TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

   Tootmise efektiivsuse analüüsimine
   Tootmise efektiivsuse tõstmine
   Kvaliteedijuhtimissüsteemid ISO 9001
   Juhtimissüsteemi arendamisega seonduv hooldusteenus
   CE-märgi kasutamisõiguse saavutamine

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

Tellin tasuta lühikoolituse



Firmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Arendustöötaja kaasamise ettevalmistamine

Ettevõtte edu alused

Eesti ettevõtete arenemise veduriks on eksport. Samas ei oota meid välisturgudel keegi avasüli. Ka ei tunne me sageli piisavalt hästi kohalikke olusid. Üks võimalus turule kiiremini ja väiksemate kuludega siseneda on palgata sihtturgu tundev spetsialist.

Eesti on olnud edukas IT-valdkonnas ja paljudes teistes sektorites. Samas on meie riigi väiksust arvestades maailmatasemel insenere, disainereid ja teadlasi suhteliselt piiratud arv. Kaasaegsete lahenduste väljatöötamine eeldaks aga selliste spetsialistide kaasamist. Ka siin tasuks mõelda laiemalt ja otsida tippspetsialiste teistest riikidest.

Et välisriikide spetsialistide poolt oodatavad tasud on eestlastega võrreldes kallid, siis tasub mõelda EASi toetuste taotlemisele. EASi poolt pakutav Arendustöötaja kaasamise toetus on otseselt mõeldud välisriikide spetsialistide palkamiseks.
 

Arendustöötaja kaasamine

Arendustöötajaks võib olla üks alltoodutest

  • teadur
  • insener
  • disainer
  • turundusjuht
  • tegevjuht

Enne mistahes spetsialisti kaasamist on ülimalt oluline läbi mõelda, mida me järgnevate aastate jooksul soovime saavutada ja kuhu areneda. Nii minek uutele turgudele kui ka uue toote või teenuse väljaarendamine võib väga kurvalt lõppeda, kui juhtkond ei ole tegevust põhjalikult läbi mõelnud ja asjakohast äriplaani koostanud.

Strateegiliste plaanide (olgu see siis arengukava, äriplaan vm) koostamise tulemusena saab meeskond selgeks, milliste sihtide nimel ühiselt pingutada ka kuidas need ellu viia. Samuti on võimalik nii plaani koostamiseks kui ka elluviimiseks saada arvestatavas mahus toetust EASi vahendusel. Professionaalsete konsultantide kaasamine aitab kokku hoida organisatsiooni töötajate aega ja saavutada kergema vaevaga töökindlad tulemused.


Strateegilise arengukava ja äriplaani väljatöötamise eesmärgid

Strateegilise arengukava ja äriplaani väljatöötamise eesmärgiks on

  • mõelda läbi ja tasakaalustada ettevõtte arengut puudutavad sammud.
  • valmistada osalevad võtmeisikud ette plaani elluviimiseks.
  • jõuda selgusele, millesse ja kellesse tasub järgnevatel aastatel aega ja raha investeerida.


Strateegilise arengukava ja äriplaani koostamine

Strateegilise arengukava ja äriplaani koostamine toimub spetsiaalselt kohandatud seminaride tsükli käigus. Seminarid on tihedalt seotud praktiliste ülesannete ja töödega läbiviimisega organisatsiooni juhtkonna ning teiste võtmeisikutega.

Plaani koostamise käigus hinnatakse ettevõtte sise- ja väliskeskkonda, analüüsitakse turgude arenguid ning firma strateegilist positsiooni konkurentide suhtes, tasakaalustatakse arenguvisioon ning kavandatakse strateegia, meetmed ja tegevusplaan viimase realiseerimiseks. Sellest lähtuvalt luuakse alus ettevõtte strateegiliselt õigeks arenguks.

Seminaride tsükli lõpuks koostatakse tegevusprogramm strateegia realiseerimiseks erinevatel juhtimistasanditel. Antud lähenemine loob tervikliku nägemuse strateegiliselt tähtsatest eesmärkidest ning tegevustest ning vajalikest ressurssidest järgneva 3-5 aasta jooksul.

Strateegilise arengukava ja äriplaani koostamisel võetakse arvesse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt väljapakutud äriplaani koostamise mudelit ning juhiseid, kuid arvestatakse ka OÜ TJO Konsultatsioonid kogemusi ja metoodikaid sarnaste plaanide koostamisel.


Arengukava või äriplaani koostamise alase konsultatsiooniprojekti ajagraafik

Projekti kestvuseks on tavaliselt 2-3 kuud, kuid vajadusel saab ka kiiremini.


Kasulikku lugemist

Strateegiliste ja äriplaanide koostamisest ning muust seonduvast on juttu erinevates nõuannetes jm kirjutistes. Loe lähemalt.

Erinevad EL toetused

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt!