

         TJO Konsultatsioonid on välja töötanud ja toob sügishooajal turule täiesti uue ja innovatiivse

         TOOTEARENDUSJUHI ARENGUPROGRAMMI.


         Loe veel

         TJO Konsultatsioonid kingib oktoobris koolitusi

         TJO Konsultatsioonid kingib oktoobrikuus oma sünnipäeva puhul mitmeid tasuta koolitusi.
         Loe veel

         Tasuta: Ohutu Tööelu Tarkvara (OTT) kasutamise koolitus

         TJO Konsultatsioonid viib 28. septembril Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi tasuta

         OHUTU TÖÖELU TARKVARA (OTT) KASUTAMISE KOOLITUSE


         Loe veel

         TJO Konsultatsioonid korraldab 2. oktoobril 2 tasuta koolitust

         TJO Konsultatsioonid korraldab 2. oktoobril lausa kaks tasuta koolitust juhtimisüsteemide arendamise teemadel.
         Loe veel

         TJO sügiskampaania kestab veel viimaseid päevi

         TJO Konsultatsioonid tuletab meelde, et reedel, 28. augustil on viimane võimalus soodustingimustel registreerida sügisestesse arenguprogrammidesse.
         Loe veel

         EAS pakub ettevõtjatele paremaid võimalusi enda arendamiseks

         Alates 27. juulist 2009 hakkas kehtima uus EASi määrus "Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord", milles on mitmeid muudatusi ettevõtete kasuks.
         Loe veel

         Tasuta eksporditeemaline seminar vene keeles

         TJO Konsultatsioonid korraldab 15. septembril kell 10.00 tasuta venekeelse infoseminari eksporditurunduse teemadel.


         Loe veel

         Tasuta infoseminar "Millesse tasub täna tootmisettevõttes panustada"

         TJO Konsultatsioonid korraldab 27. augustil kell 10.00 tasuta infoseminari tootmisettevõtete juhtidele ja tootmisjuhtidele.
         Loe veel

         EASi teadmiste ja oskuste arendamise toetuse tingimused on muutumas

         Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tegeleb hetkel EASi teadmiste ja oskuste toetusprogrammi aluseks oleva määruse muutmisega, milles muutuvad toetuse taotlemise tingimused soodsamaks.
         Loe veel

         Investeeringutoetus PRIAlt

         3.-14. august 2009 toimub PRIAs meetme 1.6 (Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus) taotluste vastuvõtt.
         Loe veel

         3. juunil lõppes kevadine tootmisjuhi arenguprogramm

         3. juunil said tunnistused sel kevadel programmidest viimasena lõpetanud tootmisjuhi arenguprogrammis osalenud.
         Loe veel

         TJO teeb superpakkumise sügisestesse arenguprogrammidesse registreerimiseks!

         TJO Konsultatsioonid pakub 15. juunini võimalust soodustingimustel registreerida sügishooaja programmidesse. Registreeri nüüd ja maksa hiljem!
         Loe veel

         TJO korraldab taas venekeelseid koolitusi

         TJO Konsultatsioonid korraldab juunikuus kaks venekeelset koolitust neile, kelle töö- või emakeeleks on vene keel.
         Loe veel

         Tasuta infoseminar "EASi ja PRIA toetusmeetmed ettevõtjatele"

         TJO Konsultatsioonid korraldab koostöös EASi ja PRIAga 16. juunil kell 10.00 kevadhooaja viimase tasuta infoseminari teemal "EASi ja PRIA toetusmeetmed ettevõtjatele".
         Loe veel

         Repo Vabrikud sai TJO Konsultatsioonide kaasabil CE-märgistuse

         AS Repo Vabrikud ja TJO Konsultatsioonid tegid tõhusat koostööd ettevõtte tootmisohje käsiraamatu koostamisel, mille tulemusena kaardistati kvaliteedi kontrollimise süsteem ettevõttes ehitusplaadi tootmisel.
         Loe veel

         13. mail lõpetasid kvaliteediinsenerid kevadise arenguprogrammi

         13. mail toimus seminar "Faktoranalüüs. Protsesside sisendite ja väljundite vahelised seosed", mis ühtlasi oli ka viimaseks kevadise kvaliteediinseneri arenguprogrammi seminariks. Päeva lõpus anti osalejatele pidulikult üle tunnistused programmi eduka läbimise kohta.
         Loe veel

         EASi tehnoloogiainvesteeringu toetuse II voorus 164 taotlejat

         4. mail suletud tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetuse II taotlusvooru laekus taotlusi 164 ettevõttelt. Programmi taotlusvooru rahaline kogumaht on 320 miljonit krooni ja rahastamisotsused tulevad juulis.
         Loe veel

         Eksporditurunduse infoseminar

         TJO Konsultatsioonid korraldab koostöös EASiga 19. mail kell 10.00 eksporditurunduse infoseminari "Eksporditurunduse arendamine".
         Loe veel

         On alanud soodusregistreerimine sügishooaja arenguprogrammidesse!

