TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

   Tootmise efektiivsuse analüüsimine
   Tootmise efektiivsuse tõstmine
   Kvaliteedijuhtimissüsteemid ISO 9001
   Juhtimissüsteemi arendamisega seonduv hooldusteenus
   CE-märgi kasutamisõiguse saavutamine

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

Tellin tasuta lühikoolituseFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

CE-märgi kasutamisõiguse saavutamine

Taust

Kvaliteedijuhtimissüsteemi viimine vastavusse rahvusvaheliste nõuetega on vabatahtlik. CE-märk ei ole kvaliteedimärk, vaid seondub toote ohutusega ega garanteeri toote kvaliteeti. Kui tootel on CE-märgistus nõutav, siis ilma märgistuseta seda Euroopa Liidus müüa ei tohi.

Selle märgi võib tootele panna vaid tootja või tema esindaja. Tootele paigaldatud CE-märgistus on vastutava isiku kinnitus, et toode on kooskõlas vastava EL direktiivi nõuetega ning et nõutud vastavushindamise menetlused on läbi viidud.

Vajalikud tehnilised täpsustused, sh vastavuse tõendamise tingimused, tulenevad erinevatest Euroopa Liidu (EL) direktiividest ning nendega seotud harmoneeritud standarditest.   Enamasti on see kombinatsioon tootmisohjest ning tootekatsetustest.

EL Direktiivi nõuete väljaselgitamine ja selleks sobiva juhtimissüsteemi väljaarendamine on suhteliselt ajamahukas töö. Loomulikult võib kõike teha katse-eksitusmeetodil, kuid see võib osutuda suhteliselt kulukaks. Professionaalsete konsultantide kaasamine aitab kokku hoida nii aega, raha kui ka saavutada kergema vaevaga töökindlad tulemused.
 

Konsultatsiooniprojekti eesmärgid

Konsultatsiooniprojekti eesmärgiks on selgitada välja direktiivi asjakohased nõuded ning leida optimaalseim tee nende nõuete täitmiseks. Kuid kliendi soovist sõltuvalt võib eesmärgiks olla ka kvaliteedijuhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on vastavuses mõne rahvusvahelise standardi, nt meditsiiniseadmete puhul ISO 13485 nõuetega.
 

Konsultatsiooniprojekti sisu

Konsultatsiooniprojekt on reeglina jaotatud neljaks etapiks:

  1. organisatsiooni hetkeolukorra ja direktiivi nõuete analüüsimine
  2. lahenduste väljatöötamine ja tootmisohjesüsteemi väljaarendamine
  3. uuendatud süsteemi juurutamine
  4. auditite programmi käivitamine

Projekti käigus ei välistata erinevate etappide tegevuste segunemist. Keskendutakse soovitud tulemuse saavutamisele.

Oma kogemuste põhjal soovitame EL direktiivi nõuete täitmiseks analüüsi, väljaõppe, nõustamise ja auditite kombinatsioone. Selleks pakume välja lahenduse töötada partnerluses ega kavatse lihtsalt pakkuda valmis dokumentatsioonikomplekti. Nii suudab organisatsioon ka edaspidi tagada nõuete täitmise.

Projekti lõppresultaadiks on tagatud direktiivi nõuete täitmine, organisatsioon on vajadusel edukalt läbinud volitatud asutuse poolt läbiviidud auditi ja pälvinud õiguse paigutada oma toodetele CE-märgistuse.
 

Konsultatsiooniprojekti ajagraafik

Projekti kestvus sõltub organisatsiooni suurusest, direktiiviga hõlmatavate toodete arvust ja olemasoleva juhtimissüsteemi korrastatuse astmest. Projekti kestuseks on kuus kuni kaksteist kuud.
 

Kasulikku lugemist

CE-märgi kasutamisõiguse saavutamisest ja sellega seonduvatest tulemustest on juttu erinevates artiklites ja raamatutes. Loe lähemalt.

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt!