TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

   Ettevõtte arenguprogrammi toetus
   Starditoetus
   Innovatsiooniosak
   Arendusosak
   Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus
   Tootmiskorralduse diagnostika
   Tööstusettevõtja nõustamise toetus
   Tugiteenuskeskuste investeeringu toetus

Tellin tasuta lühikoolituseFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Tootmiskorralduse diagnostika

 ... on tootmisettevõtete töökorralduse ja tootmise efektiivsuse tõstmise võimaluste kiirele väljaselgitamisele suunatud toetusprogramm. Eesmärgiks on tuua välja tootmiskorralduse praegused tugevused ja parendusvõimalused ning tõsta esile valdkonnad, mille arendamine aitaks enim kaasa tootlikkuse tõstmisele.

Oma olemuselt sarnaneb diagnostika läbiviimine ülimalt kontsentreeritud tootmise efektiivsuse analüüsi projekti läbiviimisega. 

Kellele?

Eestis registreeritud tööstusettevõtetele (tegevusala klassifikaatoriks majandusaasta aruandes on EMTAK 2008; jagu C - töötlev tööstus), kes täidavad meetmega etteantud kriteeriumid. Kriteeriumideks on (täidetud peab olema vähemalt 2):

  1. ettevõtja müügitulu viimasel majandusaastal on 640 000 eurot või enam;
  2. ekspordist saadud müügitulu osakaal ettevõtja viimase majandusaasta müügitulus on 30% või enam;
  3. ettevõtja viimase majandusaasta keskmine töötajate arv on 8 või enam töötajat;
     

Milliseid kulusid toetatakse?

Tööstusettevõtja tootmiskorralduse diagnostika läbiviimine on kvalifitseerunud ettevõtjale tasuta. EAS kompenseerib konsultandile diagnostika läbiviimise. Tööstusettevõtja tootmiskorralduse diagnostika programmi kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.

NB: Kirjeldatud diagnostika läbiviimine (ja koostatav aruanne) on tootmisalaste nõustamisprojektide toetamise eelduseks. EAS toetab tootmise efektiivsuse suurendamisele ja tootlikkuse tõstmisele suunatud projekti läbiviimisega seonduvaid konsultatsioonikulusid. Loe tootmiskorralduse parendusprojektidest lähemalt.

Millised on piirid?

Kontsernide puhul saab diagnostika tellida vaid 1 kontserni kuuluv ettevõte. Samuti ei tohi taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma ületada 3 majandusaasta jooksul 200 000€.

 

Täpsem info

Kui soovid täpsemat infot, siis palun anna meile sellest teada!