         TJO Konsultatsioonid alustab sügishooajal kuue arenguprogrammiga.
         Loe veel

         On valminud 2009. aasta sügishooaja koolituskalender

         Et saaksite oma koolitusplaane uueks poolaastaks piisavalt vara teha, siis oleme ette valmistanud TJO Konsultatsioonide sügisese koolituskalendri .
         Loe veel

         Muudatused EASi ühisturunduse ja välismessitoetuse meetmete tingimustes

         12.  aprillil 2009 jõustusid muudatused ettevõtjate ühisturunduse ja välismessitoetuse tingimustes. Kui varem  said toetuse saamiseks taotlusi esindada vaid ettevõtluse tugiorganisatsioonid, siis pärast muudatuste jõustumist on selleks õigus ka äriühingutel endil. Põhjuseks tugiorganisatsioonide vähene aktiivsus taotluste koostamisel.
         Loe veel

         Kvaliteedijuhid lõpetasid järjekordse arenguprogrammi

         9. aprillil lõppes järjekordne "Kvaliteedijuhi arenguprogramm", mille lõpetanutele jagati välja tunnistused selle eduka läbimise kohta.
         Loe veel

         EASi tööstustettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetuse II taotlusvooru taotluste vastuvõtt algab 25. märtsil!

         EASi tööstustettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetuse II taotlusvooru taotluste vastuvõtt algab 25. märtsil 2009 ja lõppeb 4. mail 2009.
         Loe veel

         Tasuta infoseminar "CE-märgistuse kasutamisõiguse saavutamine"

         TJO Konsultatsioonid korraldab 14. aprillil kell 10.00 tasuta infoseminari "CE-märgistuse kasutamisõiguse saavutamine".
         Loe veel

         Avanemas on tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetuse II taotlusvoor

         Majandus- ja kommunikatsiooniminister on kirjutanud alla määruse “Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetamise tingimused ja kord” muutmise määrusele, mis jõustub 20. märtsil.
         Loe veel

         EASi ekspordi arendamise toetusest

         EAS alustas 8. novembril 2010 ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvõttu. Uus toetusskeem asendab seni kehtinud eksporditurunduse, välismessitoetuse ja ühisturunduse toetusskeeme. Sellega seoses lõpetati 7. novembril taotluste vastuvõtt eksporditurunduse, välismessi ja ühisturunduse toetusskeemide raames.

         Uue toetusskeemi kohaselt toetatakse ühis- ja individuaalprojektide raames välisturgudele suunatud turundustegevuste elluviimist, sh:

         • toodete või teenuste sihtturu nõuetega vastavusse viimist;
         • tootenäidiste valmistamist ja tellimist;
         • reklaammaterjalide valmistamist ja tellimist;
         • püsiekspositsioonide eksponeerimist;
         • ettevõtete sihtturgudele suunatud veebilehe arendamist ja e-lahenduste väljatöötamist;
         • brändide väljatöötamist ja kaubamärkide registreerimist sihtturul;
         • sihtturgudele korraliste müügivisiitide ning turundusürituste korraldamist;
         • välismessidel osalemist;
         • sihtturu uuringute läbiviimist;
         • välisturgude teenuseosutajatelt nõustamisteenuste hankimist.
           

         Maksimaalseks toetuse summaks on 160 000 eurot, minimaalseks 3 000 eurot. Ainult sihtturu nõustamisteenuse korral on toetuse suuruseks maksimaalselt 10 000 eurot.

          Toetuse määrad:

         • ühistaotluse korral kuni 70%;
         • ekspordiplaani alusel elluviidava individuaalprojekti korral kuni 50%;
         • üksiktegevusena elluviidava, ainult sihtturu teenuseosutajalt nõustamisteenuse hankimist sisaldava, individuaalprojekti korral kuni 50%;
         • üksiktegevusena elluviidava, ainult sihtturgudele suunatud välismessidel või näitustel osalemist sisaldava, individuaalprojekti korral kuni 30%.
           

         Projektide kestvuseks on maksimaalselt 24 kuud. Erandina on nende projektide, millede puhul taotletakse toetust ainult sihtturu nõustamisteenuse hankimiseks, abikõlblikkuse periood maksimaalselt 6 kuud.
         Toetuse taotluste vastuvõtt toimub jooksvalt.
          

         Omame pikaajalisi kogemusi antud valdkonnas:

         • TJO Konsultatsioonid on olnud toeks enam kui 70 eksporditurundusplaani väljatöötamisel ja toetuse taotluse koostamisel EASile.
         • 2008. aastal avanenud toetusprogrammidest on kõik meie kaasabi kasutanud kliendid saanud taotluse esitamisel positiivse vastuse!

         Kui soovite kasutada professionaalide abi siis, palun andke oma huvist meile teada.

         Eksporditurundusplaani koostamisest on täpsemalt juttu aadressil http://www.tjo.ee/?id=2635.
          

         UUS!! Tootmiskulude alandamise programm

         Liidrite Foorumi raames korraldas Fastleader.com Eesti ettevõtete tippjuhtide hulgas küsitluse millesse nad usuvad majanduse lähitulevikku silmas pidades ning üle kolmandiku arvas, et tootmine on tegevusaladest esimene, mis hakkab kõige kiiremini kasvama. Küsitletute hulgas oli pea 300 Eesti ettevõtte juhti.

         Kuid selle kasvu saavutamiseks tuleb teha tarku otsuseid.


         Loe veel

         Toetus arendustöötaja palkamiseks nüüd ka suurettevõtetele.

         Juhan Parts kirjutas 6. märtsil alla "Arendustöötajate kaasamise toetamise tingimused ja kord" määruse muutmise, millega toetatakase arendustöötajate värbamist ettevõtetesse. Määruse muudatus hakkab kehtima pärast Riigi Teatajas ilmumist.
         Loe veel

         Tasuta infoseminar "EASi poolt pakutavad toetusvõimalused ettevõtetele"

         TJO Konsultatsioonid korraldab koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega 10. märtsil kell 9.30 tasuta infoseminari "EASi poolt pakutavad toetusvõimalused ettevõtetele ", mille käigus tutvustatakse erinevaid Euroopa struktuurifondidest kaasrahastatavaid programme.
         Loe veel

         Kaubanduskoda: Ettevõtjad ootavad riigi tuge finantsressurssidele juurdepääsuks

         Kaubanduskoda korraldas oma liikmete hulgas uuringu riigi finantsressurssidele ligipääsu kohta, millest ilmnes, et ettevõtjate ligipääs erinevatele finantsressurssidele on raske ning riigi tugi ettevõtjatele oodatud.
         Loe veel

         Tasuta infoseminar "ISO 9001:2008 standardi uuendused"

         Seoses suure huviga korraldame täiendava infopäeva "ISO 9001:2008 standardi uuendused" neile, kes ei saanud eelmistel infopäevadel osaleda.
         Loe veel

         Tootearenduseks saavad toetust küsida nüüd ka suured ettevõtted!

         Alates 23. jaanuarist on võimalik ka suurettevõtetel taotleda toetust uute toodete, teenuste, tehnoloogiate või tootearendusprotsesside välja arendamiseks.
         Loe veel

         Tootmisjuhtide sügisesed arenguprogrammid edukalt lõppenud

         2008. aasta oli tootmisjuhtide aasta. Kevadel alustati uue arenguprogrammiga tootmisjuhtidele, milles sügisel osales juba kaks gruppi - üks Tallinnas ja teine Saaremaal.
         Loe veel

         TJO korraldab 3. veebruaril kaks infoseminari

         TJO Konsultatsioonid korraldab 3. veebruaril infoseminarid tootmise efektiivsuse tõstmise ning kvaliteedijuhtimissüsteemi teemadel.
         Loe veel

         Viimane võimalus soodsalt arenguprogrammidesse registreeruda!

         Koolitus on ühelt poolt hariv ja teiselt poolt suurepärane võimalus töötajate motiveerimiseks. Ja miks mitte ühendada meeldiv kasulikuga, eriti kui seda veel terve programmina soodsalt pakutakse.


         Loe veel

         On ilmunud ISO 9001:2008 standard

         TJO Konsultatsioonid pakub teile mugavat võimalust tellida endale ISO 9001:2008 standard.
         Loe veel

         TJO kliendid EASi tehnoloogiainvesteeringu programmi esimeses taotlusvoorus üliedukad!

         EASi juhatus kinnitas 6. jaanuaril tööstusettevõttete tehnoloogiainvesteeringute programmi esimese taotlusvooru rahastamisotsused. Kokku sai toetust 49 ettevõtet kogusummas 259 miljonit krooni.
         Loe veel

         EASi 2009. aasta tegevuste maht on 5,2 miljardit krooni.

         18. detsembril kinnitati EAS-i nõukogu koosolekul EASi 2009. aasta tegevuste mahiks 5,2 miljardit krooni, mis on võrreldes 2008 aastaga pea kahekordne summa.
         Loe veel

         Jõulukuu soodustused

         Kui registreerite 2009. a koolitusele ja tasute selle eest enne 31. detsembrit 2008, saate iga koolituspäeva 500 kr soodsamalt!

         Registreeruge siin!

         Veel kestab registreerumine programmidesse soodustingimustel!

         Aasta lõpp on just parim aeg uue aasta plaanide tegemiseks ja miks mitte siis planeerida ka uue aasta koolitusi.

         Kokku on võimalik programmidesse registreerumisel saada soodustusi kuni 25% ja sellele lisaks taotleda veel ka EAS-i toetust!


         Loe veel

         Tasuta infoseminar Mis on muutunud ISO 9001:2008 standardis?

         TJO Konsultatsioonid ja Bureau Veritas Eesti korraldavad 21. jaanuaril tasuta infoseminari "Mis on muutunud ISO 9001:2008 standardis"
         Loe veel

         TJO sai esimesena Eestis ISO 9001:2008

         TJO Konsultatsioonid on esimene ettevõte Eestis, kelle juhtimissüsteem on sertifitseeritud uue standardi ISO 9001:2008 alusel. 8. detsembril läbisime edukalt juba kolmanda re-sertifitseerimisauditi.


         Loe veel

         ISO 9001: 2008 on nüüd välja antud!

         15. novembril 2008 avaldas Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon standardi ISO 9001:2008  “Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded”, mis on uustöötlus standardist ISO 9001:2000.
         Loe veel

         2009. aasta I poolaasta koolituskalender

         Peagi algab uus aasta ja sellega koos uus õppeperiood TJO Konsultatsioonides – on valminud 2009. aasta I poolaasta koolituskalender. Jätkuvalt keskendume praktilise sisuga kvaliteetkoolitustele nii üksikute seminaride kui programmidena.

         Kevadhooajal jätkub sügisel alanud kvaliteedijuhi arenguprogramm, algavad uuesti tootmisjuhi ja kvaliteediinseneri arenguprogrammid ning täiesti uuena toome välja just väikeettevõtetele mõeldud kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamise programmi.

         Loe lähemalt arenguprogrammide tutvustuste juurest. Ning nagu tavaks saanud juba – kiirematel registreerujatel on võimalik kasutada arvestatavaid soodustusi!

         Uus programm “Kvaliteedijuhtimissüsteem väikeettevõttele” kevadhooajal!

         Programm on suunatud väikeettevõtete juhtidele ja töötajatele, kes vastutavad ettevõtte ja juhtimissüsteemi arendamise eest.

         Programmi eesmärgiks on:

         • aidata väikese suurusega ettevõtetel välja arendada rahvusvahelistele nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem;
         •  valmistada koolitusel osalevad isikud ette juhtkonna esindaja rolli täitmiseks kvaliteedijuhtimissüsteemi loomiseks, tööshoidmiseks ja edasiarendamiseks.

         Loe veel

         “Kvaliteediinseneri arenguprogramm” 2009 kevadhooajal – registreerumine alanud!

         Kvaliteediinseneri arenguprogramm on mõeldud spetsialistile või keskastme juhile, kelle tegemistest ja otsustest sõltub protsessi väljundite ning toote kvaliteet: tooteinsenerid, kvaliteediinsenerid, protsessiinsenerid, tehnoloogid, kvaliteedijuhid, tehnoloogiajuhid.

          Arenguprogrammi eesmärgiks on:

         • anda toote kvaliteedi eest vastutavatele spetsialistidele teadmised ja oskused kvaliteedi taseme hindamiseks, analüüsimiseks ja parendamiseks;
         • võimaldada diskussiooni ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi;
         • treenida praktilisi oskuseid individuaalsete ülesannete kaudu;
         • anda edasi erinevate organisatsioonide kogemusi kvaliteedi tagamise vallas.

         Loe veel

         2009. aasta kevadhooaja “Tootmisjuhi arenguprogrammi” registreerumine on alanud!

         Uuel aastal uue hooga! On taas võimalik registreeruda Tootmisjuhi arenguprogrammi.

         Toomisjuhi arenguprogramm on kahest kahepäevasest ja kolmest ühepäevasest seminarist  koosnev  koolitusprogramm, mis on suunatud ettevõtete ja organisatsioonide tootmisjuhtidele ning tootmisjuhi rolli täitvatele juhtidele (tänapäevastes ettevõtetes kasutatakse vägagi erinevaid ametinimetusi).


         Loe veel

         TJO Konsultatsioonid 11. sünnipäeva üllatused!

         TJO Konsultatsioonid 11. sünnipäeva puhul pakume kõikidele oktoobrikuus vähemalt kahele koolitusele (sh tootmisjuhi arenguprogrammi) registreerijatele –11% soodustust koolituse hinnast!

         Kui samast firmast tuleb mitu osalejat, siis saate täiendava soodustuse –5%!

         Meeldivate kohtumisteni koolitustel!

         EAS alustab 15. septembril taotluste vastuvõttu tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetuse saamiseks.

         Jagamisele läheb kokku 700 miljonit Eesti krooni seadmete ostuks, seadistamiseks, häälestamiseks ja ostuga kaasneva immateriaalse vara (tarkvara, litsentsid, knowhow, kasutusload jne) soetamiseks.

         Taotlejaks võivad olla Eesti äriregistrisse kantud tööstusettevõtjast äriühingud, mis on ise või mille emaettevõte on vähemalt 24 kuud tegutsenud oma põhitegevusalal.


         Programm on suunatud igas suuruses tööstusettevõtetele, projekti kogumaksumuse minimaalseks piiriks on 1 miljon Eesti krooni. Ühistaotluse esitanud taotlejatel ei või taotletava projekti kogumaksumus olla väiksem kui 2 miljonit Eesti krooni. 


         Loe veel

         Läheneb arenguprogrammidele registreerimise tähtaeg!

         Tuletame meelde, et veel on viimane võimalus registreerida septembris taasalustavatele arenguprogrammidele.
         Loe veel

         Eksporditegevuse arendamise infoseminar

         Seoses suure huviga eksporditegevuse arendamise vastu korraldame 12. septembril koostöös EASiga infoseminari ekspordivõimaluste arendamise tutvustamiseks.

         Infoseminaril antakse ülevaade eksporditegevuse arendamise kogemustest, sh eksporditurunduse toetuse taotlemisega seonduvatest tingimustest.


         Loe veel

         TJO Konsultatsioonid tõlgib ISO 9001:2008 standardi eesti keelde

         ISO (International Organization for Standardization) on välja töötanud rahvusvahelise standardi ISO 9001:2008  uue versiooni, mis vahetab peatselt välja senise standardi ISO 9001:2000.

         EVS (Eesti Standardikeskus) ja TJO Konsultatsioonid sõlmisid lepingu ISO 9001: 2008 standardi tõlkimiseks eesti keelde.


         Loe veel

         Tootmisjuhi arenguprogramm Saaremaal

         Seoses suure huviga käivtab TJO Konsultatsioonid koostöös Saaremaa Ettevõtjate Liidu ja Saaremaa Ettevõtluse Edendamise sihtasutusega TOOTMISJUHI ARENGUPROGRAMMI ka Saaremaal.

         Programm koosneb 5 seminarist, mille toimumise sagedus on keskmiselt 2 seminari kuus.


         Loe veel

         Avanemas on tehnoloogiainvesteeringu toetuse esimene voor

         EAS avab 15. septembril 2008 tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetuse esimese vooru. Programmi eelarve aastani 2013 on 680 miljonit krooni.

         Taotlemine toimub voorude kaupa. Esimeses voorus kuulub jagamisele 110 miljonit krooni. Projekti minimaalne maksumus 1 miljon krooni, ühistaotluse puhul 2 miljonit krooni.


         Loe veel

         EAS toetab taas nõustamis- ja koolitusprojekte!

         Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avas 30.juunil 2008.a. Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise programmi aastani 2013. Programmi eelarve on 200 mln krooni.

         Toetusprogrammi eesmärgiks on ettevõtete töötajate ja juhtide tööalaste teadmiste ja oskuste taseme tõstmine ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks.


         Loe veel

         Algas teadus- ja arendustegevuse toetuse taotlemine

         16. juunil 2008.a. algab EASis "Teadus- ja arendustegevuse toetuse programmi" taotluste vastuvõtt.

         Programm on mõeldud Eesti väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime suurendamine uute toodete, teenuste, tehnoloogiate, tootearendusprotsesside arendamise või olemasolevate olulise täiendamise kaudu. Perioodiks 2008-2013 on Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond eraldanud ca 1,4 miljardit krooni.


         Loe veel

         Palju õnne!!!

         Käesoleva aasta maikuus lõppes juba kolmas kvaliteedijuhi arenguprogramm ja esimene kvaliteediinseneri arenguprogramm, mille lõpetanutele jagati välja ka vastavasisulised tunnistused.
         Loe veel

         Algas osalejate registreerimine 2008. aasta sügishooaja "Kvaliteediinseneri arenguprogrammi"!

         Kvaliteediinseneri arenguprogramm on mõeldud spetsialistile või keskastme juhile, kelle tegemistest ja otsustest sõltub protsessi väljundite ning toote kvaliteet: tooteinsenerid, kvaliteediinsenerid, protsessiinsenerid, tehnoloogid, kvaliteedijuhid, tehnoloogiajuhid.

         Kvaliteediinseneri arenguprogrammiga saate lähemalt tutvuda ja registreeruda siin.
         Loe veel

         2008. aasta sügishooaja "Tootmisjuhi arenguprogrammi" registreerumine on alanud!

         Taas on võimalik registreeruda Tootmisjuhi arenguprogrammi. Eelmise registreerimisperioodi põhjal julgeme soovitada kiiret reageerimist, sest kohtade arv on piiratud!

         Tootmisjuhi arenguprogrammiga saate lähemalt tutvuda ning osalema registreeruda siin.
         Loe veel

         Algas osalejate registreerimine 2008.-2009. aasta "Kvaliteedijuhi arenguprogrammi"

         Kvaliteedijuhi arenguprogramm on kümnest ühepäevasest seminarist koosnev praktilise suunitlusega koolitusprogramm, mis kestab 2008 a septembrist kuni 2009 a aprillini. Arenguprogramm on suunatud kvaliteedijuhtidele ning kvaliteedijuhi rolli täitvatele isikutele. 

         Kvaliteedijuhi programmiga saate lähemalt tutvuda ja osalema registreeruda siin.


         Loe veel

         EVS tellis TJO Konsultatsioonidelt järjekordse standardi koostamise

         Lepingu kohaselt koostab TJO Konsultatsioonid Eesti algupärase standardi
         EVS 903 „Kvaliteedijuhtimine – Juhised standardi ISO 9001 rakendamiseks kohalikus omavalitsuses” kavandi.
         Loe veel

         2008.a II poolaasta koolituskalender

         Meil on rõõm Teile teatada, et 2008. a II poolaasta koolituskalender on nüüd valmis. Kalender on jätkuvalt rajatud praktilise sisuga kvaliteetkoolitustele. Lisaks teistele koolitustele käivitame sügisest taas kolm arenguprogrammi. Kiiretel registreerujatel on varakult registreerudes võimalik kasutada arvestatavaid soodustusi! Loe lähemalt arenguprogrammide tutvustuste juurest.

         Uus koolituskalender

         Alates 27. veebruarist alustab EAS uute eksporditurunduse toetusprogrammi taotluste vastuvõttu.
         Uueks perioodiks on eraldatud toetusprogrammide kogumaht üle 400 miljoni krooni.
         Loe veel

         EVS 18001:2007 standard „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid” nüüd saadaval.

         2008. a jaanuarist  jõustunud, Briti rahvusliku standardi BS OHSAS 18001:2007„Occupational health and safety management systems” alusel koostatud,  Eesti standardi „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid” uut versiooni EVS 18001:2007 on nüüd võimalik tellida meie standardite tellimislehe kaudu või otse EVSi kodulehelt.
         Loe veel

         Jaanuaris 2008 jõustub Eesti standardi „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid” uus versioon.

         EVS 18001:2007 asendab senise OHSAS 18001:1999 alusel koostatud EVS 18001:2006.
         Loe veel

         Algas osalejate registreerimine 2008. a algavale "TOOTMISJUHI ARENGUPROGRAMMILE!"

         Eesti ettevõtete tootmise juhtimise taseme analüüsimisel ning erinevatelt tootmisettevõtetelt tagasisidet saades, oleme leidnud vajaduse toetada tootmise juhte nende raskes töös. Selleks, et tootmise juhid saaksid natuke oma teadmisi värskendada, korrastada ning teiste endasugustega pisut mõtteid ja kogemusi vahetada, oleme koostanud uue,  viiest seminarist koosneva "Tootmisjuhi arenguprogrammi",mis on mõeldud ettevõtete ja organisatsioonide tootmisjuhtidele ja  ning tootmisjuhi rolli täitvatele juhtidele, keskastmejuhtidele ja spetsialistidele.

         "Tootmisjuhi arenguprogrammiga" saab lähemalt tutvuda siin


         Loe veel

         Algas osalejate registreerimine 2008. aastal algavale “KVALITEEDIINSENERI ARENGUPROGRAMMILE!”

         Kvaliteediinseneri arenguprogramm on mõeldud spetsialistile või keskastme juhile, kelle tegemistest ja otsustest sõltub protsessi väljundite ning toote kvaliteet: tooteinsenerid, kvaliteediinsenerid, protsessiinsenerid, tehnoloogid, kvaliteedijuhid, tehnoloogiajuhid.

         Kvaliteediinseneri arenguprogrammiga saab lähemalt tutvuda siin


         Loe veel

         Jõulukuu soodustused!

         Kui registreerite 2008. a koolitusele ja tasute selle eest 2007. a jooksul, saate iga koolituse 300 kr soodsamalt!

         Registreeruge siin

         Valmis 2008. a I poolaasta koolituskalender!

         Meil on rõõm Teile teatada, et 2008. a I poolaasta koolitusi on võimalik oma kalendrisse kandma hakata. Koolitusi on nii tootjatele kui ka teenindajatele, keskendudes nii organisatsiooni kui ka isiku arendamisele. Loodetavasti leiab igaüks endale sobiliku kursuse. 

         Juhime ühtlasi Teie tähelepanu asjaolule, et lähitulevikus on lisandumas veel uusi koolitusi ja huvitavat lugemist. Seetõttu soovitame aeg-ajalt ikka meie kodulehekülge külastada, et uuendustega kursis olla.

         Tutvu koolituskalendriga

         Praktilised koolitused toidukäitlejatele

         Toiduainetega kokkupuutuvatel organisatsioonidel lasub suur vastutus. Muutuv seadusandlus ning üha kõrgenev inspektorite ja avalikkuse tähelepanu paneb üha enam mõtlema toiduohutuse süsteemse tagamise peale.

         TJO Konsultatsioonid on aastaid tegelenud juhtimissüsteemide arendamisega. Loomulikult oleme olnud toeks ka toiduainete käitlejatele. Toetudes klientide huvile oleme välja töötanud ka praktilise sisuga avalikud koolitused, mis aitavad toiduohutuse tagamisega seonduvaid tahkusid lihtsalt ja loogiliselt selgitada.

         Detsembrikuus on kavas kaks koolitust:

         Koolitusel tõestame, et toiduohutusega seonduvate nõuete rakendamine on jõukohane igale toidukäitlejale. See võimaldab kokku hoida nii aega kui ka raha ning loob aluse pikaajalisele edule.

         Tutvu ka teiste koolitustega

         ISO 9000:2005 eestikeelne versioon lõpuks valmis

         Meil on hea meel teatada, et ilmunud on kauaoodatud Eesti standard EVS-EN ISO 9000:2007 „Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Alused ja sõnavara”. See sisaldab rahvusvahelise standardi ISO 9000:2005 „Quality management systems - Fundamentals and vocabulary” ingliskeelset teksti paralleelselt eestikeelsele tekstile.
         Loe veel

         EVSi ja TJO ühisseminar "Juhised rahaliste ja majanduslike hüvede saavutamiseks standardi ISO 10014 põhjal"

         Eesti Standardikeskus ja TJO Konsultatsioonid korraldavad 12. detsembril, 2007 taas ühisseminari, et tutvustada uut eesti keelde tõlgitud standardit EVS-ISO 10014:2007 "Juhised rahaliste ja majanduslike hüvede saavutamiseks". Standardi tõlkis eesti keelde TJO Konsultatsioonid.

         Koolitus on mõeldud organisatsioonide juhtivatele töötajatele, sealhulgas kvaliteedijuhid. Koolitus annab ülevaate rahaliste ja majanduslike hüvede saavutamiseks vajalike juhtimisprintsiipide kohaldamiseks ISO 10014 alusel. Samuti tutvustatakse standardis viidatud hindamise ja juhiste kasutamise võimalusi, et lihtsustada nende printsiipide integreerimist organisatsiooni olemasoleva strateegilise juhtimisega.

         Seminari viib läbi Tauno-Jussi Onoper, TJO Konsultatsioonid juhatuse esimees

         Seminar toimub 12. detsembril, algusega kell 10.00
         Eesti Standardikeskuses, Aru tn 10, Tallinn

         Seminari kava ja registreerimine on EVSi kodulehel.

         Täiendav info seminari sisuga seonduvate küsimuste kohta telefonil 665 9525.

         Tutvu ka teiste koolitustega

         Oktoober on sünnipäevakuu!

         1997. aasta oktoobrikuus alustas OÜ TJO Konsultatsioonid aktiivset tegevust Eesti juhtimiskonsultatsiooni turul, seega tähistame järgmisel kuul oma esimest juubelit!


         Loe veel

         Infopäev “OHSAS 18001:2007 uus versioon”

         BSI andis käesoleval aastal välja OHSAS 18001: 2007 versiooni. EVS sõlmis TJO Konsultatsioonidega lepingu standardi tõlkimiseks eesti keelde. Uus EVS 18001 peaks kavakohaselt valmis saama 2007. a lõpuks.

         TJO Konsultatsioonid tutvustab oma klientidele OHSAS 18001: 2007 muudatusi 23. oktoobril korraldataval infopäeval.


         Loe veel

         UUS TEENUS: Kaasaegne koolituskeskus Tallinna kesklinnas!

         Pakume suurepärast võimalust rentida koolituste ning nõupidamiste läbiviimiseks ruume kaasaegses koolituskeskuses. Koolituskeskus mahutab korraga ühes ruumis kuni 60 inimest.
         Loe veel

         Viimane võimalus registreeruda Kvaliteedijuhi arenguprogrammi!

         Hea kvaliteedijuht, tuletame Sulle meelde, et veel augustikuu lõpuni on võimalik registreeruda osalema 2007. aasta septembrikuus käivituvale Kvaliteedijuhi arenguprogrammile.

         Kvaliteedijuhi arenguprogrammiga saad lähemalt tutvuda ning osalema registreeruda siin.


         Loe veel

         II poolaasta koolituskalender valmis

         Meil on rõõm Teile teatada, et oleme järjekordselt täiendanud oma koolituskalendrit ning ootame seega kõiki juhtimissüsteemide arendamisest, tootmise efektiivsuse ja teeninduse kvaliteedi tõstmisest ning kvaliteedijuhi arenguprogrammist huvitatuid, registreeruma käesoleva aasta II poolaastal toimuvatele avalikele koolitustele.

         Tutvuge koolituskalendriga!

         Kvaliteedijuht, kiirusta!

         ALGAS OSALEJATE REGISTREERIMINE UUELE 2007-2008 AASTA “KVALITEEDIJUHI ARENGUPROGRAMMILE”!


         Loe veel

         Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2006/2007 lõpetas!

         Olles kohtunud vägagi erinevate ettevõtetega ning näinud nende toimimist, oleme täna veendunud, et ikkagi on laialdaselt levinud ettekujutus ja arusaam, et kvaliteedijuhi rolliks ning põhilisteks töökohustusteks on pelgalt uuenduste sisseviimine protseduurilistesse dokumentidesse, vajalike tõendusdokumentide kogumine, reklamatsioonide käsitlemine ja auditite korraldamine, st olemasoleva juhtimissüsteemi tööshoidmine.
         Et muuta seda arusaama ning võimaldada kvaliteedijuhtidel keskenduda süsteemi arendamisele, käivitasime kaks aastat tagasi kümnest seminarist koosneva koolitustsükli, mis aitab kvaliteedijuhtidel oma oskusi arendada ning seeläbi suurendada oma tulemuslikkust juhtimissüsteemi arendamisel. Koolituste tsükkel kannab koondnimetust “Kvaliteedijuhi arenguprogramm”.


         Loe veel

         Oleme kolinud!

         TJO Konsultatsioonid kontor ja koolitusruumid asuvad nüüd uuel aadressil: Tallinn, Narva mnt 31.

         Meil on heameel kutsuda kõiki koolitushuvilisi igati kaasaegsetesse ja mugavatesse ruumidesse. Valige meie koolituskalendrist endale sobiv koolitus ja veenduge ise!

         Alljärgnevalt on esitatud graafiline selgitus, kuidas meie juurde jõuda. Täpsem info telefonil 665 9525.

         Olete oodatud meie uues kontoris!